h i r d e t é s


A cifra nyomorúság: hamis és beteges "örömteli" élet a boldogtalanságban!

Olvasási idő
2perc
Eddig olvastam

A cifra nyomorúság: hamis és beteges "örömteli" élet a boldogtalanságban!

2018. január 21. - 08:38

 

A jóléti - és a „munka társadalmának” hazug szükségletei és önpusztítása!

„Hamisak” azok a szükségletek, amelyeket az egyénre az elnyomottakra, az államnak alárendelt, alattvalói, hatalmi érdekeltség kényszerít rá!

Azok a szükségletek, amelyek állandósítják a gürcölést, az agresszivitást, a nyomort és az igazságtalanságot. Kielégítésük lehet fölöttébb örömteli az egyén számára, ám ez a boldogság nem olyan állapot, amelyet fönntartani és védelmezni kellene, ha arra szolgál, hogy meggátolja (mind önmagában, mind másban) annak a képességnek a kifejlődését, hogy fölismerjék az egész társadalmi rendszer beteg voltát.

Eufória a boldogtalanságban.

A hamis szükségletek közé tartozik a legtöbb uralkodó szükséglet, amely arra irányul, hogy az emberek a reklámmal összhangban lazítsanak, szórakozzanak, viselkedjenek és fogyasszanak, hogy azt szeressék, és azt utálják, amit mások szeretnek és utálnak.

Az embert megsemmisítő, mesterségesen kialakított szükségletek túlsúlya befejezett tény, amelyet az emberek tudatlanul és megverten elfogadnak, ámde olyan tény, amelyet meg nem történtté kell tenni…

Egyedül azoknak a szükségleteknek van korlátlan jogalapjuk a kielégítésre, amelyek létfontosságúak.

A szükségletek és kielégülésük fennálló gyakorlata olyan tény, amelyet kérdésessé kell tenni az igazság, az egyéni és közösségi hasznosság és hamisság szempontjából.

Arra kérdésre, hogy melyek az igaz és melyek a hamis szükségletek, végső fokon maguknak az egyéneknek kell válaszolniuk, de csak végső fokon; ha és amennyiben szabadok arra, hogy saját válaszukat adják.

Amíg visszatartják őket attól, hogy autonómak, önállóak legyenek, amíg (egészen ösztöneikig lehatoló módon) beprogramozzák és manipulálják őket, addig e kérdésre adott válaszuk nem fogadható el sajátjukként.

Minél racionálisabbá, termelékenyebbé lesz a társadalom elnyomó adminisztrálása, annál kevésbé képzelhető el annak az útja és módja, hogy az adminisztrált egyének meg tudják törni szolgaságukat, hogy fölszabadíthassák önmagukat.

Minden fölszabadulás a szolgaság tudatától függ, s ennek a tudatnak a kialakulását lépten-nyomon gátolja azoknak a szükségleteknek és kielégüléseknek az uralma, amelyek igen nagymértékben az egyén sajátjaivá váltak.

A mai társadalom hatékonyan elfojtja azokat a szükségleteket, amelyek fölszabadulást követelnek.

A benne működő társadalmi kontrollok kikényszerítik a haszontalan dolgok termelésének és fogyasztásának túlburjánzó szükségletét; az eltompító munka szükségletét, ahol az már igazából nem szükséges; a kikapcsolódás olyan fajtáinak szükségletét, amelyek enyhítik és meghosszabbítják ezt az eltompultságot; az olyan álszabadságok védelmezésének szükségletét, mint amilyen a szabad verseny előírt árak mellett, az önmagát cenzúrázó szabad sajtó, a szabad választás egyenértékű márkák és kacatok között.

Címkék: 

 

h i r d e t é s

betöltés..