h i r d e t é s


A következő választásokra koncentrálsz?

Olvasási idő
2perc
Eddig olvastam

A következő választásokra koncentrálsz?

2017. december 11. - 18:38

 

A következő választásokra koncentrálsz, a változások illúzióját kergeted? Igen? Ezt fogjuk kapni!

Fotó: H. Szabó Sándor

Elveszítheted a nyugdíjadat, a jogosultságodat!

Elveszíted a munkához való jogodat!

Magadra veszed a papság hatalmát!

Megszüntethető a rokkantsági ellátás!

Nem lesz egészségügyi ellátásod!

Az igazságszolgáltatást a vezér irányíja, felségjogokat (mintha király lenne) a miniszterelnököd gyakorolja!

A felélesztett történelmi és új arisztokrácia alattvalója leszel!

 

A Nemzeti Együttműködés Rendszerének deklarációjával létrehozott egy hatalmi eszmét, majd társadalmi felhatalmazás és részvétel nélkül elvetette az 1989-es ideiglenes alkotmányt és referendum nélkül keletkeztetett egy új Alaptörvényt.

A 2014. évi országgyűlési választásokon a kormányzó koalíció újabb választási győzelemmel legitimálhatja az alkotmányos puccsal kialakított közhatalmi állását.

Megteremtheti annak látszatát, hogy az Alaptörvény a nemzet alkotmánya és a benne foglaltakat a nép szavazataival megerősítette.

A közpolitikára leselkedő veszélyek elsősorban a történelmi folytonosság, illetve az alaptörvényben „kitakart” történelmi korszak képében jelennek meg.

Első megközelítésben jobboldali túlbuzgóságnak tűnik, hogy az Alaptörvény Nemzeti Hitvallásnak nevezett preambuluma kijelenti: „Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát 1990. május másodikától, az első szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk”.

A kinyilatkozásból azonban nagyon sok dolog következhet. Az első és talán legfontosabb az, hogy a mai rezsim ott folytatja a történelmet, ahol a Magyar Királyság intézménye a szövetséges német „megszállással” megszűnt.

Hogy mindenki pontosan ezt megértse, a Magyar Köztársaság táblákat leszedték a határnál.

  • Az Alaptörvényben érvényét veszítette a munkához való jog, hasonló sorsra jutnak a kiiktatott történelmi időben kivívott szociális és kulturális jogok is.
  • Kérdésessé válnak egyes szerzett jogok (nyugdíj-kiegészítések, szolgálati idő, rokkantellátás, stb.)
  • Harmadszor: feléleszthetők lesznek a Magyar Királyságban létezett törvények, szerződések, kötelezettségek és joghatással bírhatnak a bírói gyakorlatban.
  • Negyedszer: a történelmi alkotmány teremtette jogpolitikai környezetben összeolvadnak a (polgári jog által elválasztott) hatalmi ágak, a hatalom centrumába a „felségjogokat” gyakorló miniszterelnök (elnök, uralkodó) kerül.
  • Közjogi tartalommal töltődik fel a történelmi egyház fogalma, megváltozik a státuszban lévő egyházak viszonya az államhoz, miáltal kitüntetett közéleti szerephez jutnak.
  • Végül: a történelmi folytonosság jegyében feléleszthetők lesznek az arisztokrácia és az úri csoportok rendi jellegű jogai, amelyek korlátozhatják az alávetett társadalmi csoportok jogait.
  • További következményeknek csak a képzelet szab határt, mert a kiiktatott történelmi időben végrehajtott földosztás, államosítás, vagyonszerzés, valamint családi állás, szervezeti és intézményi keret, továbbá politikai és állampolgári jog is alaptörvényi érvénnyel átírható, megváltoztatható és elvehető lehet.
  • Ezek a folyamatok már elindultak, újabb felhatalmazással további teret nyerhetnek.

Gondoljátok meg, ezt kapjátok a 2018-as szabad, demokratikus választási drámától!

Isten óvja közösségeinket!


 

h i r d e t é s

betöltés..