h i r d e t é s

A munka tartalmának változása, jövője, a társadalom fennmaradásának kockázata!

Olvasási idő
2perc
Eddig olvastam

A munka tartalmának változása, jövője, a társadalom fennmaradásának kockázata!

2018. szeptember 13. - 09:23

 

Érdemes Magyarországon is a bérmunkásrabszolga kérdésre is figyelmet fordítani.

Tekintsünk most el egy percre a napi bajoktól, ezek ugyanis múló sebek, fenntarthatatlan rendszert alkotnak!

A propaganda, sajnos, banalizálja a „tudásalapúsággal”, aminek semmilyen konkrét, prognózisra alkalmas tartalma nincs!

A határán vagyunk olyan társadalmi jövőnek, amelyben az emberek többségének a helyét, klasszikus megfogalmazásban, nem a munkamegosztásban elfoglalt helye határozza meg. A társadalom kisebbik része állítja elő az egész társadalom által elfogyasztott javakat.

Vannak erre megoldások, nem csak a kötelező állampolgári járandóságok tekintetében, de ez most nem érdekli azokat, akiknek a jövőért felelősségük van, kellene, hogy legyen.

A többség nem termel, csak fogyaszt! Ebben a szituációban bukik, bukhat a demokrácia többségi elve.

Marx előrelátóan próbálta megjósolni a Tőke utolsó fejezetében ezt a helyzetet, a megoldásokat megkeresni, következtetni. Halála már megakadályozta a munka befejezésében. Engels pedig próbálkozott befejezni, de végül nem fejezte be a művet!

Tudni kell, hogy a maguk idejében más társadalmi, gazdasági tapasztalatokra lehetett alapozni a prognózist. Jó lenne ezzel a kérdéssel is tudományos igénnyel foglalkozni.

Magyarországon jelenleg a munkaképes korúaknak alig több mint 50%-a foglalkoztatott és a prekárius réteg növekedésével hamarosan 50% alá mehetünk, noha fogadkozunk, hogy a teljes foglalkoztatás a kormány a alaptalanul hangoztatott, propagandisztikus célja. Találkoztunk már a munkavállalói pozíció kisebbségbe szorításának kísérletével.

A BKV dolgozóinak sztrájkja idején, inaktív állampolgárok az ombudsmanhoz fordultak, hogy a dolgozók akciója zavarja őket a jogaik gyakorlásában, a szabad közlekedésben!

A munkát végzők, mint zavaró tényezők! Micsoda szemlélet. Jól szembe lehet állítani a dolgozó embert a nem dolgozó közösségekkel, egy munkavállaló ellenes kormánypropagandában

A munka őrzi primátusát a társadalom értékrendjében akkor is, ha a bérből élők kisebbségbe szorulnak. Egyébként ebben az összefüggésben érdemes gondolkodni a Feltétel Nélküli Alapjövedelem által felvetett kérdésekről is. De ez nem jelenthet valódi megoldást, itt mélyebb problémákról van szó!

Baloldalról nézve nem egyszerűen csak szociális kérdésről kell beszélni, érteni kell a tőke oldaláról felmerülő haszonelvű szempontokat is. A rabszolgaság (valós ellenérték nélkül kisajátított munka) szempontjából.

Érdemes Magyarországon is a bérmunkásrabszolga kérdésre is figyelmet fordítani.

Arról van szó, hogy a Szent Korona-tan oltalma alatt a rezsim nagy igyekezettel csempészi vissza a társadalomba egyik oldalról az erőfölényes helyzeteket, a másik oldalról pedig az úr-szolga viszonyt. Kizárva, korlátozva a felek szabad alkuját és megállapodását. Az Orbán-féle Munka Törvénykönyve erről szól, a miniszterelnök büszkén hirdeti, hogy ez Európa legrugalmasabb munkajogi konstrukciója.

Nagyon rugalmas eszközöket biztosít a munkáltatóknak. A munka embertelenedése, az elidegenedés minden formája megfigyelhető nálunk. Akinek vannak személyes tapasztalatai, jól megérti, miről van szó: a teljes kiszolgáltatottságról.

Kérdés, hogy az érintettek, a többségi társadalom a megalkuvás végtelen sorozatát vagy a szembenállást, a lázadást választja-e.


 

h i r d e t é s