h i r d e t é s


A nép gyorsan felejt!

Olvasási idő
2perc
Eddig olvastam

A nép gyorsan felejt!

2017. december 07. - 09:41

 

Új Magyarország Fejlesztési „Kamuterv”! Gyurcsány és Orbán kormánya igazán szólhatna a kampány során, hová tették az 1500 milliárd forint támogatást?

Az ember a hétköznapok sodrásában és a hazugságok özönében könnyen felejt. Erről a „kamutervről” (háromszáz oldalon) jó lenne a pénz elköltésének tételes vizsgálata.

Ha másért nem, elszámolhatnának mind a ketten, hogy még jobban szerethesse őket a nép!

Ezerötszáz milliárd forintot adott erre a vidékfejlesztési, 300 oldalas „kamura” az Európai Unió 2007-2013 közötti időszakra!

A 2007-től induló programozási periódusra az Európai Bizottság a korábbinál erőteljesebben kívánja figyelembe venni mind a Lisszaboni, mind a Göteborgi Stratégia követelményeit, azaz a programoknak hangsúlyosan támogatnia kell a versenyképesség és társadalmi kohézió környezeti szempontból is fenntartható javítását.

Az új programozási megközelítés fontos eleme annak biztosítása, hogy - többek között - az EU mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikája, illetve a kapcsolódó tagállami tervek végrehajtása járuljon hozzá az EU Fenntartható Fejlődési Stratégiájának végrehajtásához; közösségi, tagállami, regionális és helyi szinteken egyaránt. Az EU fenntarthatósági politikája szerint a stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) a proaktív környezetvédelem eszköze: a környezetre esetleg kockázatot jelentő beavatkozásokat, intézkedéseket már a programozás stratégiai fázisában kiszűri.

Az SKV kidolgozásának kiindulópontja, hogy a közösségi forrásokból részesülő vidékfejlesztési intézkedéseknek a környezet szempontjából lehetőség szerint hasznosnak kell lenniük, és az egyes környezeti elemekre, rendszerekre gyakorolt negatív hatásokat minimalizálni kell. Ily módon a Tervhez és Programhoz készült SKV küldetése a „korai riasztó” funkció, mely lehetővé teszi, hogy az érintettek (ideértve a tervezőket, döntéshozókat, és a végrehajtás szereplőit is) javítsák a vidékfejlesztési politika környezeti teljesítményét, elősegítse a környezetpolitikai célkitűzések végrehajtását, illetve, hogy megfontolt döntések által segítsen elkerülni a későbbi, általában költséges korrekciókat.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Tervhez és Programhoz készült SKV végső célja egy olyan környezeti jelentés összeállítása, amely végrehajtható javaslatokat tesz a vidékfejlesztési intézkedések környezeti teljesítményének javítására és a fenntartható fejlődés mezőgazdasági és vidékfejlesztési érvényesítésére.

FVM az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program végső, Kormány elé kerülő változata kialakításakor mérlegelte az SKV környezeti értékelés eredményeit és vállalta, hogy a Programot a környezeti jelentés és a partnerségi észrevételek összegzésével együtt nyújtja be a Kormány elé.

Szóval a vidék nem fejlesztődött magától, hol van a pénzh i r d e t é s

betöltés...

;