h i r d e t é s

Álomutazás a gömbgeometriában. Le a tudatot bilincselő béklyókkal!

Olvasási idő
3perc
Eddig olvastam

Álomutazás a gömbgeometriában. Le a tudatot bilincselő béklyókkal!

2020. február 14. - 17:01

 

Meghívlak titeket egy álomutazásra a föld körül. Igen körül és nem át, mert a föld gömbölyűsége körbejárhatóságot igényel. A föld körbejárása a fizikai valóságban a hold által bekövetkezik, ahogy a napot a föld járja körül.

A Korán égi pályákról ír, melyek kiszámítottak. Szavak, melyek nappal éjjellé és éjjel nappallá lényegüléséről írnak, sokkal többet jelentenek Arabul, mint bármely nyelvre történő fordításban. Az átlényegülés, átfedés, gömb alakú testek mozgásának, „úszásának” eredménye és a Korán ebbe elrejti a gömb szót magát, ami lefordíthatatlan. Csúnyán szólva: az éjjel „átgömbül” nappallá és a nappal „átgömbül” éjjellé. De a szövegből aktív, cselekvő kép is kirajzolódik. Nem csupán átgömbül az egyik másikba, hanem az éj átgömbíti a nappalt egy más állapotba és viszont. Ugye, hogy nem is olyan egyszerű? Ezt mind egy ókori arab nyelv fejezi ki. Ha valaki ezt nem fedezi fel, lemarad a csodáról! De összeszedem magam és megosztom veletek azt a parányit, amit sikerült meglátnom. Kapaszkodjatok, suhanunk, így:

Megteremtette az Egeket és a Földet az Igazzal. Az Éjjel átfedi a Nappalt és a Nappal átfedi az Éjt. A Napot és a Holdat (saját törvénye alá) rendelte. Minden egy kijelölt ideig fut. Hát nem Ő a Nagyszerű, a Mindig Megbocsájtó? (Korán 39:5)


Forrás: Mihálffy Balázs

Az arab szó "Kura كرة "labdát, gömböt jelent. A Korán a "Yukawer ر ُو ِّكُ َي "kifejezést a “kigömbölyödés”, vagy “gömbölyű formára alakulás” leírására használja. A Korán az éjjel átfedését nappallá gömbök közt lejátszódó eseményként rajzolja meg.

“Mind egy kijelölt ideig fut (Kullon Yadzsree يجري كل ."(A mind nem csupán a napra és holdra, hanem a földre is utal. Az arab nyelvtanban létezik egyesszám (egy), többesszám (három vagy több) és kettesszám (csak kettő). Ha kettesszámban íródna, ez szerepelne: "Kulahuma Yadzsreeyan كالهما يجريان ,"de nem ez áll a szövegben, hanem többesszám: "Kullon yadzsree يجري كل ,"ami azt jelenti, hogy három, vagy több égitestre vonatkoztatja az eseményt. Mivel a nap és hold csak két égitest, de a Korán többesszámot használ, így a Korán legalább három bolygó egymásra hatásáról, mozgásáról szól, amiben a föld is benne van.

A Korán a föld és a pályák rádiuszáról, átmérőjéről tesz említést (átmérő egyenlő a sugár kétszerese).

Ó Dzsinnek és emberek tábora! Ha képesek vagytok áthatolni az Egek és Föld határain (átmérőin), hát tegyétek, de nem hatolhattok át, csak ha erre hatalmatok van! (Korán 55:33)

Az eredeti arab szövegben az átmérő szó szerepel, de magyarul és más fordításban nem lehet szószerinti átvitelt alkalmazni. Ebben az áyában az égi zónák határait a bolygók pályáinak átmérőjével jelzi a szöveg. Senki se hatolhat át ezeken az átmérőkön az Ő felhatalmazása nélkül!

Az átmérő arabul Qutr قطر .Többesszáma Aqtar اقطار .A rádiuszok és átmérők gömb alakú égitestek pályáit jelölik. Ez a korábban említett vers “gömbölyödés, gömbölyítés” gondolatával is egybeesik.

Ő az, Ki megteremtette az Éjjelt, a Nappalt, a Napot és a Holdat. Mindegyik egy Égi pályán úszik. (Korán 21:33)

A Nap nem érheti utol a Holdat és az éj nem előzheti meg a nappalt. Mind saját pályáján úszik. (Korán 36:40)

Milyen gyönyörűen fejezi ki a vers az „úszással”, azt a mozgást, ahogy a sok égitest saját pályáján közlekedik az űrben. Valóban, mintha úsznának.

Nem látod-e, hogy Allah átlényegíti az Éjt Nappallá és átlényegíti a Nappalt Éjjé? (Az Ő törvénye alá) rendelte a Napot és a Holdat. Minden egy adott ideig fut. Mert bizony, Allah Értesült arról, mit tesztek. (Korán 31:29)

A természetben nincsenek elvágólagos vonalak, hanem törvények vannak, amelyek egymásból levezethetők, vagy egymásra épülnek. Az éjjel és nappal között sincs éles válaszvonal. Egy törvény van, amely egyikből létrehozza a másikat. Ez Allah Törvénye. A Nap és a Hold az Ő hatalmához viszonyítva csupán két atom, melyek az Ő rendszere szerint teljesítik be pályájukat.

Hát, ezért kell a szavakon egyenként elmerengeni. Ma csak a föld, nap és hold gömbgeometriáját fedeztük fel, ami alapján az arabok a távolságokat mérték, tájékozódtak, irányokat határoztak meg. És ez csak egyetlen téma! Azt próbáltam bemutatni, hogy miként ad a Korán egy lökést az agynak, hogy az hozzákezdjen a levezetésekhez. A Korán nem ad készen megoldásokat. Csupán belök a látótérbe egy emberi agy által ki nem található princípiumot, amiből akkor lesz adott időben és helyen hasznosítható gondolat, ha az ember agya a princípiumon elmereng és levezetésekbe kezd.

És fogódzkodj meg: a levezetések minden korban és helyen más eredményt hoznak! Pedig a princípium ugyanaz! Ez a Korán örök igazsága, amiből minden napra jut egy emberi részigazság, ami nem örök. Ennyit arról, amit te és mások igazságnak véltek. Az emberi igazság is átlényegül, átfed, átgömbül és átgömbít! Talán az emberi igazság is gömb, ami mozgásban van? Szubhanallah! Béke legyen veletek! Szalam!

Címkék: 

 

h i r d e t é s