h i r d e t é s

Az agy tudása, ha azt szív nem hatja át, pusztító erővé válik

Olvasási idő
4perc
Eddig olvastam

Az agy tudása, ha azt szív nem hatja át, pusztító erővé válik

2020. június 25. - 17:25

 

Ha valaki azzal áll hozzá, hogy az Iszlám kategorikusan ezt, meg azt mondja, annak fogalma sincs az Iszlámról. Az Iszlám kategorikusan csak három dolgot állít: monoteizmus (tauhid), prófécia és túlvilág tana.

Minden egyéb tanításához a helyzet konkrét ismeretére van szükség. Így, ha valaki egy hozzászólásban azzal támad, hogy az Iszlám egy torz ítéletet hordozó, elmaradott vallás és ennek bizonyítására középkori, vagy távoli földrészek elmaradott vidékeinek ítéleteit hozza elő, akkor az illető tévúton jár. Ugyanez a helyzet, ha valaki Iszlám ellenes brosúrákból szerez ismereteket az Iszlámról.

Megadtuk nekik a bizonyságokat (a hitvallás) dolgaiból. Nem különböztek össze, csak miután eljött hozzájuk a tudás, irigykedve egymás közt. Mert bizony, Urad ítél közöttük a Feltámadás Napján abban, miben különböztek. (Korán 45:17)

A zsidókon belüli irigykedés szembefordította őket Allahhal, ami hitszakadáshoz vezetett. A következő sorok azt mutatják, hogy néhányan közülük - de nem mindegyikük -, nem ismerték el a Próféta küldetését és irigykedve szemlélték, hogy a Prófécia az Arabok kezére szállt.

Eddig tartott a szűk szövegkörnyezetben történő értelmezés. Tágabb értelemben azonban a Muszlimokat is elérte ugyanez a válság. A tudás válsága, ha annak töltetét hideg agy és nem meleg szív adja. És nem csak a Muszlimokat. A ma gondolkodásában meghatározó a szívvel való látás kihagyása. Csak a haszon és profit érdekeltség létezik. Írás ide, írás oda, ebben mára már nem különbözik a Muszlim világ a nem-Muszlim világtól. A tudás nem összekötő erővé, hanem megosztóvá vált. Nem hidat képez közöttünk, hanem egy eszköz, amivel saját elitünk, vagy magunk számára előnyöket kovácsolunk.

Ebben a tekintetben érdemes összehasonlítani a mai nyugat és kelet gondolkodását. Hangsúlyozom, hogy a mai állapotról van szó. A másik, hogy nem földrajzi nyugatról és keletről beszélek, hanem felfogásokról. A nyugat gondolkodásában a tudományos technikai fejlődés alapvető. Ugyanakkor ennek a fejlődésnek feltételei vannak. Ilyen az oktatás-kutatás szintje, eszközrendszer, menedzsment, közgondolkodás, műveltség stb. Ezzel semmi baj akkor, ha ez a helyzet nem hoz létre egy felsőrendű állapotot, melyben minden felsorolt elem elvárt, követendő minta. Viszont követhetetlen, mert a szegényebb világrészek tömegei számára nem adottak a feltételek. Így ők automatikusan a zombi kategóriába esnek és semmi esélyük a felzárkózásra. Ha pedig nincs felzárkózás, akkor akár kimondjuk, akár nem, lesznek alsó és felsőrendűek és ennek szempontjait az a gazdagság határozza meg ahol a feltételrendszert kialakítják. Persze, mondhatjuk, hogy ezt a helyzetet a kelet magának köszönheti. Miért nem csipkedi magát, miért nincs benne felzárkózási vágy? Ez kb. 50%-ban igaz. Mert a többségben valóban nincs meg ez a hajtóerő. De a másik 50%-ot a gyarmatosító politika hatásaiban, elnyomásban, a politikai rendszerek stratégiájában kell keresni, ami tisztán hideg agyon és nem szívvel látáson alapul. A szívvel látás ma már egy üres frázis, ami eszközzé lett. Arra jó, hogy eltompítsa az aggyal látást és türelemre intsen. Így a különbség nő, a szakadék tágul nyugat és kelet között, ami tömeges szegénységben, szociális helyzet elmaradottságában, tudatlanságban nyilvánul meg.

Erre a mai kelet is rájött. A szívvel való látás helyett itt is kialakult az agy egysíkú látása. A túlnépesedést és tudatlanságot ezért a kelet nem felszámolni akarja, hanem stratégiájának eszközévé teszi és használja. Persze, fel lehet hozni ellenpéldaként új iskolákat, gyönyörű épületeket, csillogóvillogó centrumokat. De ez csak a vitrin! Ne feledjük, hogy 7 milliárdan vagyunk és ebből a nagyobb hányad nyomorog. Ezt a nyomort ma senki sem akarja megszüntetni, mert a stratégia eleme! Láthatjuk, hogy hány vezető politikus fenyeget azzal, hogy a jóléti rendszerekre zúdít pár millió menekültet, ha nem kap ezt, meg azt. Itt sincs szívvel látás. Csak érdek van. Ez az érdek pedig a nyomor tömeges fenntartásában gyarapszik tovább.
Egészséges-e egy ilyen világban élni? Erre a választ a történelem adja meg. Hasonló helyzetekben eddig mindig a barbár seregek győztek egy adott civilizáció felett. Ide vezet a tisztán aggyal való látás. De hasonló logika illeszthető a globális problémákra, környezetszennyezésre, széndioxid kibocsájtásra, víz válságra stb.
A kulcs ebben a mondatban van: „Nem különböztek össze, csak miután eljött hozzájuk a tudás, irigykedve egymás közt.”
Az agy tudása, ha azt a szív nem hatja át, pusztító erővé válik.
És ebben hol az Iszlám? Sehol. Ma az Iszlám is egy eszköz csupán, semmi több. Használják, hogy érdekeket telepítsenek általa. A szívekből pedig lassan kivész.
Egy életen át foglalkoztam Koránnal és ennek ismeretében mondom, hogy vigyázzatok! Ha az Iszlámot angyalok ültetik a szívekbe, az emberiség felvirágzik. De ha a Sátán lesz úr felette, akkor pusztító erő! Allah ezt eddig sem engedte, a jövőben sem fogja! Ezért ne a Koránban keressétek a hibát, hanem a Sátánban!
Mert minden jó, ami a földön van, Allahtól származik és minden, ami ezt megrontja, az embertől jön, akinek lelke saját szabad akarata szerint fordul Allah, vagy a Sátán felé.

Címkék: 

 

h i r d e t é s