h i r d e t é s


Az egyik legsúlyosabb bűncselekmény, amikor valaki visszaél saját hasznára egy nép gyengeségeivel!

Olvasási idő
2perc
Eddig olvastam

Az egyik legsúlyosabb bűncselekmény, amikor valaki visszaél saját hasznára egy nép gyengeségeivel!

2017. szeptember 30. - 10:38

 

"Nagyon helyes, hogy határozottan, hangosan és érthetően fejezték ki a véleményüket" – jelentette ki a kormányfő

Forrás: MTI / vs.hu

A magyar néplélek és a gyűlöletkampány.

Nálunk első helyen áll, a szenvedély. Régen is szenvedélyes emberek voltunk többségben, a magunk egyéni indulatát vagy gyűlöletét, hódolatát vagy bosszúvágyát képesek vagyunk a józanész ellen és az egész társadalmi közösségek kárára is érvényesíteni.

A magyar történelem tele van az indulatoknak és a szenvedélyeknek a végzetes kitörésével, nyomában ezek kárhozatos pusztításával.

De ma ez a hagyományos szenvedély mintha jobban lobogna, mint korábban.

A józanész és mérlegelés, megfontoltság háttérbe szorult, szinte kéjelegve ragasztjuk zászlókra vagy pajzsunkra azt, ami irracionális, lehetetlen, vagy visszafordíthatatlanul káros.

Ma sem tudunk egy eszmét vagy rendszert józanul végiggondolni, az előnyöket és hátrányokat egy üzletember vagy felelősen gondolkodó politikus józan módszerével lemérni.

Szomorúsággal tölthet el, hogy józan, felelős politikus is ritka, mint a fehér holló, a politikus is csak arra törekszik, hogy ezt a néplelket felhasználja, a közösség érdekeit figyelmen kívül hagyva a saját kis üzletei érdekében, tüzelje az irracionálisan nevelt néplelket.

Képtelenség akár magánbeszélgetésben, akár társaságban, értekezleteken higgadtan megvitatni problémákat, hanem azonnal a szenvedély ömlik el rajtunk.

Az érvekkel vagy nehézségekkel szemben felületes kijelentésekre szorítkozunk, a szenvedély hevével és lángjával akarjuk az érvek hiányát vagy gondolataink szegényességét pótolni.

Ezért nincsenek ma Magyarországon, sem a Parlamentben, sem a Kormányban, sem a pártok életében hideg és nyugodt, műveltséggel kezelhető okfejtések, elméletek, tervek józan mérlegre tétele, elvek vagy eszmerendszerek bemutatása vagy ismertetése.

Csak tüzes, néha otromba és goromba vádbeszédek, még tüzesebb felelősségre vonások (amelyekből általában semmi sem valósul meg), szinte egy kitörő kráter erejével dühöngő tetemrehívások és felszínes fogadkozások.

Már senki sem hiszi, hogy minden emberi elgondolásban lehetséges valamennyi magja az igazságnak és a legszebben hangoztatott gondolatokban is vannak veszedelmek, hiányosságok, olykor szándékos félrevezetések.

Magyarországon ma is összetévesztjük a vak szenvedélyességet az okos lelkesedéssel.

Ha egy gondolat vagy cél a szenvedélyességben fogant vagy szenvedéllyé torzul, csak gyújtogat és éget, perzsel maga körül. A megígért élet helyett önmaga is a halálba és a megsemmisülésbe zuhan.

Az emberi lelkesedés természetes velejárója a közügyek iránti elkötelezettségnek, a feladatok szeretetének.

A szenvedély azonban csak vak indulat, ami soha nem ismert korlátokat és összetörte önmagát és másokat is a megsemmisítésbe, megsemmisülésbe hajszolt.

Ennek a magyar Bábelnek van egy másik jellemvonása, a tájékozatlanság!

 Politikai vezetők körében is, a tömeg körében is!

Nem tud kellőképpen tájékozódni és az ismert „huszáros könnyedséggel” akarja a Világ legnagyobb s talán megoldhatatlan gordiuszi csomóját is kettévágni.

Miközben a saját történelmét sem ismeri, eközben a jövő égető problémáit vidám, nevető, de szorongásos görcsös a neurózis által élesztett önbizalommal akarja megoldani.

Senki sem akar tanulni, de a kormányzásra a vezetésre születettnek, képesnek tarthatja magát.

A külpolitika boszorkánykonyhájába még soha sem engedték bepillantani, de azért csalhatatlanul álltja, a harmadik féldeci, hungarikum után a maga megdönthetetlen külpolitikai nézeteit. Vagy akár belpolitikait is.

Még olyan kevéssé nem ismerték a kor szellemét és talán korábban még soha olyan elhamarkodott vagy késői következtetéseket nem vontak le belőle, mint éppen itt, ma és Magyarországonh i r d e t é s

betöltés..

;