h i r d e t é s

Az ünnepi beszédek anatómiája

Olvasási idő
1perc
Eddig olvastam

Az ünnepi beszédek anatómiája

2018. március 17. - 08:48

 

Az ünnepi beszédek anatómiája: senki nem érti, mi és mit jelent, a használt fogalmakban. Indulat van, valós tartalom nélkül!

A nyilvános beszédben önmagukat igazoló, állítások tűnnek föl, amelyek mágikus-rituális formulákként érvényesülnek.

Újra meg újra besulykolva a befogadók fejébe, végül is azt a hatást érik el, hogy bezárják őket a formula által előírt feltétel-körbe. A semmitmondó, érzelem dús ürességbe! 

Nyugaton az efféle analitikus állítmányok olyan kifejezésekben fogalmazódnak meg, mint: szabad vállalkozás, választás, individualitás! Régebben, a szocialista országokban munkásság és parasztság, a szocializmus építése, az osztályellenség szétzúzása stb.

A nyilvános nyelvhasználat ezen „birodalmában” a beszéd szinonimákban és tautológiákban mozog; sohasem halad a minőségi eltérés irányába.

A kormány mai, nyilvános beszéde hasonló rituális, kritikát, ellentmondást nem tűrő kifejezésekkel árasztotta el a naiv társadalmi közösségeket!

A legfrissebb sámáni, rituálé-beszéd, hemzseg az ilyen „alattomos” elemzést, értelmezést nem „tűrő” megfogalmazásoktól. "Szelíd és derűs emberek vagyunk, de nem vagyunk balekok. A választás után elégtételt veszünk, erkölcsit, politikait, jogit." Indulatokat közvetít, mondanivaló nélkül, amit a programozott elméjű közösség egzakt állításoknak, tartalmaknak, rosszabb esetben indulatos üldözési mániának fog fel.

Sorolhatnánk a hasonló, tartalomnélküli szavakat, jelentés nélkülieket: mint az illiberális, a migránsveszély, Soros terv, ezt lesz, az lesz, valami lesz,a mi jó és még jobb, de ez a jó az ellenségnek nagyon rossz lesz. Miközben nem érti senki, mit is fejeznek ki ezek a szavak.

Egyikről sem közöl a beszéd semmi konkrétumot, de a csoportok fejében valami rosszat fejez ki, ami ellen küzdeni kell. Senki nem tudja, mi ellen.

Ez a beszéd-kaleidoszkóp lezárja magát minden más beszédmód irányában, amely nem az ő kifejezéseit használja. Ez a nyelv olyan konstrukciókban beszél, amelyek ráerőltetik a befogadóra a kicsorbított, megrövidített jelentést, a tartalom gátolt kifejtését, mindannak elfogadását, amit fölkínálnak, abban a formában, amelyben fölkínálják.

Végül a ritualizált fogalom immunissá válik az ellentmondással szemben! Azaz nem lehet ellentmondani neki, mert aki ezt teszi, ezáltal kilépve a nyelvi univerzumból „politikailag inkorrektnek”, ellenségnek, őrültnek, minősül.


 

h i r d e t é s