h i r d e t é s

"Birka-e vagy"?

Olvasási idő
3perc
Eddig olvastam

"Birka-e vagy"?

2018. február 11. - 09:00

 

Sok friss hírt találtam a mai lapokban, szellemi (szellemi?) alkattól függetlenül! 

Hogy csak egyet mondja, ami meglepett: „Lázár János-hazudott”. Kissé „csintalannak” ábrázolták eddig is, de hogy hazudjon hát ezt nem gondoltam volna! A többiekről sem. Régóta tudtam!

A friss híreknek nem vagyunk híján! Ugyancsak ma olvasom, hogy Magyarországnak vége!

Vége, mert nem az etnikai tisztaság a jövőnk garanciája, hanem valamiféle technológia! Gondolom, nem nukleáris fegyverekre utal a jövőképet előrevetítő újságíró.

Gyakran írtuk már, hogy a magyar ember, ha már jövője nem nagyon van sem ilyen, sem olyan, ezzel szemben még birka is. Gondoltam, végre egy jó hír, birkákra nem vonatkozik az írott prognózis, nekik elég a fű, nem kell hozzá csúcstechnológia!

Andre Gide: birkák és diktátorok!

Egyik kedven íróm, (nem azért hozom elő, hogy ezután mindenkinek kötelessége szeretni, egyetérteni, csak mondom, hogy nekem tetszik a gondolkodásmódja) Andre Gide, aki francia létére elkötelezetten vállalta, megoldja a birkaság problémáját, a francia és a többi etnikum birkaságával együtt!

Még Orbán Viktornak is tetszene, hiszen azt írja, hogy az irányvesztett és meghasonlott gondolkodású nyugati emberek legteljesebb zavara látható.

Ezzel szemben (ebben már nem biztos, hogy Orbán is egyetértene) mondja Gide, hogy széttöredezett hanyatló kultúrájában a Nyugatnak mégis megmaradt a racionális felfogása, hogy az emberiség sorsa szenvedélymentesen és az ész törvényeinek szeretetével rendezhető el, egy nagyobb világközösségben.

Úgy tűnik, már felfedezte az Európai Egyesült Államok létrejöttének szükségességét is, amikor mondja, ebben a világközösségben létezik a hit a jövőbe: az emberek végtelenül jók, korlátlanul alakíthatók, nevelhetők arra az altruista (mondjuk közösségi) munkára, ami az egyén hatalmi törekvését, esetleg tunyaságát felszámolja, nem fog uralkodni mások felett, legyőzi ezeket a hitvány jellemvonásait, és a „kollektivum” érdekében dolgozik. Mindenki!

Az ember szeretné hinni, hogy a szíveket túláradó emberszeretet vagy legalábbis az igazságosság szeretete tölti el.

Csak az a baj, hogy közben figyelemmel kísérte az orosz forradalom eseményeit és megállapítani kényszerült, hogy győzedelmeskedett a forradalom, mégis éppen hitvallásával ellenkező, a sztálini diktatúra uralja a lelkeket!

Ezek a lelkek, az orosz „birkák”, akik eltűrik a diktátor minden „csínytevését”, akkor szabad-e komolyan venni a birka népbe vetett humánus hitet?

Ugyanezeket a tanulságokat levonhatta volna, velünk együtt, a Nagy Francia Forradalom következményeiről is, ahol a köztársaság 26 éves fennállása után még a királyságot is vissza lehetett. Igaz nem véglegesen!

De hát a magyarországi rendszereken kívül úgy sem létezhet semmi sem, ami örök!

Andre Gide a diktatúrával kapcsolatos tapasztalataira való tekintettel elkeseredik írásaiban! Arról beszél, hogy a terrorizált lélek sorvadása feltűnően látható a diktatúrák idején a művészetekben és minden kultúrának tekinthető jelenségben, beleértve az oktatás-nevelés ügyét is.

Kiátkoznak minden olyan gondolatot, amely tartalmában nem a diktatúra szolgálatában áll.

Silány étellel, hitvány ruhával, és még hitványabb szellemi táplálékkal ellátva a francia munkás éppen úgy, mint az orosz proletár vagy a mai magyar rabszolga, egy nyugati automobil összeszereldében, abban a hitben kényszerül élni, hogy élete, állapota a lehető legboldogabb! Vezetőinek hazug propagandája és az ország hermetikus elzárása (mint most Magyarország is, tájékoztatás ügyében, elszigetelt, de nagyon) miatt fogalma sem lehet arról, hogy jobb, emberibb élete is lehetne.

A nép jó, a társadalmi ideálok, nála a szocialista rendszer, mint eszme is jó, csak a diktátor rossz!

Mi is mondhatnánk erre a polgári, demokratikus jogállami diktatúránkra, hogy elvileg jó, csak nem érezzük, éppen az ellenkezőjét bizonyítja a tapasztalat!

Ezért sem jut el Gide ahhoz a felismeréshez, amire pedig minden hazai és nemzetközi tény kényszeríthetné, hogy sem a szocializmus kudarca, sem a kapitalizmus mai gyötrődése nem a nép és a diktátor hibája, hanem egyszerűen életképtelen maga a rendszer, úgy a szocialista, minta mai tőkés, kapitalista, idealizált rend!

Az alternatíva hiányzik, csak birkák és farkasok vannak, diktátorok és ipari rabszolgák, mindennemű egyéni és közösségi perspektíva nélkül!

A mostani magyar felbuzdulás, a választásokra koncentrálva, abban a hitben véli felfedezni a birkák és a farkasok eltüntetését, hogy végül, alternatíva nélküliségében megerősíti a farkasok pozícióját, és meghosszabbítja a birkák szenvedését.

Amikor valaki azt mondja, hogy a jövő a technológia kérdése, keveset értett meg a világ dolgaiból.

Az eszközöket, technológiákat állítja célként, és nem egy Andre Gide által ugyan nagyon is bírált valóságot leváltva, egy igazságos társadalmi cél, szolgálatába állítja az eszközöket.

Gondolom, erről kellene vitát és tudományos kutatásokat folytatni, mert a birka marad, birkát szül, a diktatúra meg diktátorokat!

Címkék: 

 

h i r d e t é s