h i r d e t é s

Eltelt negyedszázad a rendszerváltozás óta

Olvasási idő
1perc
Eddig olvastam

Eltelt negyedszázad a rendszerváltozás óta

2018. szeptember 12. - 08:28

 

Ha történelmi analógiát nézünk, akkor a Második Világháborút követő periódusban valahol a 1970-es évek elején járunk.

Forrás: pxhere.com

A gyakorlati politizálás (szimpatizánsok megnyerése) szempontjából érdekes lehetne annak végig gondolása, hogy a baloldali értékrend milyen szerepet játszik a jövedelemszerzés, a fogyasztás, a társas kapcsolatok alakulásában?

A mai, társadalomtudományi kutatások megerősítik a mindennapi tapasztalatot a középosztály lecsúszásáról, a fönti és lenti pozíciók egymástól való távolodásáról.

A középosztályosodás erőtlensége, kifulladása következtében proletarizálódás vagy mély elszegényedés jellemzi a lecsúszó társadalmi csoportokat.

A mobilitás hiánya, megrekedése kivált-e társadalmi feszültségeket és emberi tragédiákat az alsó rétegekben? Hogyan alakul a szegénység térbeli elhelyezkedése, lerakódása az elővárosokban és a kisebb falvakban?

Felnőtt egy új nemzedék, amely be akar kapcsolódni a tőke és a munka egyezkedésébe, a politikai pozíciók és a kulturális javak el-osztásába. Ezt a szituációt abban az időben sokan átéltük.

Ha csak erre gondolunk már csak emiatt sem lehetséges Orbán rendszerének konszolidációja.

Végül egy érdekesség: a kutatók azt tapasztalják, hogy az emberek nem szeretik magukat sem a felső, sem az alsó társadalmi szegmensbe sorolni, ami arra utalhat, hogy még mindig a társadalmi közép, az egyenlőség, a távolságok csökkentése az idea. Szóval, volna itt tér a társadalompolitikai és társadalomtudományi gondolkodás aktívabb megjelenítésére.


 

h i r d e t é s