h i r d e t é s


Hogyan verték szét a Szabolcs utcai kórházat és orvos-továbbképző intézetet, épületekkel, a kiváló tudós doktorokkal együtt?

Olvasási idő
11perc
Eddig olvastam

Hogyan verték szét a Szabolcs utcai kórházat és orvos-továbbképző intézetet, épületekkel, a kiváló tudós doktorokkal együtt?

2017. december 13. - 07:14

 

A gyógyszertár, a szakemberek és a betegek sokaságának sorsa és végzete

A Szabolcs-utcai Orvos-továbbképző Intézet és Kórház bontása 2012-ben - Forrás: medicalonline.hu

A kórház első gyógyszertára 1946-ban nyílt meg a mai 7-es épület toronyszobájában. Az első főgyógyszerész Dr. Oláh Gyuláné volt, aki több mint két évtizedes munkával jó gyakorlati szakemberként gondoskodott a gyógyszerellátásról. A „toronyszoba” az évek múlásával nem biztosította a gyógyszertár működésének alapfeltételeit, mivel a kórházi gyógyszerészet fejlődésével a gyógyszertár feladatai is megváltoztak. Nemcsak ellátást kellett biztosítani, hanem az új szakmai kihívásoknak is meg kellett felelni.

Ekkor került a gyógyszertár élére Dr. Mohr Tamás, (1970) aki a szakma iránt mélységesen elkötelezett, ambiciózus főgyógyszerészként vette át a gyógyszertár vezetését. Megszervezte az infúziókészítést, az elkészített infúziók teljes körű ellenőrzését, a gyógyszerészképzésben való aktív részvételt. Az új feladatok ellátásához a hetes épület második emeletén működő gyógyszertár mindenképp kicsinek bizonyult.

Mohr főgyógyszerész úr harcolt egy új, végleges kőépületben létesülő kórházi gyógyszertárért, helyette azonban „ideiglenes” megoldásként – negyed századig! – felhúztak egy több helyiségből álló faépületet „neobarakk” stílusban.

Az itt dolgozók számára ez a faépület, barakk maga volta csoda.

Az ország egyik legjobb gyógyszertári ellenőrzési laboratóriuma működött itt, úgy felszerelését, mint a szakmai munkáját tekintve. A laboratórium vezetőjének nevét feltétlen meg kell említenünk Dr. Korbély Ildikó, aki szakvizsgára készülő gyógyszerészek elméleti, gyakorlati oktatását lelkiismeretesen, nagy szaktudással végezte.

Ebben az időben kezdett kibontakozni a kórházi gyógyszerészet új területe az un. betegorientált gyógyszerészi munka a klinikai gyógyszerészet.

A betegosztályokkal való kapcsolat egyik példájaként említhetjük Dr. Samu Antal tevékenységét, aki országosan elsőként a kórházi gyógyszertárból szervezte és végezte a szűk terápiás-sávval rendelkező gyógyszerek szérumszint monitorozását.

Mohr doktor volt az alapítója és elnöke a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetnek, kongresszusok szervezése zajlott, szakmai fórumok helyszíne volt a kórházi gyógyszertár, pezsgett az élet.

Napi vendégünktől Frank professzor úrtól igazi emberséget tanultunk, közben folyt az igazi kórházi-klinikai gyógyszerészi munka. Frank professzor úr irányításával készült a Kórképek tünetek terápia című kiadvány.

A rendszerváltás után sok munkatársunk a magángyógyszerészetet választotta, a     főgyógyszerész úr érdemei elismerése mellett nyugdíjba ment.

Utódja Dr. Hegedűs Sándorné helyettesként hosszú ideje dolgozott és bizonyított már az intézetben. Az Ő nevéhez fűződik a Pharmote kórházi zártforgalmú gyógyszertár nyitása, amely kifogástalanul működött, a kórház dolgozóinak és betegeinek megelégedésére. Ebben az időben készült el a végleges új gyógyszertár kőépület terve, amelyet többszöri módosítás után 1994-ben kezdtek el építeni a régi konyhaépület alapjaira. Az intézeti gyógyszertár 1996 őszén költözött át új helyére, mely épületből a több szinten elhelyezkedő gyógyszertárban tágas munkatermek, a gyógyszerek tárolására szolgáló helyiségek, hűtőkamrák, irodák állnak rendelkezésre a korszerű munkavégzéshez.  Túlzás nélkül állíthatjuk az ország egyik legszebb kórházi gyógyszertára épült fel.

Az emeleti részen helyezkednek el a magisztrális munkatermek: a galenusi laboratórium, a kenőcs, kúp készítésére szolgáló munkaterem és az egyedi recepturára szolgáló kis alapterületű munkaterem.

Az aszeptikus munkateremben laminair boksz, keverékinfúzió készítő készülék került elhelyezésre.

A folyosó túloldalán az analitikai laboratórium található, ahol mind a kémiai, mind a mikrobiológiai vizsgálatok korszerű felszereléssel ellátva egy külön részleget alkotnak.

Szép és ízléses berendezés, a falak színének harmóniája, melyet még reprezentatívabbá tesz a világítás szempontjából kialakított télikert, mely a munkatársak virágszeretetét is dicséri.

Ez a télikert biztosította a hermetikus elválasztást a felettünk lévő szinttől, melyen más kórházi egységek működnek.  Az építészeknek nagy gondot jelentő feladat volt, hogy az építkezés közbeni döntés alapján az infúziós laboratórium tervezett helyére ambuláns betegellátás kerüljön. Természetesen külön lépcsőházat kellett kialakítani az épület áttervezése során a nem a gyógyszertárhoz tartozó egységeknek.

1998. tavaszán Dr. Hegedüs Sándorné főgyógyszerész nyugdíjba vonulása után új főgyógyszerészt neveztek ki Balázsné Dr. Molnár Borbála személyében az Intézeti Gyógyszertár élére.

Irányítása mellett az intézet felső vezetése kérésére és jóváhagyásával a gyógyszerellátás átszervezése, és új alapokra helyezése indult meg. Első lépésként egy kiegyensúlyozottabb gyógyszergazdálkodás került bevezetésre pontos számítások és elemzések alapján. Továbbá az osztályos kódot tartalmazó egyedi sorszámmal ellátott gyógyszerrendelő lapok átláthatóbb heti rendeléseket tettek lehetővé a statim rendelésekkel kiegészítve.

Az emeleti folyosó hátsó részén újonnan került kialakításra a citosztatikus keverékinfúziók készítésére szolgáló több munkateremből álló részegység. A tervezést 1999. februárjában kezdte el a műszaki munkatársak segítségével – az ÁNTSZ útmutatása alapján - a Főgyógyszerész Asszony. Bár a rendelkezésre álló terület elég kicsi, de minden szakmai igényt kielégítő munkatermeket sikerült kialakítani, elő- és utó- zsilipelési lehetőségekkel. 

Természetesen cyto-flowk működtetésével valósítottuk meg - az aszeptikus és biztonságos gyógyszerkészítés feltételeit, a munkavédelemi előírások teljeskörű biztosításával. Egyszer használatos szájmaszkot, műtős-sapkát, - köpenyt, gumipapucsot és egyéb speciális védőeszközöket biztosítunk az itt dolgozó gyógyszerész és asszisztens kollégáknak. Az itt folyó szervezett munka GMP szerint dokumentált, melyet az ISO külső auditora is elismeréssel nyugtázott.

A felső szinten helyezkedett még el a főgyógyszerészi szoba, melynek tárgyalója értekezletek, munkamegbeszélések, referátumok helyszínéül szolgál.

A titkárság, és a gyógyszerészi szobák mellett a gyógyszertár büszkesége foglalt még helyet ezen a szinten a gyógyszertári ereklyéket, emlékeket bemutató múzeum, mely dr. Tökölyi Imréné munkatársunk 18 évi gyűjtőmunkájának eredménye.

Itt helyezték el induláskor a tárolóegységeit annak a Unit Dose készüléknek,  amihez eredetileg egy darab elsőgenerációs PC tartozott egy kézi adagolású csomagolószerkezettel (tabletta, drazsé és kapszula részére). Ezt a berendezést eredeti működésének megfelelően soha sem lehetett használni, mert egy lényeges, a működtetéséhez feltétlenül szükséges részt nem vásároltak meg hozzá. A helyén polcok és munkaasztalok álltak a megnövekedett feladatok végzése érdekében.

Volt egy dinamikusan fejlődő időszak, mely során a Daily Dose rendszer is bevezetésre került a legdrágább antibiotikum kezelés racionalizálása érdekében. Sajnos ezt a megoldást létszámhiány miatt meg kellett szüntetni, pedig így nagy hangsúlyt tudtunk helyezni a szekvenciális terápia figyelésére, amely betegkímélőbb, az ápolószemélyzetnek kényelmesebb és gazdaságilag is lényegesen előnyösebb (olcsóbb) volt.

A fél alagsori szinten helyezkednek el a hűtőkamrák (2-5 Co és 12-15 Co közötti hőmérsékletet biztosítva) az infúziós, kötszeres, vegyszeres tároló helységek, valamint a dokumentumok és  göngyöleg tárolására  alkalmas raktárak. Ezen részeknek volt az udvar hátsó részéről egy rámpás és liftes megközelítési lehetősége is, mely a rakodási munkánkat könnyítette meg. Ma már ez a rész nem tartozik a gyógyszertárhoz, mert a nagy alapterületű infúzió tárolására alkalmas termet és az eredetileg kötszerraktárnak való termet átadtuk a Vérellátó működtetéséhez. Így a rámpás nagy beszállítást lehetővé tevő terület leválasztásra került, és így jelenleg az infúziók tárolását a folyosókon tudjuk megoldani.

A belső udvar felé helyezkedett el a vényforgalmat bonyolító részlegünk, mely a Pharmote Patika nevet kapta. Az officina és az iroda külön szakmai műhelye az intézet gyógyszerellátásának, hiszen az orvos és ápoló kollégák, valamint a hazatérő betegek mindig választ kapnak tőlünk kérdéseikre, mely a szakszerű és teljes gyógyszeres terápia része. Az itt forgalmazott gyógyszereket teljesen elkülönítve rendeljük és tároljuk a klinikai készletektől, hiszen az elszámolás szempontjából ez egy külön gazdálkodási egység, mely működését külön jogszabályok szabályozzák. A Pharmote Patika működése során heti elszámolásban vagyunk az OEP helyi szervével a Fővárosi és Pest megyei Egészségügyi Pénztárral.

A műhelymunkánkat illetően nagy előrelépéseket tettünk a betegek gyógyszerellátásának biztonságos, gazdaságos, és folyamatos szervezése érdekében, ami a mai időkben – mindnyájan tudjuk- nem könnyű feladat.

2001-ben az ISO előkészítése és az auditálás nagy feladat volt a gyógyszertár munkatársai részére is, mivel ez szorosan megfogható és ellenőrizhető munkafolyamatok összessége, melyet a hatályos Magyar Gyógyszerkönyv, Európai Gyógyszerkönyv, FoNo VII, Nosocomialis Receptgyűjtemény, OGYI módszertani levelek és egyéb szakmai állásfoglalások szabályoznak a jogszabályok és a belső rendelkezések, utasítások mellett.

A gyógyszerellátás átszervezése során az új gyógyszerrendelő lap mellett, antibiotikum igénylőlap és a citosztatikum igénylőlap készült, mely a betegre szóló gyógyszerelést dokumentálja.

Bevezettük a nagy értékű gyógyszeres terápiák betegre szóló igénylését, a napi dózis expediálását is.

Az osztályok részére folyamatos konzultációt és értekezleteket szerveztünk, valamint körleveleket adunk ki a naprakész tájékoztatás érdekében.

A gyógyszertár kiadványai közé tartozik a Gyógyszerhíradó című kiadványunk, melyet rendszeressé tettünk. Ennek fő célkitűzése volt az alkalmazási előiratban foglaltak szerinti gyógyszer tájékoztatás, mely farmako-ökonómiai számításokat is tartalmazott, valamint beszerzési lehetőségekről, új készítményekről is hírt adtunk.

Elkészítettük az intézményi alaplistát a Gyógyszerterápiás Bizottság és a gyógyszerfelelős orvosok közreműködésével a racionális gyógyszerelés elősegítésére és megvalósítására.

Az intézményi alaplistára ráépítve az osztályok speciális feladatait és beteganyagát figyelembe véve megalkottuk az osztályos alaplistákat is, hiszen ami a Szív- és Érsebészeti Osztály napi gyógyszereléséhez szükséges, az nem napi szükséglete a Szülészeti és Nőgyógyászati Osztálynak és így tovább. Természetesen ennek naprakésszé tétele mindig jelentős feladat.

A diagnosztikai egységekkel is szoros az együttműködésünk, így lehetőségünk volt a terápiás protokollok részeként a gyógyszer- és diagnosztikai protokollok kidolgozására is, sőt a napi gyakorlatban történő bevezetésére is. Jó példa erre a PCTQ-vizsgálat bevezetése a klinikumban, mely feltétele a speciális globulinkezelésnek.

A GCP szerinti klinikai vizsgálatokban az Intézeti Gyógyszertárra háruló munka fokozatosan növekedett, hiszen például 2005-ben az új klinikai vizsgálatok száma 26 volt. Ezen feladatok jogszabályok szerinti ellátása is nagy körültekintést igényelt.

Elindult a klinikummal együttműködve a HABAB program, melyben rendkívül előnyös konstrukció kialakításával hozzájuthattunk a kismamák IVIG kezeléséhez és sikeres szülések sora következhetett be az évek során.

A vég kezdete

Nagy változások történtek a patikánk életében is. Semmelweis Egyetem intézeti gyógyszertárával történt integráció és gyors szétválás a dolgozók számára emberfeletti feladatot jelentett (2002). Eltérő számítógépes programokon kezelt adattengerek összefésülése, majd nyolc hónap múlva szétválasztása anélkül, hogy a gyógyszerellátásban fennakadás legyen, sok fejtörést okozott és még több túlórázást.

Hasonló „kihívásban” volt részünk az Országos Haematológiai és Immunológiai Intézet gyógyszertárával zajló fúzió során is (2004). Új osztályok indításával „Onkológiai”, „Haematológiai és Őssejt Transzplantációs” a naponta elkészített citosztatikus keverékinfúziók száma meghaladta a százat, és rendszeres hétvégi szolgálatot igényli.

A gyógyszertár feladata a haemofíliás betegek faktorellátásának országos szervezése, mely hatalmas koordinációs munkát igényelt, a folyamatos adminisztráció és adatszolgáltatás mellett. A költözés alatti időszakban is minden erőnkkel a zökkenőmentes és biztonságos betegellátás volt a cél, melyet meg is valósítottunk.

A munka végzése során folyamatos kapcsolatot tartottunk az osztályokkal, az Egészségügyi Minisztériummal, az országos Egészségügyi Pénztárral, valamint a gyógyszer-nagykereskedőkkel is.

A legnagyobb gondot azonban az intézmény szűkülő anyagi lehetőségei, a finanszírozás gondjai és emelkedő számú egyre súlyosabb állapotú betegek ellátása hozza, mert ha van pénz. akkor is művészet a gyógyszer-diagnosztikum ellátást a mai viszonyok mellett biztosítani, de ha ez szűk keretek között limitálva áll csak rendelkezésünkre, akkor több mint idegfeszítő.

Ezt támasztja alá az a jelenség is a felszámolás előtti hónapokban, hogy 8 éve nem küzdöttünk ilyen mértékű humán erőforráshiánnyal, mint most. Sajnos így még több munka hárul az itt maradt és helytálló munkatársakra.

Oktatás és gyógyítás.

Az oktatásban is részt vettünk, hiszen a főiskolai képzés során gyógyszertant oktatunk, vizsgáztatunk, valamint bekapcsolódtunk a társegyetemek graduális és posztgraduális képzésébe, oktatásába előadások tartásával.

A gyógyszerészek posztgraduális képzésében tapasztalataink és tudásunk átadásával részt vállaltunk mind a hazai, mind a külföldön megrendezett kongresszusokon, továbbképzéseknek is. 

A főgyógyszerész asszony és két helyettese MTA orvostudományi doktorátussal rendelkeztek.

A doktori disszertációjuk témái a gyógyszerészet széles körét ölelik fel: farmakológia, klinikai gyógyszerészet, gyógyszerügyi szervezés. A gyógyszertár többi gyógyszerésze egy vagy több szakvizsgával rendelkezik, a legfiatalabb kolléganő pedig a kórház teljes felszámolására várva szakvizsga előtt állt! Évtizedeken keresztül komoly műhelymunka folyik tudományos cikkek, könyvfejezetek megírásával, közreadásával, ezt fémjelzi Balázsné Dr. munkássága!

A gyógyszertár diplomásai aktívan vettek részt a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetének munkájában, előadások tartásával, poszterek készítésével.

A graduális képzés keretében fogadtuk az államvizsgás és nyári gyakorlatra jelentkező leendő gyógyszerészeket, hogy gyógyszertárunkban a korszerű szellemi és tárgyi körülmények vonzóvá tegyék anyagilag nem túl elismert munkánkat annak reményében, hogy minél többen kapjanak kedvet e megszállottságot is feltételező, gyönyörű és sokrétű hivatáshoz, az intézeti és az egész magyarországi gyógyszerészethez.            


 

h i r d e t é s

betöltés..