h i r d e t é s

Jó tájékozatlannak és öregnek lenni Magyarországon, csak miniszter legyen az ember!

Olvasási idő
3perc
Eddig olvastam

Jó tájékozatlannak és öregnek lenni Magyarországon, csak miniszter legyen az ember!

2018. szeptember 24. - 16:33

 

Kásler Miklós, a tízparancsolat, a valóságban már az ördög cimborája!

Forrás: 24.hu

Vagy gondok vannak az EMMI szellemiségével, vagy én teljesen megbolondultam a tömeges Kásler miniszter komolytalan és felelőtlen „halandzsázásától”!

A gazdasági növekedés – melyet általában GDP-ben mérnek (elég rossz mértékegység) – a tőkeállománytól, a munkaerő-állománytól és a termelékenységtől függ. Ez utóbbit, a termelékenységet pedig befolyásolja a humán tőke, melynek egyik rendkívül fontos alkotóeleme az egészség. A humántőkébe való befektetés (demográfiai kiadások, oktatási, nevelési költségek) tehát növeli a termelékenységet! Minthogy az egészség az emberi tőke egyik jelentős komponense, az egészség hatással van a gazdasági teljesítményre. 
Ez annál is inkább fontos az országnak, mert a legnagyobb költséggel előállított munkaerő a gazdaság meghatározó „motorja”, miközben, a valóságban mélyen leértékeli az állam!
Jól érzékelhető ez az OMSZ vagyonának könyvszerinti értékelést tekintve, de máshol is hasonlóak az arányok az emberi munkaerőbe fektetett pénz, munka és a tárgyi eszközök értékének összehasonlításában.

Tárgyi eszközök és az emberi tőke összehasonlítása 2015. évi adatok alapján (mFt)

Az emberi tőke értéke 51,63-szor több mint a tárgyi eszközök könyvszerinti értéke.
A nemzetgazdaság egészét tekintve, a becsült arány az emberi tőke értéke és a tárgyi eszközök értéke között 1:3. 
Ismerve a magyarországi egészségügyi helyzetet, a társadalom egészségi állapotát, nagyon-nagyon rosszak a kilátásaink

Lásd még részletesebben a Központi Statisztikai Hivatal folyóiratában közölt adatokat és elemzéseket: 
Lakatos Gyula: A humán-tőke befektetések költségei a magyar nemzetgazdaságban In.: Gazdaság és statisztika (GÉS) 2001/4. szám, Budapest, 32-47. oldal. (KSH).
Az emberi tőke szerepének változásai a vállalati gazdálkodásban.  Gazdaság és Statisztika (GÉS) 2001/6. szám, Budapest.  (KSH). 
Módszertani kísérletek az emberi tőke növekedésének meghatározására Magyarországon 1920-1996 között. In.: Gazdaság és Statisztika (GÉS), 2002. októberi szám. (KSH).

Az egészség – melyet genetikai, gazdasági, társadalmi, kulturális és környezeti tényezők határoznak meg – 4 fontosabb tényezőn keresztül járul hozzá a gazdasági növekedéshez:

  1. a magasabb termelékenység,
  2. a magasabb szintű munkaerő kínálat,
  3. a magasabb képzettségi szint,
  4. a több lakossági megtakarítás révén.

Részletesebben.

  1. Az egészséges egyének nyilvánvalóan többet és jobban tudnak teljesíteni, mint beteg társaik.
  2. A jó egészségi állapot csökkenti a betegen töltött napok számát, így több időt lehet munkára, valamint szabadidős tevékenységre fordítani. Ugyanakkor az egészség a munkaerő kínálatot közvetetten, a bérekre, preferenciákra és a várható élettartamra gyakorolt hatásán keresztül is befolyásolja: ha a bérek a termelékenységtől függnek, és az egészséges dolgozók produktívabbak, mint a betegek, akkor a jobb egészségi állapot várhatóan növeli a kereseteket (természetesen itt más tényezők is alakíthatják és alakítják is) és azokat az ösztönzőket, melyek elősegítik a munkaerő kínálat növekedését. Az egészségi állapot javulásával a munka egyre kevésbé lesz terhes, megerőltető, a dolgozó hajlandó lehet arra, hogy több szabadidőért cserébe nagyobb hatékonysággal dolgozzon.
  3. A humán tőke-elmélet (szülés, nevelés, oktatás költségeinek az összessége) szerint a képzettebb egyének egyben produktívabbak is (és több pénzt keresnek). Az egészséges és jól táplált gyermekek iskolai teljesítménye magasabb, jó egészségi állapotuk közvetetten hozzájárul a jövőbeni magas termelékenységükhöz. Sőt, a jó egészségi állapot összefügg a magasabb várható élettartammal, az egészségesebb egyének pedig nagyobb hajlandóságot mutatnak arra, hogy oktatásba és képzésbe fektessenek be, mivel a megszerzett tudásuk egyéni és közösségi hasznát még sokáig élvezhetik.
  4. A jó egészségi állapotban lévő embereknek szélesebb az időhorizontja, megtakarítási hajlandóságuk ebből következően valószínűleg magasabb lesz.

Számos tényező van, mely összeköttetést (korrelációt) jelent az egészségi állapot és a gazdaság teljesítménye között, egyéni és makroszinten egyaránt. Commission On Macroeconomics and Health, CMH közzétette a WHO megbízásából készített jelentését az egészség és a gazdasági növekedés közötti összefüggésről, valamint az egészségbe való befektetés szükségességéről.
Az elemzések becslései alapján a születéskor várható élettartam 10%-os növekedése várhatóan legalább 0,3-0,4 százalékponttal növeli az éves GDP-t.

A népesség egészségi állapotát tekintve, az EU adatai alapján, Magyarország Albánia előtt van, utolsó előtti helyen. Ez azt jelenti, hogy szigorú, megfigyelési státuszt kellene a problémának biztosítani.


 

h i r d e t é s