h i r d e t é s

Kaszárnya szagú, felfegyverzett országgyűlés

Olvasási idő
2perc
Eddig olvastam

Kaszárnya szagú, felfegyverzett országgyűlés

2018. október 13. - 13:15

 

Kaszárnya szagú, felfegyverzett országgyűlés: a közösségekre veszélyes parlamentáris, illiberális és „mélymagyar” nemzeti demokrácia.

Az a szerencsétlen helyzet állt manapság elő, nem csak Magyarországon, hogy bármilyen fenntartással is rendelkezik valaki a diktatúra államrenddel szemben, tisztességesen gondolkodva be kell látnunk, hogy a közélet tisztasága és a magánélet erkölcsisége, összehasonlíthatatlanul jobb átlagot mutathat, mint a mostani, már „kaszárnyaszagú” felfegyverzett országgyűlés, „demokratikus” a közösségre veszélyes parlamentáris demokrácia, legalább is formailag így nevezzük.

El kell gondolkodni ezen, hiszen a hazai politikai körök agyonfertőzött nemzeti szemetét, a megrontott erkölcsöket, a tönkretett iskolákat és nevelő intézményeket, a kórházaknak titulált halálgyárakat és a népesség súlyos pszichikai, fizikai állapotának romlását ugyanezen „demokratikus”, egyezkedő parlamentáris rendszer keretében meg lehet-e oldani, vagy az ország a vesztébe rohan a parlamentáris eszközök erőltetésével.

El kell ismerni, nagyon zavaros időket élünk. Már-már el kellene azt is ismernünk, hogy az ideális diktatúra nem sokkal lehetne rosszabb, mint az ideális demokrácia. Ami nagyjából annyit jelentene, ha jóhiszeműen állunk hozzá, hogy célszerű és nemes indítékú diktatúráknak is voltak, lehetnek olyan oldalai, melyeket adott esetben, az eszményi demokrácia sem tudna felmutatni.

Az országnak lehetnek olyan átmeneti „zavarai”, súlyos megrázkódtatások utáni lábadozásai, mint a II. Világháború utáni időkben is, amelyek „üdvös” parancsuralmi eszközök nélkül nem rendezhetőek. 

A mai Magyarország olyan problémákkal küzd, különösen védelmi, nemzetgazdasági és szociális anomáliák területén, hogy felmerül a kérdés: vajon ezek a problémák, mély társadalmi, erkölcsi, gazdasági válságok, a hagyományos és tiszteletben tartott demokratikus módszerekkel megoldhatóak lesznek-e?

A személyekre és a pártokra is vonatkozó váltógazdaság is feltétlenül nagyobb garancia a válságok megszüntetésére, mint egy diktátor egzisztenciájának bizonytalan élettartama és netán a diktátor utódlásának „szfinksz-szerűsége”!

Most, természetesen, nem egy háború sújtotta területről, épületek romhalmazáról van szó, hanem a történelem egyik, ha nem az egyetlen, tudatosan előidézett, katasztrófa sújtotta ország válságának a felszámolásáról.

Várjuk-e meg, hogy a régi rendszer szerint, a pártok egyezkedése, a korrupcióval eltüntetett szakszervezeti agitáció rendbe teszi a gazdasági alkotmányosságot, vagy megbénítja a közlekedést, a lakosság fogyasztását és életét?

A kérdés nagyon is időszerű! Nem követelei-e meg, hogy a hatalmas kormányzati szindikátusokkal, szindikalizmussal, fegyveres önvédelemre alapozott önkényuralomra törő párttal, pártokkal szemben valami és valakik, mondjuk civil szervezetek, demokratikus vitában rendet teremtsenek az országban.

A demokratikus jellegű intézkedések, a demokratikus intézmények nehéz visszarendezése, működőképességük biztosítása, elegendők lesznek-e, ennek a féktelen szellemi és anyagi válságnak a gyógyítására. 

Szó sincs arról, hogy vitatkozni szeretnék, hogy a demokratizmus, de a cselekvés demokratizmusa és nem a handabandázás demokratikus orgiája, elegendő lesz-e, vagy szükség lehet átmenetileg egy felvilágosult diktatúra erejére.

Tény, hogy az egyén számára is csak a demokratizmus, de a cselekvés, az alkotó munka iránt érzékeny demokratizmus nyújthat valódi lehetőséget a nagyobb igényű szellemi és gazdasági tehetség kifejlesztéséhez.

Vannak korok, időszakok, és körülmények, amikor a demokrácia nem válik be az ország elemi, alapvető szükségleteinek és a deviáns, az állam által támogatott folyamatok felszámolására.

Előfordulhat, hogy egy felvilágosult parancsuralom, amire már több példa is volt a magyar történelemben is, korántsem olyan végzetes, átkos és romlást hozó államforma, mint ahogyan azt mi, a demokratizmus hagyományosan elkötelezett hívei valljuk.


 

h i r d e t é s