h i r d e t é s


Magyarok a nagyvilágban és a Nemzeti Fülkeforradalmi államuk feledékenysége!

Olvasási idő
2perc
Eddig olvastam

Magyarok a nagyvilágban és a Nemzeti Fülkeforradalmi államuk feledékenysége!

2017. november 19. - 07:27

 

Az EU-csatlakozás tekintetében, a magyar társadalom vezető csoportjai, nem készültek fel sem a tőke, sem az áruk, sem az eszmék, sem pedig a munkaerő szabad áramlására.

Forrás: hirhatar.com

2004 után részben, majd hét év elteltével teljes mértékben kinyílt számunkra az európai munkapiac. A hazai tőke nem kapott a fejéhez, hogy versenyezni kell a jó munkaerőért, az állam egykedvűen nézte, hogy elmennek az adófizetők.

A fülkeforradalmárok az Alaptörvényben törölték a munkához való jogot és az új Munka Törvénykönyvében megnyirbálták a munkavállalók és a szakszervezetek jogait.

Mintha csak az elvándorlás sikeréért fáradozott volna az ország. Hogy őszinték legyünk, az érintett magyar munkaerő is azt gondolta, hogy majd a maga trükkös módján kihasználja az európai munkapiac lehetőségeit. Mára viszont kiderült, hogy elég nagy árat kell fizetni a huszáros vagdalkozásért.

Valódi tettek kellenének, hogy ne csak a hátrányait szenvedjük, hanem az előnyeit is kihasználjuk a munkaerő szabad áramlásának.

Könnyebb persze szabadságharcot folytatni Brüsszel ellen, mint segíteni honfitársainknak a jó állások megszerzésében, érdekvédelmet biztosítani a kint dolgozóknak, kiépíteni a politikai és gazdasági kapcsolattartás kötelékeit, érdekeltséget teremteni a visszatéréshez, stb.

Nem furcsa, hogy az ún. nemzetpolitikának nem része (csak a munkaügyi statisztikának) a külföldön munkát vállaló magyar.

Mintha csak azt gondolná a politikus, hogy erre a kis átmeneti időre (amíg összedől az EU vagy kilépünk) nem érdemes foglalkozni a külföldön dolgozó honfitársainkkal.

Az áruk, a tőkék és az eszmék áramlása ellen pedig napi szinten hadakozik a fülkeforradalom, lásd a bankok, a média és szupermarketek ellen vívott küzdelmeket. Ez így nem fog menni, ellentétes irányban haladunk az autópályán.

A lengyel vendégmunkások érdekében a varsói kormány permanens hadakozott David Cameronnal!

Orbán pedig a londoni pénzkeresőinkkel mit sem törődve, éppen „leszopta”, hogy kölcsönvegyem a varsói lengyel dolgozók, polákok kifejezését.

A mostani kivándorlás, migráció nem magyar specialitás és 100 évvel ezelőtt sem volt az.

Csak a példa kedvéért említem, hogy a lengyel vendégmunkások érdekében a varsói kormány permanens hadakozik David Cameronnal, Orbán pedig a londoni pénzkeresőinkkel mit sem törődve, éppen leszopta, hogy kölcsönvegyem a polákok kifejezését. A múlt századfordulón a gazdaságilag motivált kivándorlási hullám végigsöpört egész Dél- és Kelet-Európán.

Várdy Béla közlése szerint (Magyarok az Újvilágban) az I. világháborút megelőző öt évtizedben 25 millió európai került az Egyesült Államokba.

A Monarchiából több mint 4 millió, köztük közel két millió magyar állampolgár, s abból 650 ezer volt magyar nemzetiségű. A szerző megjegyzi, hogy a kisebbségek vérvesztesége relatíve nagyobb volt a magyarokénál.

A magyar kivándorlás mind abszolút számokban, mind pedig számarányokban közepes intenzitású volt.

Ajánlom az Ellis Izlandon készült bevándorlási listáitt, érdekes olvasmány http://www.ellisisland.orgh i r d e t é s

betöltés..

;