h i r d e t é s


Mennyire káros a FIDESZ és a Kormány az emberek egészségére?

Olvasási idő
3perc
Eddig olvastam

Mennyire káros a FIDESZ és a Kormány az emberek egészségére?

2017. szeptember 30. - 07:04

 

Ezrek értelmetlen halála és a "betegségek fejlesztése", mint nemzeti egészségpolitika!

Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd

Bevezetés.

Amikor mérlegeli az ember a sok hazugságot, amit "megetettek" a társadalommal, el kell gondolkodnia az alábbi példa miatt is, szabad-e komolyan venni az írásban, törvényben foglalt, vagy csak úgy szóban elhangzó ígéreteket!

2005-ben részt vettem egy nagy kórház (azóta a fejlődés jegyében Orbán Kormány "ledózerolta") képviseletében az Egészségügyi Fejlesztési Koncepció (EFK) kidolgozásában és vitájában, megfogalmazásában.

Csak azért szeretném figyelembe ajánlani ezt a kis összefoglalást, hogy a magyar választópolgár lássa, mennyire veszi "palira" őket, bennünket az állami tervezés és a választási csalás!

Az egészségügyi rendszer mai állapotát most nem jellemzem, közismert. Csak azt mondom el, mit ígértek, mi lett belőle!

Tárgyalás.

Az EFK az egészségügyi rendszerre vonatkozó 2020-ig meghatározó, jövőorientált fejlesztési stratégiai dokumentuma!

Mivel az EFK, mint általános keretterv az ágazati fejlesztéseket hosszú távra megszabja, kidolgozásában a terület meghatározó szakemberei, szakmai és tudományos szervezetek, társadalmi partnerek vettek részt.

A széleskörű társadalmi legitimációt országgyűlési jóváhagyás biztosítja.

Az egyes szakterületek jövőre vonatkozó trendjeinek elemzésével az EFK kidolgozásában részt vett szakértők többlépcsős egyeztetetéssel határozták meg az ágazat jövőképét, a fejlesztések által elérendő 2020-as célállapotot. A célállapot tömör megfogalmazása az egészségügyi fejlesztések célrendszere, ez elérendő célok hierarchiája. Az EFK legmagasabb szintű célja, az átfogó cél a magyar lakosság egészségi állapotának jelentős javítása. Az ehhez vezető főcélok:

 • Az egyéni és közösségi döntéshozatal minden szintjén váljon értékké az egészség;
 • Jelentősen csökkenjenek az egyenlőtlenségek az egészségi állapotban, az egészségügyi szolgáltatások színvonalában és az azokhoz való hozzáférésében;
 • Működjön költséghatékonyabban és magasabb színvonalon az egészségügyi rendszer.

Az egészségügyi fejlesztések fő irányainak, beavatkozási területeinek kijelölése a célrendszer valamint a jelen helyzet elemzése alapján történt.

Mérlegelve a célállapot eléréséhez vezető többféle lehetőséget, figyelembe véve a nemzetközi tapasztalatokat és a tudományos bizonyítékokat, a szakértők meghatározták az EFK fejlesztési elveit.

Ezek szerint az egészségügyi rendszer olyan fejlesztése célszerű, amely egyszerre

 • tudás-központú,
 • átfogó,
 • más szakterületekhez is kapcsolódik,
 • regionális,
 • szükségletekre alapozott.

Az elérhető legjobb szaktudás felhasználása a fejlesztések tervezésében és végrehajtásában, valamint az irányítás és döntéshozatal támogatásának központi-, helyi illetve intézményi szinten történő megerősítése záloga a magas színvonalú, költséghatékony egészségügyi rendszer kialakulásának.

Az élettudományok eredményeinek fokozódó hasznosítása a lakosság egészségének javításán túlmenően növeli az egészségügyi szolgáltatások és a kapcsolódó vállalkozások versenyképességét, és így tőkevonzó képességét is.

A rendkívül összetett, sokszereplős egészségügyi rendszer átfogó fejlesztése biztosítja, hogy az egymásra épülő, egymást kiegészítő fejlesztések koherens rendszert képezzenek.

A fejlesztések egy része arra irányul, hogy más szakterületeken mérlegeljék a tervezett döntések egészségre gyakorolt hatását, és ezáltal javuljanak az egészséges élet feltételei Magyarországon, és egyúttal bővüljenek az egészségre fordított források.

A regionális egészségügyi rendszerek kiépítése több forrás bevonását és nagyobb költséghatékonyságot biztosít.

A regionálisan szerveződő rendszer kiemelten hangsúlyos kistérségi fejlesztései a lakosság közeli szolgáltatások javítását célozzák. A térségi hierarchia és a progresszivitás elvének alkalmazásával a kapacitás-szerkezet jobban a régió szükségleteihez igazítható.

Az egészségügyi rendszernek a lakosság folyamatosan felmért szükségletei alapján történő fejlesztése – a gazdasági és technológiai lehetőségekhez mérten – biztosítja az ellátás színvonalának emelését, a kapacitások megfelelő kihasználását és a szolgáltatások lakosság- illetve betegközpontúságát.

A fenti elvek alapján az egészségügyi rendszer fejlesztésének fő beavatkozási területei az alábbiak:

 1. Korszerű, egészség-központú egészségpolitika kialakítása;
 2. A népegészségügyi intézményrendszer fejlesztése;
 3. Az ellátórendszer szerkezetének és működésének beteg-központú korszerűsítése;
 4. Az egészségügyi forrásképző és - elosztó rendszerek korszerűsítése;
 5. Egészségügyi informatika és egészség-kommunikáció fejlesztése;
 6. Humán erőforrás fejlesztése;
 7. Kutatás-fejlesztés és egészségipar támogatása.
Kapcsolódó cikkek: 


h i r d e t é s

betöltés..

;