h i r d e t é s

Mikor indul meg a nép?

Olvasási idő
1perc
Eddig olvastam

Mikor indul meg a nép?

2018. október 11. - 15:34

 

Amikor ez a nép egyszer cselekvőképessé válik, az erkölcsi értékek és a jog szelleméből, nem az antiszociális, törvényes hamisításokból kell kiindulnia!

A kép illusztráció! - Forrás: merce.hu

Talán alig volt időszak a történelmünkben, amikor a törvényességet fékre kell tenni! Alkalmazásuk durván romboló következményeit erkölcsi és az emberi jog alapján kell majd megítélni

A tudomány „semlegesítése” az erkölcstől, a gyalázatos, önző emberi célok szolgálatába állította az értelmet!  A hamis értelem, a hamis tudat megtévesztően a valós igazságok helyére képes lépni, ha az ember fejébe erőszakolják!

A természet matematikai leírása, ami elvezetett a természetnek matematikai, fizikai, tudományosan egzaktnak, pontosnak, azaz ellenőrizhetőnek tekinthető elméletekkel történő leírásához és igazolásához (verifikáció)!

Elválasztotta az igazat a jótól, a tudományt az etikától, ezek nem objektív valóságok, egzakt tudományos, matematikai, vagy egyéb metodológiával nem írhatóak le.

Bárhogyan is határozza meg ma a tudomány a természet objektivitását és részeinek kölcsönviszonyait, „cél-okok” tekintetében tudományosan a „célok” a természetben nem létező dolgok!

Kivéve, ha a teológiához, a dogmatikához fordulunk, ahol minden természeti jelenséget az ember számára, mint célt, teremtette a szellem, az Isten. De ez már régen túlhaladott szemlélet ahhoz, hogy bármire is hasznunkra lehetne.

Bármilyen fontos eszköz is az ember szerepe a megfigyelés, a mérés és a számítás, a megismerés területén, tudományos szerepében nem léphet fel etikai, esztétikai vagy politikai személyiségként!.

A tudományos gondolkodás kezdete óta fennállt a feszültség egyfelől az Ész, másfelől az alávetett népességnek a szükségletei és vágyai között (s e népesség az Észnek objektuma volt, csak elvétve szubjektuma).


 

h i r d e t é s