h i r d e t é s

Mikor lesz vége az ország Kálváriájának? Kérdezte egyik barátunk

Olvasási idő
1perc
Eddig olvastam

Mikor lesz vége az ország Kálváriájának? Kérdezte egyik barátunk

2018. április 16. - 07:48

 

Csak annyit tudok mondani, válaszoltam, hogy egy feladat megoldásának eredménye attól az időponttól számítható, amikor a munkához hozzákezdünk! Egyelőre még el sem kezdtünk rajta dolgozni.

Nem vigasztaló, de mobilizáló lehet néhány kérdés felvetése!

Még a keresztény tanítás szerint is (a kormánypárt kedvéért mondom, mert úgy tűnik, elfelejtették) az igazi fejlődés többet jelent vagyon felhalmozásánál, az anyagi javak és szolgáltatások növelésénél.

A fejlesztéseknek figyelembe kell venni az emberek jogos társadalmi, kulturális és szellemi igényeit, az új technológiák hatását a munkavégzésre.

Kevesek gyarapodása nem épülhet elmaradott tömegek rovására, nem korlátozhatja az ország polgárainak a szabadságát. Irányelvnek kellene tekinteni az egyházaknak és egyházi-állami politikusoknak azt a gondolatot, hogy „a fejlődésnek a szolidaritás és a szabadság keretében kell haladnia”.

A megmerevedett pártstruktúra rontja a politika megítélését a közvéleményben. Az egymással vetélkedő pártok csak akkor számíthatnak társadalmi elfogadottságra, ha átlátható és számon kérhető módon működnek.

Szükséges lenne új választás előtt a jelölteket állító pártok teljes átvilágítása.

Világos választóvonalat kell húzni a pártok és „civilek” között: pártok csak párttagokat jelölhessenek a választásokon, magánszemélyek pedig csak olyan szervezetektől és társaságoktól fogadhassanak el támogatást, amelyek nem részesülnek állami támogatásban.

A települési önkormányzatok az elmúlt negyedszázadban is hozzájárultak a demokrácia kiteljesítéséhez, de a 2010 óta tapasztalható központosító törekvések akadályozzák a fejlődésüket.

Perspektívát kellene, hogy adjunk az önkormányzatoknak, javítsuk a működésük törvényi feltételeit, az anyagi és humán erőforrásaikat.

Vállalkozás-fejlesztési és birtokpolitikai intézkedésekkel segíteni kellene a vidéki települések népességmegtartó képességét.

Komoly, hosszú távú intézkedésekre lenne szükség, hogy a magyarországi közösségek kultúrája és a tudomány, a szellem élet a globalizáció körülményei között megőrizhesse történelmileg kivívott helyét itthon és a határainkon túl. Az iktatási rendszer teljes szervezeti és főként tartalmi átszervezése mellett segíteni szükséges azokat a törekvéseket, amelyek a művelődő közösségeket gyarapítják, a magyarországi közösségek kultúrájának, minden honfitársainknak a reprezentációját szolgálják.

Címkék: 

 

h i r d e t é s