h i r d e t é s

A Mol és a BKM közös hulladékgázdálkodási vállalatot alapít

Olvasási idő
3perc
Eddig olvastam
a- a+

A Mol és a BKM közös hulladékgázdálkodási vállalatot alapít

2022. november 22. - 15:41

A MOL és a Budapesti Közművek szándéknyilatkozatot írt alá a főváros és Pest vármegye 50 településének hulladékgazdálkodását ellátó közös vállalat létrehozásáról

Mártha Imre a Budapesti Közművek vezérigazgatója és Dr. Világi Zoltán a MOL-csoport vezérigazgató-helyettese

A mai napon a MOL Nyrt., valamint a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. vezetése aláírta a két cég közötti szándéknyilatkozatot, amely rögzíti a két társaság által közösen alapítandó új társaság létrehozásának és jövőbeni működésének fő alapelveit. A mai napon aláírt - nem kötelező érvényű szándéknyilatkozat szerint – az új társaság tervezetten 2023. július 1-től, az új országos hulladékgazdálkodási koncessziós modellre történő átállást követően fogja ellátni Budapest és a központi régió hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatait

A közös vállalatnak 50-50 százalékos tulajdonosa lesz a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. és a MOL Nyrt. A szerződő felek szándéka szerint az új vállalat régiókoordinátorként jövő júliustól látja el a hulladékgazdálkodási feladatokat Budapesten és mintegy 50 településen.

A fővárosi hulladékgazdálkodást jelenleg ellátó eszközpark az új gazdasági társaság tulajdonába, kezelésébe kerül. Ezáltal a társaság tovább viszi a jelenlegi FKF 125 éves szakmakultúráját, az FKF egyedülálló eszközparkját és telephelyeit, valamint a jelenlegi mintegy 1300 fős szakembergárda által képviselt tudást és speciális ismereteket.

A Budapesti Közművek FKF hulladékgazdálkodási divíziója jelenleg évente mintegy 650 ezer tonna hulladék begyűjtését végzi a főváros és 10 agglomerációs település mintegy kétmillió lakosa és több tízezer vállalkozása számára. A közös vállalatban egyesülhet a két tulajdonos évtizedek óta meglévő hulladékgazdálkodási tapasztalata, a Budapesti Közművek számára hozzáférhetővé válnak azok a pénzügyi források, amelyek biztosítják a hulladékgazdálkodási vagyonelemek értéknövelő fejlesztéseit, a MOL pedig teljesíteni tudja a koncessziós pályázatban vállalt kötelezettségeit, és teljesülnek a tulajdonosok jövedelmezőségi elvárásai. Összességében, növekvő pályára állhat a fővárosi és regionális hulladékgazdálkodás, és teljesíthetők lesznek az uniós környezetvédelmi elvárások.

„Ebben a partnerségben a Budapesti Közművek a meglévő, 125 évre visszanyúló szaktudást, vagyonelemeket és szakember-gárdát, a MOL pedig a tőkeerőt, energetikai szaktudást, az általa működtetett iparággal fennálló kapcsolódásokat, valamint a szolgáltatások fejlesztésének lehetőségét biztosítja a 35 évre elnyert koncesszió adta stabil keretek között. Ráadásul az új társaság jól illeszkedik az egy éve elindított Stadtwerke városüzemeltetési koncepcióba, amelynek egyik előnye éppen a különböző infrastruktúrával rendelkező társaságok hatékonyabb működtetése.” – fogalmazott az aláírást követően Mártha Imre, a Budapesti Közművek vezérigazgatója.

„Magyarország és a régió célja a hatékonyan működő körforgásos gazdaság. A mai lépés is ezt szolgálja, hiszen a budapesti régió hulladékkezelésének meghatározó szerepe van Magyarország jövőjében. A MOL a hulladékkoncesszióval azt a feladatot vállalta, hogy komoly szakmai munka és beruházások révén egy fenntartható, körforgásos gazdaságot támogató rendszerben kezeli a hazai hulladékot a következő évtizedekben. Amellett, hogy ez mindannyiunk érdeke, ez az Unió elvárása is. E célok eléréséhez pedig számítunk a BKM szaktudására is” - mondta el Dr. Világi Oszkár, a MOL-csoport vezérigazgató-helyettese.

Előzmény:

A Magyar Állam nyáron bejelentette, hogy a MOL Nyrt. nyerte a hulladékkoncessziós pályázatot. Ennek értelmében 2023. július 1-jétől kezdve, 35 évig a MOL lesz a felelős az évi mintegy 5 millió tonna magyarországi települési szilárdhulladék begyűjtéséért és kezeléséért. A lépés illeszkedik a MOL stratégiájába, amelyben azt tűzte ki célul, hogy a régió körforgásos gazdaságának vezető szereplője lesz. A MOL vállalta, hogy következő 10 évben mintegy 185 milliárd forintértékben hajt végre beruházásokat, és öt év alatt felépít egy új, évente minimum 100 000 tonna települési szilárd hulladék energetikai hasznosítására alkalmas létesítményt.

E folyamathoz kapcsolódik a ma bejelentett együttműködési szándék a BKM-mel, miután 2022. szeptember 28-án a Budapesti Közművek feletti tulajdonosi jogokat gyakorló Fővárosi Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat nélkül megszavazta a MOL és a BKM közös vállalat létrehozására vonatkozó előterjesztést.