h i r d e t é s

Az angol nyelvű óvodák kerültek a kormány célkeresztjébe

Olvasási idő
2perc
Eddig olvastam
a- a+

Az angol nyelvű óvodák kerültek a kormány célkeresztjébe

2020. november 16. - 17:58

Az óvodák elnevezésében nem lehet utalni az angol nyelv oktatására, csak a nemzetiségi nyelvekre, például a németre, és a nevelési programból is törölni kell a nyelvoktatást. 

A kép illusztráció! - Forrás: MTI

"Ellehetetlenítik az idegen nyelvű óvodákat, legalábbis azokat, amelyek valamelyik világnyelven képzik a gyerekeket, legyen az angol, francia vagy éppen spanyol"– ezzel kereste meg több olvasó a 24.hu szerkesztőségét.

Az egyik, angol nyelvű képzést alkalmazó óvodát például arra kötelezték nemrég, hogy haladéktalanul hagyja el a nevéből az utalást az angol nyelv tanítására, és ezt a nevelési programjából is gyomlálja ki. Eddig ez volt a vonzereje az óvodájának, viszont ha nem engedelmeskedik a hivatal által előírtaknak, akkor búcsút mondhat a működési engedélyének.

Nem egyedi esetről van szó, más intézményekhez is befutott a napokban hasonló tartalmú levél az illetékes kormányhivataltól. Telefonos körkérdésünkből az rajzolódott ki, hogy a magyar cégek által működtetett magánóvodák kerülhettek a fókuszba, a nemzetiségi nyelvekkel nincs baj, és a nagy nemzetközi óvodák sem kaptak hasonló értesítést.

Az érintetteknek küldött levélben a Sára Botond kormánymegbízott alá tartozó fővárosi kormányhivatal levezeti, miért szükséges az intézkedés. Ami az alapelveket illeti, a nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében:

  • a nevelés-oktatás nyelve magyar, nemzetiségi óvodában és iskolában részben vagy egészben a nemzetiségek nyelve, a két tanítási nyelvű iskolában – külön jogszabály szerint – részben a célnyelv.
  • A külföldi nevelési intézményben folyó nevelő és oktató munkára annak az államnak az előírásait kell alkalmazni, amelyik a nevelési-oktatási intézményt sajátjának elismerte.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az intézmények alapító okiratának, pedagógiai programjának, valamint az óvodák honlapján közzétett tájékoztató anyagoknak az ellenőrzése során arra jutott, hogy az idegen nyelvű képzést alkalmazó óvodák magyar köznevelési intézményként való működtetése nem jogszerű, mivel az intézmények nem nemzetiségi óvodákként látják el feladataikat.

A nem nemzetiségi óvodák esetében, ahol a nevelés-oktatás kizárólag magyar nyelven történhet, az intézmény megnevezésében bármilyen idegen nyelvi nevelésre utaló (például „angol nyelvi”) kifejezés szerepeltetése a nemzeti köznevelési törvénybe ütközik – vonja le a következtetést a kormányhivatal.

Mint írják, az óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló kormányrendelet nem rendelkezik az idegen nyelv oktatásának lehetőségéről, így az az óvodák nevelési programjában sem szerepelhet. Elméletileg a hatályos Emmi-rendelet alapján egyedi elnevezésként bármilyen név adható egy köznevelési intézménynek, így egy óvodának is, feltéve, hogy az nem megtévesztő, vagy a név használatát más jogszabály nem tiltja. A kormányhivatal szerint viszont ebben az esetben mindkét kizáró feltétel fennáll.

"Tekintettel arra, hogy a hatályos vonatkozó jogszabályi előírások értelmében az angol nyelv Magyarországon nem minősül nemzetiségi nyelvnek, így az ezen a nyelven történő óvodai nevelés nem jogszerű. Nemzetiségi óvodai nevelés keretében többek között német nyelven mint elismert nemzetiségi nyelven folyó óvodai nevelésre van lehetőség."

Mindezek alapján a hatóság azt kéri, hogy haladéktalanul intézkedjenek az érintettek: az angol nyelv oktatására vonatkozó utalást töröljék az óvoda elnevezéséből. (24.hu)