h i r d e t é s

Ingyen adja a város területét bérbe Esztergom

Olvasási idő
8perc
Eddig olvastam
a- a+

Ingyen adja a város területét bérbe Esztergom

2017. szeptember 04. - 07:43

Testületi ülés: valaki havi bruttó 1 forintért bérli négyzetméterét egy önkormányzati ingatlannak

Augusztus 31-én rendkívüli testületi ülést tartott Esztergom Város Önkormányzatának képviselő-testülete. Az ülésen  - amelyet elsősorban az oktatási intézményekkel kapcsolatos, határidős döntések miatt hívtak össze - ezúttal Juhász István, Meszes Balázs, Sasvári Viktor és Stámusz Andrea nem tudott részt venni.

A napirend elfogadása előtt Romanek Etelka ismertette azt a kormányhatározatot, amely összesen 17 milliárd forintot biztosít turisztikai-városképi beruházásokra, valamint összefoglalta a folyamatban lévő, illetve már sikeresen lezárult pályázati forrásokat. Ilyenek többek között az EBI, a kerékpáros kölcsönző rendszer fejlesztésére Párkánnyal közösen elnyert támogatás, sportpályák építését, intézmények felújítását célzó támogatások, összesen több száz millió forint értékben.

A napirend elfogadását követően két új bizottsági tag tette le esküjét a képviselő-testület előtt: Tőkei-Veszely Andrea és Koditek Pál külsős tagokként segítik az önkormányzat munkáját a Városfejlesztési Bizottságban.

Óvodákkal kapcsolatos döntések – egyeztetés a státuszbővítésekről

A képviselők támogatták az Aranyhegyi Óvoda esetében két német nemzetiségi csoport indítását szeptembertől, több óvoda státuszbővítési kérelmét viszont nem tárgyalták, ez utóbbiak esetében az összes intézménnyel egy egyeztetést kezdeményeznek. Az óvodák várhatóan ezt követően tudnak új kollégákat, elsősorban az óvónők munkáját segítő pedagógiai asszisztenseket és karbantartókat felvenni. A testület döntött arról is, hogy elfogadta az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2017. első félévéről szóló beszámolóját.

Készül az Esztergom könyv

Az önkormányzat kiadásában készül egy, a várost több oldalról bemutató, helyi szakemberek bevonásával készülő Esztergom könyv. A könyv kiadásához szükséges e tevékenységi kör felvétele, a testület ennek megfelelően döntött a szervezeti és működési szabályzatának működéséről. 

Bővül a közterület-felügyelet

A testület döntött arról, hogy a hivatal állományának létszámát két fővel növeljék, így a közterület-felügyeletesek száma a jelenlegi négy főről hatra bővül, a hivatal létszáma pedig 136 főre nő. A képviselők ugyanakkor nem támogatták, hogy a hivatal keretén belül dolgozó belső ellenőr mellé egy megbízási díjjal dolgozó külsős ellenőr csatlakozzon.

Csatornázás az Eper utcában

A testület hozzájárult az Eper utcában építendő gravitációs szennyvízcsatorna és ivóvízvezeték létesítéséhez. Az utcában 170 méter hosszan épül gerincvezeték, amelyhez 15 ingatlan csatlakozik majd.

Nem vásárol ingatlant rendelők kialakítására az önkormányzat

A képviselők többsége nem támogatta azt az elvi döntést, az önkormányzat megvásárolja a tulajdonos által felkínált Kossuth Lajos utca 39. szám alatti ingatlant (telek 658 m2, építmény 350 m2) és ott orvosi rendelőt alakítsanak ki. Az épületben egy "üzlet tér" van és kettő darab lakás, az előterjesztést akár több rendelő, szolgálati lakás kialakítását tervezte.

Ingatlanokkal kapcsolatos döntések

A testület döntött arról, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részére a Gadányi termet, az Esztergom Barátainak Egyesülete részére pedig a Városháza Nagytermét egy-egy rendezvény erejéig térítésmentesen használatba adja. Sürgőséggel döntöttek a képviselők arról, hogy a Pilisszentléleki Általános Iskolát ugyancsak térítésmentesen bocsátják a Pálos 70 zarándokok rendelkezésére.

A képviselők döntése értelmében az önkormányzat haszonbérleti szerződést köt az a város tulajdonában álló 0944/1 hrsz.-ú, természetben Esztergom, 11-es számú főút mentén található ingatlan hasznosítására. A szántóként nyilvántartott 7721 m2-es területet bruttó 88.605 forint/év áron adta bérbe az önkormányzat öt éves időtartamra.

Újabb ingatlan a piac számára

A Simor János utca vízközmű-csere munkálatait követően kezdődhet meg a piac új helyének kialakítása. Az új piac szintén az utcában lévő telkeken valósulna meg, ehhez az önkormányzat már több ingatlant megvásárolt. A Simor János utca 32. alatti, az ingatlan-nyilvántartásban 19381 helyrajzi számon kivett lakóház, udvar, gazdasági épület és két üzlet megnevezés alatt nyilvántartott, 602 m2 nagyságú ingatlanra több értékbecslés is készült. Ezek 41,4 millió és 39,1 millió között határozták meg az ingatlan értékét, a tulajdonosok pedig 43 millió forintos árat határoztak meg. A testület végül a kisajátítás helyett egy 41,5 millió forintos vételár felajánlása mellett döntöttek.

Nem értékesítik egyelőre a Tesco melletti területet

Egyelőre nem ír ki versenytárgyalást az önkormányzat az Esztergom 18203/8 hrsz. alatti – a Tesco melletti, egykor buszpályaudvarnak szánt - ingatlan értékesítésére. A terület beépíthetősége a jelenlegi 2 százalékról a jövőben 30 százalékra változik, s bár az előterjesztés már ez utóbbival számolva határozta volna meg a licitárat, a képviselők úgy döntöttek, hogy csak a rendelet hatályba lépését követően hirdetik meg eladásra a területet, egyelőre nem kívánnak versenytárgyalást kiírni a telekre.

A terület iránt a Piramis Center Kft. érdeklődött, amely a tervezett beruházással kapcsolatban írásban annyit közölt, hogy „a beruházás a fiatalok körében népszerű étterem, mely az IMCS és a Tesco közelségére figyelemmel maximálisan szolgálná a város és vonzáskörzetének turisztikai vonzerejét is. Ebből a laikusok is érthették, hogy étterem láncolat számára McDonalďs, vagy Burger King, vagy KFC, hasonló gyorsétterem létesülhetne ezen a helyen.”

Az ülésen a terület versenytárgyaláson történő értékesítését támogató Romanek Etelka polgármester hangsúlyozta, hogy egy népszerű gyorsétterem építése Esztergomban számos járulékos, idegenforgalmi-turisztikai előnnyel is járna, véleménye szerint a képviselő-testület elutasító döntése erre mondott nemet.

Új helyszínen épülhet a gyermek Kresz-park Esztergomban

A korábban a többségi tulajdonos önkormányzat által kijelölt Prímás-szigeti terület kisebbségi tulajdonosa nem járult hozzá a Kresz-park kialakításához, ezért a testület új, egyelőre ideiglenes helyszínt jelölt ki a 18201/6-os helyrajzi számú – a kamionparkoló részét képező - ingatlanon. A magánszemélyek által tervezett park az önkormányzat és a Suzuki támogatásával a tervek szerint még ősszel megnyílik.

Tornaterem-felújítások, közösségi programok pályázati támogatással

A sürgőséggel a testület elé vitt napirendek közül több pályázati indulásról is döntöttek: a Dobó Katalin Gimnázium és a József Attila Általános Iskola egyaránt indul a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt, tornatermek felújítását célzó pályázaton, amelyekhez az önrészt Esztergom Város Önkormányzata biztosítja. Szintén eldőlt, hogy az önkormányzat a Területi Operatív Program keretén belül pályázatot nyújt be „Esztergom, helyi identitás és kohézió erősítése” címmel. A pályázat közösségi programok megvalósítására, meglévő közösségek támogatására, közösségi információ pontok kialakítására, rendezvények szervezésére irányul.

Esztergom tulajdonába kerülhet a Kis-Duna sétány

Kezdeményezi a Kis-Duna sétány állami tulajdonban lévő területeinek térítésmentes átadását az önkormányzat részére a képviselőtestület. Esztergom a területet nagyban érintő Zöld séta Esztergomban projektre 550 millió forintot nyert, amelynek megvalósításához szükséges a tulajdonjog megszerzése a területen. 

A projekt részeként a Kis-Duna sétányon zöld sávot alakítanak ki és lecserélik a sétány burkolatát. A testület a Kis Duna sétány 2168 m2-es területének, valamint a töltés 1643 m2-es területének önkormányzati tulajdonba adását kéri, hivatkozva a tervezés alatt lévő, új árvízvédelmi gát építésére.

Esztergomi motívumok a zajvédő falon a vasútállomásnál

Az Intermodális Csomópont építésének keretén belül zajvédő falakat állítanak fel, a zajárnyékoló falakon az önkormányzat javaslatára jellegzetes esztergomi városképi sziluettek  (Bazilika, Várhegy, Szent Anna-plébániatemplom, Mária Valéria híd, Szent Tamáshegy) kerülnek. A vasútállomás és a Virágos utca közötti gyalogosátjáró esetében mindkét oldalon átlátszó megjelenésű, kettő-kettő plexi anyagú elem beépítését javasolja az önkormányzat a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek.

Újabb buszvárók újulnak meg

A korábbiakhoz hasonló modern buszvárók épülnek a Földműves utcában és a Kőrösi utcában. A felújítást ezúttal a KNYKK Zrt. végzi – a Volántársaság mellett Esztergom önkormányzata is folyamatosan újítja meg a buszvárókat városszerte – amely az idei évben is két autóbusz megállóhely peronjának felújítását és új utasvárók kiépítését vállalja.

Nyolcvan millió forint támogatás a szülészetnek

Esztergom Város Önkormányzatának képviselőtestülete nyolcvan millió forintot szavazott meg a szülészeti-nőgyógyászati osztály zavartalan működésének biztosítására.

A Vaszary Kolos Kórház jelezte, hogy az osztály teljes állásban lévő osztályos és ügyelő orvosai különböző okok miatt hamarosan elhagyják az osztályt, amely így a megszűnés határáig jutott, támogatás nélkül várhatóan csak a szakrendelést és az egynapos nőgyógyászati beavatkozásokat tudja megtartani a kórház.

A kórház tájékoztatása szerint a szülészet-nőgyógyászat osztály teljes funkciójának fenntartása érdekében évi 80 millió forint támogatásra lenne szükség. A testület által jóváhagyott támogatási összeget a szülészet-nőgyógyászat osztály 3 új szakorvosának bérére és az ügyeleti ellátás díjának költségeire fordítja a Vaszary Kolos Kórház, így biztosítva az osztály zavartalan működését. Az eredeti előterjesztést végül egy olyan képviselői módosító indítvánnyal fogadták el, amely szerint nem egy összegben utalják át a támogatást, hanem havonkénti bontásban, előre, a kórház által megjelölt részletekben. Romanek Etelka polgármesterrel nemmel szavazott a módosításra – Bánhidy László alpolgármesterrel együtt – mivel véleményük szerint az egy összegű támogatás jelentette volna a legbiztonságosabb megoldást a szülészeti-nőgyógyászati osztály működésének fenntartására.

Esztergom a mostani támogatáson túl is jelentős támogatást nyújt a Vaszary Kolos Kórháznak: tavaly 107, idén összesen 110 millió forinttal járult hozzá az önkormányzat a kórház működéshez, eszközök vásárlásához. (Városházi információ)