h i r d e t é s

Lelkében él az ember - Lelkigondozás a hit és élet szolgálatában

Olvasási idő
3perc
Eddig olvastam
a- a+

Lelkében él az ember - Lelkigondozás a hit és élet szolgálatában

2016. november 04. - 08:22
0 komment

November 3-án a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szervezésében tartották Esztergomban a „Lelkigondozás a hit és élet szolgálatában” című konferenciát. 

A Szent Adalbert Központban helyet kapott eseményen mind az egyházi, mind pedig a szakmai oldalról felszólalók a címbéli összegzést hangsúlyozták: hittel és lelkiséggel egy magasabb távlata nyílik meg az eredményes gondozásnak.

A konferencián részt vett Fülöp Attila, a Nemzeti Erőforrások Minisztériumának civil és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, Bátori Zsolt, a házigazdának számító Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság első embere, Székely János püspök és Pál Ferenc lelkigondozó pap, valamint Romanek Etelka polgármester.

Fülöp Attila helyettes államtitkár köszöntőjében többek között hangsúlyozta, hogy a szociális gondozás ágazatában a testtel való foglalkozás mellett jelentőséget kell, hogy kapjon a lélekkel való törődés, ahogy ez az egyház történetében már régóta így van, így például említette, hogy Szent Márton korában is volt, amikor a kolostorba vonuló novíciusok lakószobája mellett mindig volt egy-egy gondozószoba, ahol a rájuk bízott rászorulókról kellett gondoskodni. Így és ehhez hasonlóan indult az egyház részéről a lelki- és testigondozói, mondhatni, szociális gondozói munka.

Fülöp Attila után Esztergom nevében Romanek Etelka köszöntötte a konferencia résztvevőit, hangsúlyozva, hogy a város szülötte, Szent István király óta tart az a főpásztori lelkigondozói folyamat, melynek máig meglévő áramlatában a hit a legfontosabb erő. A lelkigondozókról és szociális gondozókról, nevelőkről szólva kiemelte, hogy egészségünk a tőlük kapott gondoskodáson is nagyban múlik, hiszen ők azok az egyházi kereteken belül, akik Krisztus tanításaira figyelve ápolják a rájuk bízottakat.

Talán nem túlzás állítani, hogy a konferencia fénypontja volt Pál Ferenc – vagy ahogy mindenki hívja, s hívta itt is: „Pál Feri” – atya lebilincselő, derűs, tanulságos előadása. A tőle kapott tudás, tapasztalat és főképpen hitbéli öröm közvetítése, a lelkigondozói munka legszebb, tehát legmélyebb és legmagasabb pontjainak felidézésével vált felejthetetlen élménnyé a hallgatóság számára, számunkra. Pál Feri atya számos eset révén világított rá a spiritualitás ismeretének jelentőségére, arra, hogy hány és hány rossz lelki állapot, folyamat miatt őrlődő ember élete válik jobbá, a kiegyensúlyozott, elégedett, örömtől nyugodtabb élet részesévé.

A délelőtt folyamán Beszterczey András, a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Irodájának vezetője és Székely János püspök szólt a hallgatósághoz. Beszédeikben egyaránt az egyházi szakszolgálatok által illetve a plébániákon, parókiákon végzett lelkiségi, lelkigondozói munkára hívták fel a figyelmet. S míg Beszterczey András főként az elmúlt évek szakmai tapasztalataiból, számadataiból levonható következtetetéseket, tanulságokat összegezte, addig Székely János püspök a diakóniai szolgálat egy-egy példaértékű epizódját elevenítette fel, rámutatva az egyház lelkigondozói munkájának új elismerésére.

A konferencia délután a lelkigondozás különböző szempontjainak összefoglalásáról tartott pódiumbeszélgetéssel folytatódott, mely nyilvános kerekasztal beszélgetésen Morva Emília, a Máltai Szeretetszolgálat Budapesti Régiójának vezetője, Kothencz János, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgálat főigazgatója, Török Gábor, egyetemi adjunktus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet lelkigondozó szakcsoportjának vezetője, Bátori Zsolt, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója és a moderátor Lőrincz Sándor, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság referense cseréltek véleményt, tapasztalatot és eszmét.

A konferencia záró részében több szekcióban való csoportos munkára osztották a résztvevőket, akik a szociális ellátási és gyermekvédelmi ellátási terület elemzése, valamint „a lelkigondozás művészetek és a kultúra segítségével” illetve „a hit, mint lelki egészségvédő faktor” témákban tartottak műhelymunkai foglalkozásokat látogathatták meg. (Városházi információ)

Azért az egy vicc, hogy ez a konferencia is nagyobb médiát kap a Városháza részéről, mint például a Bástya parkoló ügye, a Zöldház bontása vagy az épülő, közös vasút- és autóbusz pályaudvar. A Városházának egy ilyen konferenciáról vagy a városban zajló eseményekről fontosabb a legapróbb részletekig tájékoztatni a közvéleményt, mint a sokak számára jóval érdekesebb és nagyobb figyelemre számot tartó városi és a városban zajló beruházásokról?