h i r d e t é s

Ombudsman: sérti a jogbiztonságot a rokkantak álláskeresők közüli törlése

Olvasási idő
4perc
Eddig olvastam
a- a+

Ombudsman: sérti a jogbiztonságot a rokkantak álláskeresők közüli törlése

2017. június 02. - 13:57

Az alapvető jogok biztosa szerint sérti a jogbiztonságot, hogy az egészségi problémával küzdőket törlik az álláskeresők közül, és így elesnek a szociális ellátásoktól. - írja a propeller.hu.

Forrás: propeller.hu

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írta: Székely László ombudsman szerint a jogbiztonság követelményét, a tisztességes eljáráshoz és a szociális

biztonsághoz való jogot egyaránt sérti, hogy a szociális, egészségi problémával küzdő álláskeresőket azért utalják foglalkoztathatósági vizsgálatra, hogy a kapott szakvélemény alapján – önhibájukon kívül – töröljék őket az álláskeresők nyilvántartásából.

Székely László ombudsman az ügyben a szaktárcák (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzetgazdasági Minisztérium) vezetőihez (Balog zoltán és Varga Mihály) fordult, mert az érintettek tízezrei teljesen elveszíthetik a megélhetésükhöz szükséges ellátásokat.

Alkalmatlan volt közmunkásnak – egy év múlva törölték a rendszerből

Egy konkrét ügyben a panaszos azt sérelmezte, hogy a munkaügyi szerv törölte az álláskeresők nyilvántartásából, majd megszüntették a neki járó foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítását.

Álláspontja szerint ez azért történt, mert korábban közfoglalkoztatási munkavégzésre alkalmatlannak minősítették egy előzetes vizsgálaton.

Egy országgyűlési képviselő a beadványában arra hívta fel az ombudsman figyelmét, hogy a hatóságok megszüntetik az egészségi okból munkavégzésre alkalmatlannak minősített álláskeresők ellátását

– idézték fel.

Az alapvető jogok biztosának jelentése rögzíti, hogy a törvény előírása alapján akkor lehet törölni egy álláskeresőt, ha a körülményeiben bekövetkezett változás miatt már nem aktív munkahelykereső.

A panaszos esetében a szakigazgatási szerv egy évvel a nyilvántartásba vételt megelőzően állapította meg, hogy egészségi állapotának mértéke 57 százalékos, és foglalkoztatási rehabilitációja nem javasolt.

Ennek ellenére álláskeresőként regisztrálták, és jogosult volt a megélhetését biztosító ellátásra. Később foglalkoztathatósági vizsgálatra utalták, ahol a szakorvos nem foglalkoztathatónak minősítette, és e szakvélemény alapján törölték a nyilvántartásból.

A biztos szerint nem felel meg a jogállami követelményeknek az a gyakorlat, hogy a már hosszú ideje egészségi problémákkal küzdő regisztrált álláskeresőket minden előzetes értesítés nélkül, a körülményeikben bekövetkezett változásra hivatkozással törlik a nyilvántartásból.

A panaszosnál a regisztráció idején is fennállt a csökkent munkaképesség, így a körülményeiben nem állt elő a törlésére ténylegesen okot adó változás – állapította meg az ombudsman, hozzátéve: az eljárás

azért is aggályos volt, mert a szakvélemény kétéves érvényességi ideje alatt az érintett addig nem vehető az álláskeresők nyilvántartásába, amíg nem tudja újabb szakvéleménnyel igazolni, hogy alkalmas a munkavégzésre.

Végleg kizár a törlés a rendszerből

Ezzel azonban az illetőt végleg kizárja a rendszer: nem valószínű, hogy ellátatlanul, megfelelő segítség nélkül érdemi javulás állhat be az állapotában

– tette hozzá.

Székely László a jelentésében kiemelte, hogy a helyzetnek továbbgyűrűző hatása van, a regisztráció az álláskeresők nyilvántartásába ugyanis több juttatás előfeltétele, a törléssel pedig a szociális ellátását is elveszítheti a rászoruló.

A szociális törvény szerint ugyanis meg kell szüntetni a jogosultságát az aktív korúak ellátására annak, akit az állami foglalkoztatási szerv – neki felróható okból – törölt a nyilvántartásból.

Az a körülmény, hogy a rászoruló önhibáján kívüli egészségi okból alkalmatlan a munkavégzésre, semmiképpen sem értékelhető neki felróható magatartásként

– közölte az alapvető jogok biztosa.

Nem egyeztethető össze a jogállamisággal és szociális biztonsággal

A vizsgálat feltárta, hogy a tavalyi adatok szerint a regisztrált álláskeresők közül csaknem 53 ezren egészségi okból nehezen foglalkoztathatóak, míg 78 ezren szociális problémákkal küzdenek.

A jelentés kitér arra, hogy a kormány egy 2016. júniusi határozata célként határozta meg az egészségi okok miatt nem foglalkoztatható álláskeresők törlését a nyilvántartásból. Az ombudsman hangsúlyozta, hogy ez a döntés önmagában nem kifogásolható alkotmányosan.

Álláspontja szerint azonban nem egyeztethető össze a jogállami és a szociális biztonságra vonatkozó követelményekkel, hogy e kiszolgáltatott emberek így a megélhetésükhöz szükséges minimális ellátástól is elesnek.

Székely László felkérte az érintett munkaügyi szerv vezetőjét, hogy csak akkor döntsön a juttatás megszüntetéséről, ha az igénylőt neki felróható, szankciós okból törölték az álláskeresők nyilvántartásából.

Kezdeményezte az emberi erőforrások miniszterénél, hogy tegye meg az ehhez szükséges intézkedéseket.

Végül felkérte a nemzetgazdasági minisztert, mielőbb kezdeményezze a jogszabályok módosítását azért, hogy garantált legyen: az egészségi okból nem foglalkoztatható álláskeresők

nem veszítik el a jogosultságukat a szociális ellátásra a nyilvántartásból való törléssel

– olvasható a közleményben.

propeller.hu