h i r d e t é s

A CEU tanári kara és Antal András csépai rk. diakónus kapja idén a Magyar Civil Becsületrend díját

Olvasási idő
8perc
Eddig olvastam
a- a+

A CEU tanári kara és Antal András csépai rk. diakónus kapja idén a Magyar Civil Becsületrend díját

2019. február 09. - 08:59

Egy magas erkölcsi értékű civil kitüntetés megalapításának gondolata első alkalommal 2000-ben vetődött fel néhány, a civil értékekre érzékeny magyar polgár beszélgetésében.
Hamarosan meg is született a név: Nemzeti Rokonszenv Díj. Azután az élet elsodorta a gondolatot, és a cselekvés 2010-ig Csipkerózsika álomba merült.

Magyar Civil Becsületrend - Forrás: ZETApress

Ekkor azonban életre kelt, és vezérlő elvei az évtizeddel korábban rögzített (változatlan) formában kerültek rá a 2011-ben megalakult társaság, az Ars Humanica Hungarica Kör honlapjára www.arshumanica.org (karbantartás alatt):

  • Teljes és tényleges civil függetlenség
  • Anyagi és politikai függetlenség
  • Humán értékelvűség

A név azonban megváltozott. Az eltelt évtized alatt ugyanis a nemzeti jelző méltatlanul elhasználódott Magyarországon (a politika játékszerévé, a nemzet megosztásának eszközévé silányult), és a díj fogalma sem állhatta meg a helyét, hiszen a kitüntetés díjazással nem jár. A születéskor bábáskodó értelmiségiek (Bölcs István, Del Medico Imre, Gergely Ágnes, Görgey Gábor, Görög Sándor, Heller Ágnes, Pomogáts Béla Sumonyi Zoltán és mások) véleménye az volt, hogy a Francia Becsületrend mintájára kellene létrehozni egy magas erkölcsi értékű civil kitüntetést, ami azokat a nemes emberi alapértékeket felmutató cselekedeteket, tevékenységeket (és nem életműveket) ismeri el, és állítja például, amelyek a világ minden táján elismerést és tiszteletet érdemelnek politikai és vallási szempontok szerinti megkülönböztetés nélkül. Ennek alapján kölcsönözte az Ars Humanica Hungarica Kör II. József osztrák-magyar császár és király ideillő jelmondatát: Virtute et Exemplo (Erénnyel és Példával).

Az elismerést érdemlő cselekedetekre szolgáljon példaként a Kör tagjainak egyik első javaslata: Miloslav Vlk Prága érseke kapjon kitüntetést azért a személyes helytállásáért, amit 2007. november 11-én tanúsított a prágai régi zsidó negyed bejáratánál. A kapcsolatfelvétel nem sikerült.

Megszületett tehát a név: Magyar Civil Becsületrend.

Így lett a Magyar Civil Becsületrend egy olyan anyagi díjazással nem járó, évenkénti kitüntetés, aminek értékét kizárólag az azt odaítélők által képviselt szellemi-erkölcsi tőke adja. Az alapítók ezzel azt kívánták elérni, hogy a magyar civil társadalomban legyen helye egy magas színvonalú, humán értékelvűséget képviselő kitüntetésnek, ami mindenfajta financiális tartalom nélkül is tiszteletet érdemlő civil értéket képvisel.

A teljes és tényleges civil függetlenségre való törekvés jegyében az alapítók olyan dátumot kívántak választani a kitüntetés évenkénti átadására, ami kizárólag ehhez az eseményhez kapcsolódik, az év elején található és köthető valamely nevezetes magyar személyhez, vagy eseményhez. Így választották ki az első független magyar kormány mártír miniszterelnökének, Batthyány Lajosnak a február 10-i születésnapját, amit ők a magyar civil függetlenség és egyéni önfeláldozás napjának tartanak.

Az anyagi és politikai függetlenséget biztosítandó, a kitüntetés tárgyi emlékeit (bronz érme, diploma, kitűző) az azokat létrehozó művészek (Kiss György, Munkácsy díjas szobrász- és éremművész, Molnár Imre, Ferenczy Noémi díjas bőrműves iparművész {aki harmadik éve nem áll velünk szóba, amióta MMA tag lett}, Miticzky Gábor, Ferenczy Noémi díjas formatervező ötvösművész) mind ellenszolgáltatás nélkül készítették el. Ugyanígy jött létre a Kör honlapja is Vargha János, biológus-fotográfus gondozásában (amit amerikai szerveren tartunk). Ily módon a kitüntetés életben tartásához kevés, de mégis valós anyagi eszközre van szükség, amit a Kör tagjai maguk vállalnak.

A kezdeti, néhány lelkes civilből álló társaság, a kitüntetés 2012-i első átadására már 31 főre szaporodott. Az első évben 3 jelöltet választottak a Kör tagjai: Szarvas József, Pásztor Emil (posztumusz) és Szabó András. A KOGART Házban megtartott ünnepségen azonban csak két kitüntetést sikerült átadni. Az egyik kitüntetésre javasolt jelölt, Szabó András (aki a balatonszepezdi ref. templom felújítására adományozott nagyobb összeget), az átadás előtt visszalépett és nem volt hajlandó a kitüntetést elfogadni. Ugyanígy tett felkért méltatója, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, Steinbach József is. Aki még azt is kérte a Körtől, hogy aláírását és személyét töröljük a tagok sorából.

Szarvas doktor, a székesfehérvári kórház kézsebésze, az országút árkában heverő, darázscsípéstől allergiás gégeödémát kapott motoros életét mentette meg a bicskájával végzett helyszíni légcsőmetszéssel. Pásztor tanár úr, az egri Eszterházy Károly Főiskola tudós nyelvész professzora, a sátoraljaújhelyi Kazinczy Társaság ülésén, 1994-ben vetette fel a Magyar Nyelv Múzeuma létrehozásának gondolatát, majd ki nem fogyó energiával segítette annak megvalósítását, aminek a 2008-as megnyitását már nem érhette meg.

A Magyar Civil Becsületrend második átadására 2013-ban az Óbudai Társaskör nagytermében került sor, amikor két kitüntetés talált gazdára: Fehér Sándor (posztumusz) és a burgenlandi RE.F.U.G.I.U.S. (Rechnitzer Flüchtlings Und Gedenkinitiative Und Stiftung) civil egyesület.

Fehér Sándor hegedűművész, a 2012 januárjában felborult Costa Concordia luxushajón az általános pánik közepette mentette a gyerekeket, eközben életét vesztette. A burgenlandi civil egyesület pedig – helyettünk, magyarok helyett - emlékművet állított annak a kb. 200 munkaszolgálatos zsidó honfitársunknak, akiket Rohoncon, 1945. március 24-ének éjszakáján Batthyány Ivánné, Thyssen-Bornemissza Margit grófnő báli vendégei legyilkoltak, majd jeltelen gödörbe elföldeltek, aminek holléte máig ismeretlen.

Még ebben az évben, közel egy éves hivatali vajúdás után, kapott 10 éves védjegyoltalmat a Magyar Civil Becsületrend szóösszetétel.

A harmadik átadás 2014-ben, a civil kurázsi évében, szintén az Óbudai Társaskör nagytermében történt. A két kitüntetés egyikét a bocsánatkérés nemes emberi gesztusáért az a négy jeles férfiú (Sz. Bíró Zoltán, Deák Gábor, Iványi Gábor, Ungváry Rudolf) vehette át, akik 2012 októberében saját költségükön és kockázatukra kiutaztak Jerevánba, hogy a magyar nép nevében bocsánatot kérjenek az örmény néptől, az azeri baltás gyilkos, Ramil Safarov kiadatása miatt, aki kollégiumi szobatársát, az örmény katonatiszt Gurgen Margarjant álmában gyilkolta meg.

A másik kitüntetést Harmathy Ildikó, a káptalantóti Liliomkert őstermelői piac és közösségi tér létrehozója és életben tartója kapta, elismerve azt a civil kurázsit és állampolgári küzdelmet, amit ez a humánusan gyakorlatias kezdeményezés - amit a hatalom minden eszközével ellehetetleníteni próbált - az által képvisel, hogy százaknak megélhetését, ezreknek örömét szolgálja.

2014 őszén alakult meg a Szlovákiai Civil Becsületrend Polgári Társulás, ami Körünkkel azonos elvek és célok szerint működik. Első kitüntetésüket 2015. április 11-én adták át Komarnóban, amit Pósa Judit, Pósa Lajos felvidéki magyar író művészi hagyatékának gondozója kapott. Második alkalommal Dunajszky Géza, pozsonyi író, publicista, helytörténész vehette át a kitüntetést, az 1945-ös pozsonyligetfalusi vérengzés magyar áldozatainak emlékfeltárásában végzett munkájáért. Harmadik alkalommal, 2017 áprilisában Icsó Béla, Barka község polgármestere kapta a kitüntetést, amivel azt a közösség szolgálatot ismerték el, amit a 80%-ban roma népességű község felvirágoztatásában ért el.

A Magyar Civil Becsületrend kitüntetési ünnepségének negyedik alkalommal 2015. február 8-án, a Petőfi Irodalmi Múzeum adott otthont. A két kitüntetés egyikét Latrompette Matild kapta a gyermeki test és lélek fizikai és szellemi erőtartalékainak feltárásában és kiművelésében végzett humánus és önzetlen tevékenysége elismeréséül, aki saját költségén test- és egyéniségformáló mozgás-artisztikai iskolát létesített Balatonbogláron, elhanyagolt kisgyerekek számára.

A másik kitüntetést Bogdán László, Cserdi község polgármestere vette át, az emberi reménytelenség és kiszolgáltatottság léleknyomorító béklyójának szétzúzásában végzett eredményes tevékenysége elismeréséül, aki a csaknem teljes munkanélküliségtől szenvedő Baranya megyei, cigány lakosságú kisközség társadalmának munkalehetőségeket, értékes munkafeladatokat, tisztességes megélhetést és ezen keresztül emberi tartást és önbecsülést teremtett.

A Magyar Civil Becsületrend kitüntetéseit 2016-ban ismét két arra érdemes személy vehette át: Morvay Imre (Pio) atya, a Betegápoló Irgalmas Rend pécsi rendfőnöke, és Sándor Mária, a „fekete ruhás nővér”.

Pio atya, a spontán emberi segítséget gyakorlatias ötletével interaktívvá varázsolta azáltal, hogy a pécsi rendház kerítésére egy ételládát akasztott, amibe mindenki beletehetett és más mindenki kivehetett ételt.

Sándor Mária, aki fekete ápolónői ruhában hívta fel a társadalom figyelmét a magyar egészségügyi állapotok tarthatatlanságára, gyakorlatilag személyében vált a magyar egészségügy élő lelkiismeretévé.

Előbbi méltatásának szolgálatát Beer Miklós váci rk. püspök, míg az utóbbiét Jákó Péter, az OSEI főorvosa vállalta.

Erre az alkalomra ajánlotta fel a Kör fiatal festőművész párja, Soós Nóra, Győri Márton, egy-egy képét a kitüntetetteknek.

2017-ben hatodik alkalommal került sor a kitüntetések átadására, ezúttal a budapesti Fészek Klubban, miután a Petőfi Irodalmi Múzeum új igazgatója, az államtitkárból avanzsált Prőhle Gergely, civil handabandázásnak minősítette az eseményt és nem engedte be az intézménybe. 

Ezúttal is két figyelemre méltó kitüntetés született: elismerést kapott az Eleven Emlékmű Mozgalom, amelynek tagjai és támogatói a civil kurázsi hordozóiként állhatatos igazsághirdetésükkel évek óta nyilvánosan ellentmondanak az állami történelemhamisításnak, és ezzel mentik a magyar nemzet becsületét. A másik kitüntetést dr. Donáth Ferenc kardiológus főorvos kapta, aki többedmagával, a civil humánum hordozójaként, a háború szörnyűségei elől menekülők megsegítésével évek óta menti a magyar nemzet becsületét. Az előbbi méltatásának szolgálatát Lengyel László politológus, közíró, míg az utóbbiét Pomogáts Béla irodalomtörténész vállalta.

A Magyar Civil Becsületrend két kitüntetésének átadására 2018. február 10-én (szombaton) kerítettünk sort a Fészek Klubban, ahol Csillag Ádám, a magyar civil társadalom video-historikusa és Majtényi László a magyar alkotmányosság templomának építője és őrzője vehette át a magyar civil társadalom elismerését.

Az Ars Humanica Hungarica Kör létszáma mára 58-ra nőtt és tagjai elégedettek azzal a történeti fejlődéssel, amit a Magyar Civil Becsületrend, mint a mai magyar társadalom legmagasabb erkölcsi értéket képviselő civil kitüntetése hazánkban képvisel, annak ellenére, hogy ismertsége jóval kisebb, mint elismertsége.

 

Ars Humanica Hungarica Kör                                   


Kommentelne? Kattinson ide!

h i r d e t é s