h i r d e t é s

A CEU új tudományos lapot indít

Olvasási idő
3perc
Eddig olvastam

A CEU új tudományos lapot indít

2018. május 16. - 15:35

 

Ma jelenik meg a CEU Roma Tanulmányok Program (CEU Romani Studies Program) a “Roma tanulmányok kritikai megközelítése” (Critical Romani Studies) című tudományos folyóiratának első száma. 

Forrás: 168ora.hu

A folyóirat célja, hogy újraértelmezze a Roma tanulmányok fogalmát, hiszen ezt a tudományterületet még mindig főleg nem roma tudósok és egy túlnyomóan nem befogadó társadalmi környezet alakítja. Azon túl, hogy szorgalmazzák a romák részvételét a tudományos kutatásokban, a szerkesztők szeretnék elérni, hogy a nem roma kutatók vizsgálják meg saját kivételezett társadalmi helyzetüket, és munkájuk társadalmi hatását a sikerük feltételeként vizsgálják.

A folyóirat célja, hogy lehetőséget teremtsen a romákat érintő projektek, programok, és politikák kritikus vizsgálatára.

- mondta Iulius Rostas a CEU Roma Tanulmányok Program elnöke.

A szerkesztők szeretnének interdiszciplináris területek, mint például a kritikus faji tanulmányok és a posztkoloniális elmélet, kutatóival együttműködni abban, hogy megkérdőjelezzék a gyakran normaként elfogadott domináns tudományos gyakorlatokat.

Bízunk benne, hogy ez a folyóirat teret ad a befogadásról szóló nyílt és elmélyült párbeszédnek, felszámol elavult és merev akadémia gyakorlatokat, és hozzájárul a romák valódi elfogadásához a tudományos életben és a társadalomban.

A folyóirat a legjobb pillanatban érkezik, hogy tovább folytassa az elmúlt két évtized legtöbbek által kudarcként megítélt európai roma integrációs politikájának kritikai vizsgálatát. Azzal, hogy a hatalmi pozíciók tudástermelésre gyakorolt hatását állítja fókuszba, megkérdőjelezi a dominancia kultúráját a tudományos életben, és azon túl is.

Az első szám a CEU-n 2017 májusában, “A roma tanulmányok kritikai megközelítése” (Critical Approaches to Romani Studies) címmel tartott konferencián elhangzott előadások alapján írt tanulmányokat tartalmazza. Anna Mirga-Kruszelnicka a roma kutatók szerepét, Ioanida Costache az identitáspolitika által felvetett kérdéseket és a “másság” fogalmát tárgyalja, Jan Selling a Cigány Tudás Társaságának munkáját értékeli, Felix B. Chang az Egyesült Államok föderalizmusának és emberi jogi mozgalmának a “roma integrációra” vonatkoztatható tanulságait elemzi, Verena Meier pedig a 19. és 20. századi német protestáns misszionáriusok szerepét tárja fel a romák és a szintik “másításában”.

Illusztráció: ceu.edu

A könykritika szekcióban Andzrej Mirga Mihai Surdu “Akik számítanak: A roma besorolások gyakorlata” című könyvét értékeli, Jekatyerina Dunajeva pedig bell hooks klasszikusát, a “Visszabeszélünk: Feminista gondolkodás, fekete gondolkodás” című könyvet olvassa újra. A folyóirat zárásaként, amelyet az Európai Roma Művészeti és Kulturális Intézettel közösen szerkesztettek, Agota Szilagyi-Kispista a bukaresti Roma dizájn vállalkozásáról, a Mesteshukar ButiQ-ról írt esszéje olvasható, Sunnie Rucker-Chang pedig az afrikai amerikaiak és a romák bemutatását hasonlítja össze a filmművészetben.

A folyóirat a Roma Kutató és Esélyegyenlőségi Hálózathoz (Roma Research and Empowerment Network) köthető budapesti roma és nem roma kutatók kezdeményezése. A CEU több mint egy évtizedes tapasztalattal rendelkezik a romák szerepének erősítése terén, ebbe illeszkedik a folyóirat megjelentetése is a Romák az Európai Társadalomban Program (Roma in European Society initiative) részeként.

Az egyetem Roma Posztgraduális Felkészítő Programja (Roma Graduate Preparation Program/RGPP) (2011-ig Roma Hozzáférés Programja (Roma Access Program/RAP)) 2004-ben indult azzal a céllal, hogy felkészítse az egyetemi alapképzést elvégző roma hallgatókat az angol nyelvű mesterképzésekre.

2011-ben indult a Roma Angol Nyelvű Program (Roma English Language Program/RELP), amely a fiatal romák nyelvi készségeit fejleszti, ami öt év után a Roma Posztgraduális Felkészítő Program részeként működik tovább. Az oklevelet nem adó, kutatási és oktatási program, a Roma Tanulmányok elnöke Iulius Rostas. Kóczé Angéla adjunktusi pozícióban csatlakozott a kezdeményezéshez, amely Roma Tanulmányok Program néven hivatalosan 2017-ben indult el.


 

h i r d e t é s