h i r d e t é s

A kormány már a látszatra sem ügyel - nyíltan diszkriminatív a falusi CSOK

Olvasási idő
2perc
Eddig olvastam

A kormány már a látszatra sem ügyel - nyíltan diszkriminatív a falusi CSOK

2019. április 15. - 13:20

 

A CSOK egy alapvetően igazságtalan kezdeményezés, mert csak az eleve magas jövedelemmel rendelkező és ebből fakadóan jó anyagi helyzetben lévő családok vehetik igénybe, ez pedig csak tovább mélyíti a társadalmi szakadékot a tehetősebb és a szegényebb sorsú polgárok között. 

Illusztráció: pixabay.com

A közelmúltban meghirdetett ún. “falusi CSOK” pedig - látva és tudva, hogy kontraszelektált módon csak olyan ötezer fő alatti településeken vehető fel, ahol az országos átlagot is meghaladó módon csökkent az adott település lélekszáma - tovább mélyíti ezt az egyenlőtlenséget, s mivel egy éves TB-jogviszony igazolásához kötött, nem csak igazságtalan, de nyíltan diszkriminatív is.

Azt hinni, hogy egy olyan településen, ahol több mint 15 év óta még az országos átlagnál is jobban csökkent a lélekszám, majd akkor nő a népesség, ha a CSOK-ra vehetnek lakást a családok, a szakmaiatlanság és a hozzá nem értés mintapéldája. Azokon a településeken csökken a lakosság lélekszáma, ahol nincs elegendő munkahely, ahol nem adottak az infrastrukturális feltételek, ahol nem megfelelő a szociális ellátórendszer, ahol nincs perspektíva a helyi polgárok előtt.

A kistelepüléseken élők esélyegyenlőségének biztosítása, valamint a falvak infrastruktúrájának, szociális ellátórendszerének fejlesztése nélkül - "falusi CSOK" ide-vagy oda" - ezek a települések halálra vannak ítélve.

A kormány álláspontja szerint "a falusi CSOK célja, hogy becsületes magyar családok élhessenek az otthonteremtésüket segítő lehetőséggel, a tisztességtelen szándékúak pedig ne tudjanak visszaélni vele".

Tekintettel arra, hogy a "falusi CSOK"-ot nem igényelhetik azok sem, akik nem tudnak legalább egy éves TB-jogviszonyt igazolni, teljesen egyértelmű, hogy a munkanélküliek, továbbá az alacsony jövedelemmel rendelkezők és a mélyszegénységben élők - valamint ebből fakadóan a magyarországi roma nemzetiséghez tartozók jelentős része - a kormány álláspontja szerint nem tartoznak a becsületes magyar családok közé. Az Orbán-rendszer már a látszatra sem ügyel: ahelyett hogy a mindennapok során hátrányokat szenvedő társadalmi csoportok sorsán jobbítani igyekezne, inkább rendelkezéseivel nyíltan diszkriminálja azokat. 

A Liberálisok határozott álláspontja szerint a szegénység, a munkanélküliség nem tisztességtelenség, hanem egy sajnálatos állapot, amelynek felszámolása a kormány feladata lenne, az egyre növekvő szociális egyenlőtlenségek csökkentése és a kistelepüléseken élők esélyegyenlőségének megteremtése mellett, az eleve tehetős társadalmi rétegek további anyagi támogatása helyett.

Chladek Tibor, a Liberálisok Pest megyei elnöke, hernádi csoportelnöke
 
 Magyar Liberális Párt - Liberálisok 


 

h i r d e t é s