h i r d e t é s

Érdekes körülmények között szüntette meg egy dolgozójának munkaviszonyát Esztergom önkormányzati temetkezési cége

Olvasási idő
3perc
Eddig olvastam

Érdekes körülmények között szüntette meg egy dolgozójának munkaviszonyát Esztergom önkormányzati temetkezési cége

2017. március 02. - 17:00

 

Rézműves Tibor temetői munkás munkaviszonya megszüntetésének különös története.

A Belvárosi temető

Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában álló Esztergomi Kegyeleti Kft. ügyvezető igazgatója - a társaság foglalkozás-egészségügy szolgáltatásának ellátására megbízott orvos elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági véleménye alapján - 2016. június 13-án Rézműves Tibor temetői munkás munkaviszonyát felmondással megszüntette.

Rézműves Tibor elbocsátásának alapvető indokát képező, a  fizikai  teljesítő képességének 20 kg súlyban  korlátozását nem fogadta el és mivel a Kft. megbízott orvosa az erre vonatkozó munkaköri alkalmassági szakvéleményt  kórházi vizsgálatok nélkül állította ki,  a városi kórházhoz fordult. A kórházi  röntgenvizsgálat, reumatológiai és izomvizsgálat alapján kiállított szakvélemény , majd ezt követően a szakfelügyelő főorvos és az ÁNTSZ szakvéleménye egyértelműen  azt igazolja  , hogy Rézműves Tibor fizikai erőlétére vonatkozó munkaköri alkalmassági vélemény nem felel meg a valóságnak.

Ezt követően Rézműves Tibor munkaköri alkalmasságára vonatkozó valótlan tartalmú szakvélemény miatt  panaszával orvosetikai bizottsághoz fordult. Az megyei orvosetikai bizottság határozatában   feltárta a szakvélemény kialakításával kapcsolatos hibákat, valamint jogsértéseket és a foglalkozás-egészségügyi orvossal szemben megállapította az etikai vétség elkövetését.              

Rézműves Tibor a kórházi vizsgálati  okiratokkal, a szakfelügyelő főorvos és az ÁNTSZ  szakvéleményével  2016. december 6.-án megkereste Esztergom Város polgármesterét, majd a Kft. felett felügyeletet ellátó Strigonium Zrt. vezérigazgatóját, hogy munkaviszonyának helyreállítását segítsék elő. 2017. február 2.-án   Rézműves Tibor a Strigonium Zrt. vezérigazgatójának  bemutatta az orvosetikai bizottság  orvosi vétség elkövetéséről szóló határozatát is.

Sajnálatos,hogy mind a mai napig  Rézműves Tibor visszavételére a Kft. ügyvezetője nem intézkedett,      a panaszost  2017. február 27.-én-án arról tájékoztatta, hogy továbbra is ragaszkodik a felmondást megalapozó munkaköri alkalmassági szakvéleményben  leírt fizikai korlátozásra és nem veszi vissza munkakörébe.                  

Érthetetlen, hogy ha a Város Polgármestere és a Kft felügyeletét ellátó Strigonium Zrt . vezérigazgatója megismerte és rendelkezik az elkövetett olyan súlyos szabálytalanságokat és orvosetikai vétség elkövetését bizonyító határozattal, akkor miért nem lépett fel határozottan a 2016. június 13-án elbocsátott Rézműves Tibor soron kívüli visszavételéről.   

Mivel nem egyszerű munkajogi vitás kérdésről van szó, magyarázatra szorul hogy a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást végző orvost   mi késztette és kinek az szándékát szolgálta, hogy Rézműves Tibor temetői munkásról orvosetikai vétségbe ütköző  olyan valótlan tartalmú szakvéleményt állítson ki, hogy  arra  alapozva elveszítse állását. 

Ugyan csak különös figyelmet érdemel az tény, hogy épen Rézműves Tibor temetői munkás volt az aki 2014. februárjában az Esztergomi Kegyeleti Kft. akkori ügyvezetőjének jegyzőkönyvbe foglalt vallomásában elmondta, hogy tudomása van arról, hogy egy kriptást temetést követően- a  korábbi ügyvezető utasítására- az elhunytat a koporsóból kivették, a kripta alján a földre helyezték, a koporsót felhozták és tovább értékesítették, majd ezt követően a holttest fölé beton födémet helyeztek és ezt körben lebetonozták, hogy a betont ne lehessen roncsolás nélkül eltávolítani. Ennek tényét a sajtó és a  tv a közvéleményt széles körben tájékoztatta. Az bűncselekményt   a rendőrség  elévültnek minősítette és a koporsó lopás tényét  közjegyzői okirattal és fényképfelvételekkel kellett a sértettnek megállapítania. 

Rézműves Tibor az Esztergomi Kegyeleti Kft-ben elkövetett más bűncselekmények,nevezetesen a szociális temetések koporsóival való elszámolási csalás ügyében is vallomást tett a megyei rendőrségen .

Rézműves Tibor megküldött olyan kegyeletsértést és  temetői szabálysértést igazoló fényképfelvételek, amelyek azt bizonyítják, hogy az Esztergomi Kegyeleti Kft. kizárólag halottak szállítására használható gépkocsijába- az ügyvezető tudtával és utasításával-  temetői szemetek és zöldhulladékokkal együtt egy temetésre előkészített, hamvakat tartalmazó urnakoporsót helyeztek egy másik temetőbe történő elszállításra.

2017. február 27.

Név és cím a szerkesztőségben


 

h i r d e t é s