h i r d e t é s

Hibákat tárt fel az ÁSZ az adósságrendezési eljárás körül

Olvasási idő
3perc
Eddig olvastam
a- a+

Hibákat tárt fel az ÁSZ az adósságrendezési eljárás körül

2016. december 21. - 09:33
0 komment

Számos szabálytalanság kísérte az előző önkormányzati ciklust

Az előző polgármester, a jegyző és a pénzügyi gondnok is akadályozta az adósságrendezés céljainak elérését – állapította meg az ÁSZ legutóbbi, Esztergomot érintő átfogó vizsgálata. A jelentés több más, a korábbi városvezetés alatt történt hiányosságra és szabálytalanságra is felhívta a figyelmet.

2010. november 25-én Esztergom Város Önkormányzata képviseletében a város akkori polgármestere, Tétényi Éva adósságrendezési eljárás megindítását kezdeményezte a Komárom-Esztergom Megyei Bíróságnál. A megyei bíróság az adósságrendezési eljárás megindítását elrendelte. Komárom-Esztergom Megyei Bíróság a 2011. július 29.-én jogerőre emelkedett 4.Apk.11-10-000003/131.számú végzésével az adósságrendezési eljárást befejezetté nyilvánította.

 Az Állami Számvevőszék 2015. november 18-án indult ellenőrzését befejezte. A vizsgálatról készült 2009.01.01.-2014.09.30. közötti időszakra vonatkozó megállapításait tartalmazó jelentése 2016 december 2-án érkezett. Az ellenőrzés megállapította, hogy az adósságrendezési eljárás végrehajtása során a polgármester, a jegyző és a pénzügyi gondnok nem szabályszerű feladatellátása akadályozta az adósságrendezés céljainak elérését. A fizetőképesség helyreállítása nem történt meg, a hitelezői követelések teljes körű kielégítésére szintén nem került sor. A pénzügyi egyensúly alakulása nem volt értékelhető az elszámolásokban feltárt ellentmondások és hiányosságok miatt. 

Esztergom Város Önkormányzata pénzügyi egyensúlyi helyzetének és fizetőképességének megromlása miatt 2010. november 25. és 2011. augusztus 01. között folytatott le adósságrendezést, melynek során a hitelezők 26,6 milliárd Ft ki nem fizetett kötelezettség teljesítésére nyújtottak be igényt. Ez a kötelezettségállomány az önkormányzat vagyonának közel felét jelentette, így indokolt volt ellenőrizni, hogy az adósságrendezési eljárás elérte-e a célját, az eljárás szereplői eleget tettek-e törvényben meghatározott feladataiknak a fizetőképesség helyreállítása, a hitelezők hatékony jogvédelmének biztosítása és az átgondolt, felelősségteljes gazdálkodás elősegítése érdekében. 

Az ÁSZ az adósságrendezési eljárás vonatkozásában ellenőrizte, hogy annak megindítása, lefolytatása szabályszerű volt-e, az önkormányzat gazdálkodása az adósságrendezési eljárás alatt megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak, illetve az eljárás szereplői – kiemelten a pénzügyi gondnok – a folyamat során a jogszabályokban foglaltak szerint jártak-e el. A Számvevőszék ellenőrizte és értékelte továbbá, hogy a lefolytatott adósságrendezési eljárás elérte-e a törvényben kitűzött célokat. 

Az ÁSZ megállapította, hogy az adósságrendezés megindításakor – a vagyon számbavételének és a számviteli nyilvántartások lezárásának elmulasztása miatt – nem került sor az önkormányzat valós vagyoni helyzetének felmérésére. Nem tárták fel továbbá, hogy milyen okok vezettek az adósságrendezési eljárás megindításához, így azok kezelésére sem alakítottak ki tervet. A pénzügyi gondnok nem kísérte figyelemmel az önkormányzat gazdálkodását, feladatainak ellátását, valamint a válságköltségvetés időszakában jogosulatlanul, a pénzügyi gondnok ellenjegyzése nélkül történtek kifizetések. A közvagyon megőrzését veszélyeztette, hogy a hitelezőkkel megkötött egyezségben adósságrendezésbe nem vonható ingatlanokat is megjelöltek a kötelezettségek fedezetéül. (Városházi információ)

Az ÁSZ feltárta, hogy a fizetőképesség helyreállításához nem voltak elegendőek az önkormányzat saját hatáskörben végrehajtott intézkedései. A reorganizációs program és az éves likviditási tervek hiánya is hozzájárult, hogy az önkormányzat nem teljesítette az egyezségi javaslatban szereplő hitelezői igények 5,6%-át, mintegy 1,5 milliárd Ft-ot. Pénzügyi egyensúlyra vonatkozó következtetést az ellenőrzés nem tudott levonni, a rendelkezésre bocsátott adatok eltérései és a költségvetési beszámolókra vonatkozó megőrzési kötelezettség megsértése miatt. 

Az Állami Számvevőszék jelentésében a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében a polgármesternek és a jegyzőnek fogalmazott meg javaslatokat, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük. Romanek Etelka, Esztergom Város Polgármestere az Állami Számvevőszék kérésének megfelelően - már a héten - intézkedési tervet készített annak érdekében, hogy a korábbi vár