h i r d e t é s

Király – Lejer: nem vonták be a szakbizottságokat a városi költségvetés elkészítésébe

Olvasási idő
4perc
Eddig olvastam
a- a+

Király – Lejer: nem vonták be a szakbizottságokat a városi költségvetés elkészítésébe

2021. március 02. - 13:32

A rendkívüli jogrend értelmében a 2021-es kecskeméti költségvetésről szóló rendeletet nem a közgyűlés, hanem a polgármester fogadta el. Az idei költségvetés megalkotása abból a szempontból is eltért a korábbi évektől, hogy a szakbizottságok előzetesen nem vitatták meg a tervezetet, ahogy a képviselők többségét sem vonták be érdemben a tárgyalásokba, online formában sem. Az információáramlást az sem segítette, hogy az  ellenzéki képviselők a költségvetés munkaanyagát aznap kapták meg, amikor azt a polgármester nyilvánosan bemutatta.

fotó: kecsup.hu

A városi költségvetés összeállítása egyébként időigényes feladat. Ezt mutatja az, hogy október–november fordulóján a jegyző kérte a képviselőket, hogy e-mail-ben küldjenek javaslatokat. (Hogy ezekből mi került be és mi nem, arról nem áll rendelkezésre információ.) Hetekkel később, január közepén a polgármester többször is facebook posztban számolt be arról, hogy készül a költségvetés, és erről személyes megbeszélést folytatott a helyi vállalkozások, a kecskeméti szülők, a nyugdíjasok képviselőivel, illetve óvodavezetőkkel. Hogy miről tárgyaltak és milyen eredményre jutottak arról részleteket szintén nem lehet tudni.

Hatalmas tehát az információs asszimetria a városvezetés és a lakosság, illetve az egyes önkormányzati szereplők között. A rendelkezésre álló információknak csak a töredékét osztják meg, és azt is a politikai céloknak megfelelően csepegtetik.

A pandémia ezen a rossz gyakorlaton csak rontott, hiszen végletekig kiüresedtek azok a formális demokratikus intézmények, ahová adó forintjainkból képviselőket delegálunk a közügyek intézése érdekében. A polgároktól való távolságtartást a politika szemmel láthatóan kihasználja, hiszen azokat a technikai eszközöket sem veszik igénybe, amik amúgy rendelkezésre állnak.
Az egyetlen dolog, amit ilyenkor tehetünk, hogy kérdezünk. Írásban fordultunk tehát a költségvetéssel kapcsolatban a közgyűlés szakbizottságainak elnökeihez, név szerint Pászti András (Fidesz-KDNP), Leviczky Cirill (Fidesz-KDNP), Vancsura István (Szövetség), Lejer Zoltán (Szövetség) és Király József (Szövetség). Választ alig kaptunk.

Király József: az előző évhez képest 350 millió forinttal kevesebb jut a városüzemeltetésre és a kommunális feladatokra

A Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság elnökét a 2021-es kihívásokról kérdeztük, amire Király József elmondta:

– A 2021-es költségvetésben szereplő, a városüzemeltetéssel és kommunális feladatokkal, mint költségvetési fősorral kapcsolatos számok azt mutatják, hogy az előző évhez képest 350 millió forinttal kevesebb jut erre a területre.
– Bár ezen belül a városüzemeltetési feladatokra (pl. utak, parkok karbantartása, hulladékszállítás, stb.) azonban kb. 180 millió forinttal többet költhetünk a tavalyihoz képest, a temetőfejlesztésre pedig 23 millió forinttal többet. Azt mindenképpen fontosnak tartom, hogy Kecskemét költségvetésében sokkal nagyobb arányú pénzt kell fordítanunk a városüzemeltetésre, hiszen a Mercedes idetelepülése óta a megnövekedett forgalom miatt – beleértve az ingázó dolgozókat is –az útjaink nagy mértékben elhasználódtak és a hulladék mennyisége is megnövekedett.
– Megjegyzem, hogy a pandémia és a szolidaritási hozzájárulás (közel 4 milliárd Ft!) miatti nagy bevételkiesés, ami közel 6,5 milliárd forint, hatalmas problémát okozhat a város fejlődésében. Ennek ellentételezését jelenleg nem látom biztosítottnak a kormányzat részéről.

Milyen módon vett részt a szakbizottság a költségvetés előkészítésében?
– A költségvetés előkészítésébe nem vontak be.
– Mint egyéni képviselő, november közepén eljuttattam egy javaslatcsomagot a választókörzetemmel (Belváros, Árpádváros) kapcsolatos problémák megoldására a 2021-es költségvetés elkészítéséhez. Hogy ez mennyiben köszön vissza a most elénk tárt költségvetésben, azt a részünkre biztosított rövid idő miatt egyelőre nem állt módomban megvizsgálni.

Lejer Zoltán: a szemét körüli problémákat néhány hétig tartó politikai reklámfogással nem lehet orvosolni

Hogyan érinti a pandémia a kecskeméti környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok finanszírozását?
– A költségvetés tegnapi tájékoztatásán elhangzott, hogy az év folyamán többször is változhat. Az elénk tárt tervezet alapján sajnos csökkent a Természet és környezetvédelemre szánt összeg, de ígéret alapján ez az év során az Integrált Településfejlesztési Stratégia keretén belül lesz további forrás.
 

A Környezetvédelmi Cselekvési Tervben megfogalmazott idei évi terveket miként befolyásolja a pandémia?
– Napokban véleményeztük a Kormányhivatal által készített légszennyeződésről készülő munkaanyagot, amiben látszik, hogy nagyon sok adat nem áll az önkormányzat rendelkezésére. Ezek a mérések és adatszolgáltatások nem spórolhatók meg, mert minden döntésnél ezekre kell támaszkodnia a testületnek. A Cselekvési terv társadalmi tájékoztatójára a jövő héten fog sor kerülni. A forrásoldal egyik fontos kérdés lesz ezen a megbeszélésen.

Milyen módon vett részt a szakbizottság a költségvetés előkészítésében?  
– A különleges jogrend alatt a bizottság nem ülésezik, informális bizottsági üléseket ugyan lehet tartani, de a költségvetés előkészítésébe nem vonták be a bizottságot.
 

Milyen lépéseket tesz a bizottság a környezetvédelmi feladatok hathatósabb ellátása érdekében 2021-ben?
– Az elmúlt hetekben fellángolt a szemét körüli kérdés a város több pontján is. A környezetvédelmi bizottság egyik tagja is részese az egyik ilyen kezdeményezésnek. Most úgy látom az idei évben ez központi téma lesz a városban, amit láthatóan Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester is kampánytémává tett. A probléma azonban nem most keletkezett, amit néhány hétig tartó politikai reklámfogással érdemben orvosolni nem lehet.

 

kecsup.hu