h i r d e t é s

Mecsetek funkciója egykor és ma

Olvasási idő
5perc
Eddig olvastam

Mecsetek funkciója egykor és ma

2020. július 02. - 18:57

 

Nem megyek bele az Istennek szánt imahely létesítésének tárgyalásába Ádámtól (béke reá) napjainkig. Csupán egyet tárok fel: mi a különbség a mecsetek funkciójában a Próféta (béke reá) idején és utána pár évszázadon keresztül, valamint ma.

Mi az alap? „Emberek és dzsinnek Engem szolgáljanak”:

Nem teremtettem a Dzsinneket és az embereket másra, csak, hogy Engem szolgáljanak, (Korán 51:56)

A teremtés nem céltalan időtöltés vagy szórakozás 21:16. Allahnak számos célja van ezzel, de ezek a célok nem mindig láthatók, a mi tökéletlen valóságunk, pedig fel sem fogja a Teremtő motivációit. Minden teremtménynek van egy útja, amit be kell járnia és végül Allahhoz érkezik el minden. Elég, ha csak ennyit tudatosítunk magunkban és máris sokkal többet fogunk fel a minket körbevevő világból.

Az „Engem szolgáljanak”, egyben Isten törvényét is jelentik. A törvényhez pedig létesítmény tartozik. És az egész innen indul el:

Megtettük az Otthont (Mekkában) találkozóhelyül az embereknek, s biztonságul, mondván: „Vegyétek a helyet, ahol Ábrahám állt fel, imahelyként.” Előírtuk Ábrahámnak és Izmaelnek, (mondván): „Tisztítsátok meg házamat a körbenjáróknak, meditálóknak, térdeplőknek és leborulóknak.” (Korán 2:125)

Kába, az Isten Háza. Ez volt az a központ, ahol minden Arab törzs összegyülekezett kereskedni, költészeti versengéseket bemutatni és imádkozni. Szent terület, amit barát és ellenség egyaránt tiszteletben tartott. Határain belül, bizonyos időszakokban minden harc tiltva volt, fegyvert sem lehetett viselni és harci játékokat sem lehetett bemutatni. Ahogy az a Menedék Városában volt a Mózesi Felmentés alatt, ahova gyilkosok menekülhettek (Számok 35:6), vagy a középkori Európa Szentélyei, ahol már bűnöst nem lehetett tovább üldözni. Az Arab szokások szerint Mekka sérthetetlen volt az üldözők, vagy bosszúállók erőszakától. Csak az ima otthona lehetett. Ma is ott látható a hely, ahol Ábrahám állt fel imára. Tisztán és megszentelten kell fenntartani örök időkre.

Vegyük sorba, milyen feladatokat láttak el a mecsetek:

 1. A Dzsuma imán kívül is a muszlimok mecsetekben gyűltek össze és itt rendezték bajaikat, az őket érintő kérdéseket.
 2. A mecset betöltötte az egyetem szerepét, ahol a felnőttek oktatást, ismereteket szereztek és adtak át.
 3. A gyermekek számára alapfokú oktatást nyújtott, ami magában foglalta az olvasást és írást.
 4. Irodalmi összejöveteleket, megbeszéléseket, felolvasó esteket tartottak.
 5. Szellemi életet élénkítő szemináriumokat tartottak ott.
 6. Igazságszolgáltatás helyei voltak, ahol a Qadik (bírók) döntöttek peres ügyekben.
 7. Időnként a bűnözőket és az elítéleteket itt vették őrizetbe.
 8. A szegények, rászorulók, hajléktalanok és az utazók számára szállást biztosított.
 9. Az ételosztás helye volt a szegények és éhezők számára.
 10. Időnként állami vendégházként is használták.
 11. Kórházaként is üzemelt, betegellátásra.
 12. Házasságkötések helyszíne.
 13. Gyakran itt volt az állami fegyver-arzenál is, ahol fegyvereket gyártottak és tároltak.
 14. A „Baitul Mal”, azaz Államkincstár szintén ott volt és innen adták ki a fizetéseket.
 15. Minden fontos kérdést itt vitattak és oldottak meg.

A fenti felsorolás jelzi, hogy egy univerzális, állami feladatokat ellátó multifunkciós intézet volt. A lakósság lakhelyeiből és a mecsetből állt a város, az állam. A kalifák is itt intézték kezdetben dolgaikat, majd a különböző funkciók fokozatosan a mecseten kívül találtak helyet maguknak.

Mára a mecseteket kiherélték. A pénteki imán kívül, alig van feladatuk, ha van, azt is csak megszorítások mellett végezhetik. Igen, a törvényes feltételek adottak, adminisztratív gond nincs, csak funkciók hiányoznak. Az élethez is adott minden törvényes feltétel, mégis meghalunk. Kb. a mecsetek sorsa is ez. Sok esetben nem is csodálkozom, miért van ez, elnézve a sok faszt, aki kettőig nem tud számolni és üvöltve mossa a zombik agyát. Ilyen minőség mellett nem csodálom a funkcióbéli leépítést, így nem is óhajtok apellálni a teljes működési kör visszaállítása érdekében.

De ennek a kérdésnek sok oldala van. A másik oldal is zombi, ill. zombikat előállító nagyüzem, aki fosik a mecsetektől. Itt egyaránt gondolok arab országok és európai államok intézkedéseire. Arab országokban a közhiedelemmel ellentétben sokkal keményebb megszorítások vannak mecsethasználat tekintetében, mint Európában. Mivel nagyon félnek az Iszlám szervezetektől, a mecseteket sok helyen csak imaidőkben tartják nyitva, utána gyorsan zárnak, nehogy valaki agitálni kezdjen. Sőt, a pénteki ima szövegét is több helyen előre megírva kapják meg az imámok, egy központból.

Európában ennek fordítottja a helyzet. Bizonyos, hogy van kontrol a mecsetek felett, de a besúgók káoszt látnak és káoszról nehéz jelenteni. A hírszerzők elemzői nem tudják, hogy a szakállban van-e a lényeg, vagy egy simára borotvált arcban, aki whiskyt iszik, pénzt oszt és fegyverrel lát el. Mire elemzéseik körbe érnek a farkukba kellet harapniuk, így lemaradnak az eseményekről, melyek a mecsetben kezdődtek pár könnyeket fakasztó beszédet követően.
Ha bekövetkezik a baj, akkor nem a bűnözőket tárják a nyilvánosság elé, hanem az Iszlámot kommunikálják minden baj forrásaként. Európa nem érti az Iszlámot! Pedig az Iszlám értése oldaná meg Európa gondját velünk.
Ami a kulturális, gyermeknevelési és egyetemet pótló tudás szolgáltatást illeti, bizonyos, hogy vannak tudósaink, akikre érdemes odafigyelni. Nos, ők nem jutnak szóhoz. Mert hiába beszélnek, ha nem lökik eléjük a mikrofont. A hülyék és riadalmat keltő balfaszok ezer mikrofont kapnak, mert ők tökéletes eszközök az Iszlámról kialakítandó negatív kép megjelenítésére. Tehát én magam sem javaslom, hogy gyermekedet ilyek kezek közt helyezd el. Iszlám országokban már nincs mód arra, hogy a vándor egy mecsetben megszálljon, Európában még talán igen.
„Kincstár” funkciót pedig a bankszámla tölt be, amin minden cent mozgásáról száz jelentés születik.

Végig nézitek-e még egyszer azt a tizenöt pontot, amibe besoroltam a mecsetek feladatkörét? Pedig hiányos! De arra jó, hogy érzékeltessem, milyen funkciókat látott el egykor az Iszlám maga! Mivel ezek funkciók elvesztek, az Iszlám is tartalmatlanná vált.
Azaz dehogy! A tudás nagy része áttevődött az online térbe. Ennek is meg vannak a veszélyei, de e mellet megoldást is kínál azoknak, akik nem imádkozó szomszédjuk lábszagát és horkolását eltűrve kell végig hallgatniuk egy barom előadását a szorzótábláról, a föld lapos mivoltáról és egyéb alapvető kérdésekről. Tisztelet és hódolat a kivételeknek.

Címkék: 

 

h i r d e t é s