h i r d e t é s

Orbán nagy útja

Olvasási idő
6perc
Eddig olvastam

Orbán nagy útja

2018. március 30. - 08:32

 

A Soros-alapítványtól a Soros-tervig

1988

Az a politikai rendszer, amely nem hajlandó tárgyalni, amely nem hajlandó a társadalom megszerveződő erőivel tárgyalni, az csak önmagának tehet szemrehányást később, amikor rálőnek. […] Elzárkóznak a párbeszéd elől, lehetetlenné teszik, hogy azokat az indulatokat, amelyek fölgyülemlenek ebben a társadalomban, normális civil polgár módjára szerveződve levezessük. (Orbán Viktor)

1989

– Miből él?

– A Soros Alapítványtól havi tízezer forintos ösztöndíjat kapok, ehhez jön még a Századvég Kft.-től havonta öt–tízezer forint szerkesztői honorárium. (A HVG interjúja Orbán Viktorral)

1990

Szabad választásokra készülünk, de közben a kormányzó pártnak továbbra is tulajdonában vannak a megyei napilapok, amelyeket nem hajlandó visszaadni. (Orbán Viktor)

1991

A vállalkozó a saját pénzét teszi kockára, és a saját kockázatának felelősségét viseli. Egy honatya nem a saját pénzét, hanem az adófizetők pénzét, a köz pénzét teszi kockára, és a köz kockázatára játszik, nem pedig a sajátjára – mint egy vállalkozó. […] Megítélésünk szerint egy becsületes honatya a köz pénzével be nem látható kockázatra nem vállalkozhat. (Orbán Viktor)

1992

A költségvetés oktatási előirányzatainak növekedése elmarad az infláció ütemétől, következésképpen az egy tanulóra jutó összeg valójában csökkenni fog. A helyzetet súlyosbítja az önkormányzatok forrásainak megkurtítása. (Orbán Viktor)

1993

A liberalizmus alapértéke a tolerancia, a türelem, a másság elviselésének képessége, amit egy igazi liberálisnak nem szabad elfelejtenie. (Kövér László)

1994

Elöljáróban hadd jegyezzem meg, hogy a liberális szó helyett inkább a szabadelvűt használom, hiszen vidéken semmit nem értenek abból, ha azt mondom, liberális. A mérsékeltség hangsúlyozása nagyon fontos, mivel a Fidesz korábban valóban radikális párt volt. (Orbán Viktor)

1995

Szerintem Magyarország érdeke az, hogy két határozott erőcsoport váltógazdálkodására vagy együttműködésére épüljön a magyar politika. (Orbán Viktor)

1996

A veszély tehát, tisztelt hölgyeim és uraim, nem az, hogy a régi intézmények visszatérnek. A veszély az az, hogy tisztességes versenyre épülő piacgazdaság helyett maffia-piacgazdaságot épít ki a jelenlegi kormány – akarva-akaratlanul. (Orbán Viktor)

1997

Ha Magyarországon a belpolitikai viszonyok kiegyensúlyozottabbak lennének, ha a kormánypártok gyanakvása az ellenzéki pártok irányába és fordítva nem lenne olyan mértékű, mint amilyen, akkor tudnánk alkalmazni azt a bölcs munkamegosztást, amivel Nyugat-Európában mindenhol élnek. Hasznot húznak abból, hogy más, tágabb a lehetősége egy parlamenti bizottságnak és elnökének, illetve más a külügyminiszternek. (Orbán Viktor)

1998

Nem azért dolgozott-e az elmúlt nyolc évben a társadalom, hogy soha többé ne legyen olyan kormányfője Magyarországnak, aki nyugodtan kijelentheti, rajta kívül nincs más alternatíva? Aki ezt állítja, az nem kormányozni, hanem uralkodni akar. (Orbán Viktor)

1999

A keresztény Magyarország kifejezés annak idején, a két háború között okkal vagy ok nélkül bánthatta az ország protestáns polgárainak érzékenységét. 1989 után pedig a keresztény kurzus kifejezést próbálták kevésbé tájékozott emberek riogatásra használni. Ezzel szemben nekem meggyőződésem, hogy ha a jövő Magyarországának fundamentumai között nem lenne ott nagyon jelentős örökségként a keresztyénség, akkor ez a Magyarország nagyon szegény és kiszolgáltatott ország lenne. (Orbán Viktor)

2000

Ne nyerjünk annyit, amennyit kértünk, ne mi kapjuk a legtöbbet. (Orbán Viktor)

2001

Hogyha fent akarjuk tartani a gyors gazdasági növekedést Magyarországon, ahhoz tízmillió magyar nem elég, a soron következő néhány évben be kell fogadnunk néhány millió embert munkaerőként a szomszédos országokból. Több mint négymillió magyar él a határokon túl, fontos, hogy olyan országot teremtsünk, amely vonzó a régióban. (Orbán Viktor)

2002

Hiszünk a szeretet és az összefogás erejében. (Orbán Viktor)

2003

A szabadsághoz, demokráciához szükségünk van alkotmányra, szabad választásokra, és szükségünk van Országgyűlésre is. De mindez semmit sem ér, mindez nem működik, ha hiányzik az őszinte beszéd. A régi kínaiak úgy tartották: amikor a szavak elvesztik jelentésüket, az emberek elvesztik a szabadságukat. Sőt azt is megtanultuk: van úgy, hogy nemcsak a szabadságukat vesztik el, hanem a biztonságukat is. (Orbán Viktor)

2004

Nos hát, kedves barátaim, bizonyára önök közül is sokaknak föltűnt, hogy május 2-án reggel önök nem Brüsszelben, hanem odahaza a saját ágyukban ébredtek fel, és bármennyire is biztattak bennünket arra, hogy gyűjtsünk össze mindent, amit nem vinnénk magunkkal az Európai Unióba, hát az összes gondunk és bajunk is itt maradt velünk együtt. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, ebből is látható, hogy nem Magyarországnak kell európaibbnak lennie, hanem a fizetéseknek és a nyugdíjaknak. (Orbán Viktor)

2005

Miközben a nagyotmondás országa lettünk, a nagyotmondás mögött, a függöny mögött azért ott van az igazi Magyarország képe, s azt kell mondanom, hogy az a kép kevés okot ad a vidámságra. (Orbán Viktor)

2006

Engem is piszkálni fognak, mert az ellenfelet elmarasztalta az Országos Választási Bizottság, hogy telefonon országosan még biztattak szavazási részvételre, de következménye nem lett. Úgyhogy én is biztatok szombaton és vasárnap a talpon maradt összes kerületben; az én hangomon megy a szavazásra való felhívás, amiért majd engem elmarasztal az Országos Választási Bizottság, a jogászok meg megvédenek, oszt jó napot. (Orbán Viktor)

2007

Mi az ajtót a Nyugatnak kinyitottuk, az oroszoknak, a Szovjetuniónak, a kommunizmusnak meg ajtót mutattunk. És azt üzenjük a jövőnek, hogy ne engedjék, hogy ezek a dolgok visszamásszanak az ablakon. […] Merthogy Magyarországon ma éppen a demokrácia lényege, a felelősség és az elszámoltathatóság hiányzik, ami maradt, azok az intézmények. (Orbán Viktor)

2008

Nem lehet az oroszokkal olyan megállapodást kötni, olyan szerződést aláírni, amelyet tíz évre titkosítanak, hogy mi ne tudhassuk meg, hogy pontosan kik honnan és hogyan befolyásolják az életünket, és pontosan milyen gazdasági számítások alapján várhatjuk Magyarország felemelkedését vagy éppen meggyengülését. (Orbán Viktor Paksról)

2009

Megvan a reális lehetősége annak, hogy a magyar politika következő tizenöt-húsz évét ne a duális erőtér határozza meg. Ehelyett huzamosan létrejön egy nagy kormányzó párt, egy centrális politikai erőtér, amely képes lesz arra, hogy a nemzeti ügyeket megfogalmazza. (Orbán Viktor)

2010

Azok, akiket 25 évvel ezelőtt nem zavart, hogy Magyarországon egypártrendszer volt… Ott nem volt egyeztetés, még ellenzék sem volt. Nagyon jól éltek abban a világban. Részt vettek a politikai életben. Azok most elkezdenek rettegni a Fidesz demokratikus, választópolgárok által biztosított kétharmados többségétől? Nem nevetséges ez? Nem érzünk itt valami ellentmondást? (Orbán Viktor)

2011

A Kínai Népköztársaság és Magyarország szövetségesei lettek egymásnak. Ehhez erős alapokra van szükség, de ezek az alapok már léteznek a két ország közt. Az elmúlt hatvan év és az, hogy hasonlóan gondolkodunk a jövőről, csak megerősítette ezeket. (Orbán Viktor)

2012

Magyarországon az elmúlt években helyreállt a jogállam, és érezhetően jobban működik az igazságszolgáltatás. (Orbán Viktor)

2013

A magyar gazdaság versenyképességét a világ legjobb harminca közé visszük. Az újraiparosítással a magyar ipart összeépítjük a némettel. A pénz, az energia és az információ költségszintje a hazai vállalkozások számára alacsonyabb lesz a versenytársaink költségszintjénél. […] Magyarország jobban teljesít a fölösleges kiadások lefaragásában, mint korábban bármikor. Európában egyedülálló módon megfeleztük a politikusok számát. (Orbán Viktor)

2014

Engem már végképp nem érdekel a Fidesz, engem a saját gyerekeimnek a sorsa érdekel. (Kövér László)

2015

Szerintem csak az az egy bizonyosodott be, amiről régóta beszélünk: hogy a Fideszben a döntéseket nem gazdasági érdekcsoportok hozzák. (Rogán Antal)

2016

Nem lehet egyetlen vallást, nemzetiséget, civilizációt vagy etnikumot sem diszkreditálni a terrorizmus vádjával. (Orbán Viktor)

2017

Dödödödőő, hát ne hablatyoljunk, a Soros-tervről beszélünk (Németh Szilárd).

2018

Ne áltassuk magunkat, nekünk nem a vérszegény ellenzéki pártocskákkal kell megküzdenünk, hanem egy birodalommá fejlődött hálózattal, amelyet Soros György testesít meg. […] Mi szelíd és derűs emberek vagyunk, de nem vagyunk sem vakok, sem balekok, ezért a választások után elégtételt fogunk venni erkölcsi, politikai és jogi értelemben. (Orbán Viktor)

 

Összeállította: Pethő Tibor / mno.hu


 

h i r d e t é s