h i r d e t é s

Professzionalizáció a szociális munkában

Olvasási idő
1perc
Eddig olvastam

Professzionalizáció a szociális munkában

2018. október 12. - 10:02

 

Az oktatásfejlesztési projekt általános szakmai célja a munka világához való optimális igazodás, a hallgatók szakmai, és az oktatók módszertani kompetenciáinak fejlesztése. A felsőoktatási részvétel és az eredményesség növelése érdekében az érintett felsőoktatási intézményekben, így a Pécsi Tudományegyetemen, a Debreceni Egyetemen és a Széchenyi István Egyetemen új szolgáltatások kifejlesztésére és működtetésére, emellett kutatási eredményekre alapozott tantervi és módszertani reformokra törekednek a szakemberek.

Forrás: Pécsi Tudományegyetem

A korábbi tendenciákkal ellentétben a képzési programokat és az oktatási módszereket ma már a várható tanulási eredményekre tekintettel alakítják ki. A tanultak alkalmazhatósága a legfőbb szempont, így a gyakorlatban közvetlenül hasznosítható ismeretek és készségek elsajátítása minden eddiginél hangsúlyosabbá vált. Különösen jellemző ez a szociális területen, ahol a gyakorlatorientált képzésfejlesztésnek erős hagyományai vannak.

A duális képzés olyan eszköznek tekinthető, amely megfelelő előkészítést követően minden szereplő számára nyertes pozíciót eredményez. E képzés a közvetlen szakmai tartalmak elsajátításán felül támogatja a hallgatók transzferábilis kompetenciáinak bővülését, szakmai érdeklődésük, motivációik fejlődését. Javítja előmeneteli lehetőségeiket, és elősegíti szakmai önállósodásukat is.

A szociális munkások és szociálpolitikusok az országos diplomás pályakövetési rendszer adatainak tükrében szinte azonnal el tudnak helyezkedni.  E területen többnyire mind a hagyományos nappali, mind a duális, mind pedig a levelező képzésekben állami finanszírozással tanulhatnak a hallgatók.

A projekt eddigi eredményeit a „Professzionalizáció a szociális munkában” című nemzetközi konferencián mutatták be a szakemberek a pécsi egyetemen, csütörtökön és pénteken. A konferencián a szakma nemzetközi és hazai szakértői segítették a további fejlesztő munkát, a szakmai dialógus továbbépítését.


 

h i r d e t é s