h i r d e t é s

Bod Péter Ákos elmondta, hogyan ért utól minket Románia

Olvasási idő
10perc
Eddig olvastam
a- a+

Bod Péter Ákos elmondta, hogyan ért utól minket Románia

2023. április 04. - 10:32

Évtizedeken keresztül evidencia volt, hogy Magyarország fejlettsége meghaladja Romániáét. Az Európai Unió statisztikai hivatala szerint azonban szomszédunk egy főre jutó GDP-je utolérte a miénket. De hogyan történhetett mindez? És mit tanulhatunk a románoktól? 

Már tavaly okozott bizonyos meghökkenést, amikor az Eurostat kihozta a 2021-es fogyasztási számokat: a tényleges lakossági fogyasztás (actual individual consumption) mutatójában Magyarország az EU tagállamai közül csak Bulgáriát tudta megelőzni. Az köztudott, hogy az unió legtöbb országában a fogyasztási szint nagyobb a miénknél, az utolsó előtti hely híre viszont azt üzente, hogy még Románia is lehagyott minket ezen a téren. Ez bizony olyan adat, amely – ha helytálló – szembemegy azzal, ami a közvéleményünk kevés bizonyosságai közé tartozott emberemlékezet óta: a magyar nívó bőven meghaladja a románt.

Ha az ember meggyőződésének ellentmond egy adat, az első gondolat, hogy az pontatlan, téves. Az adatot közlő Eurostat viszont megbízható, noha tudható, hogy jövedelmi, inflációs, munkaügyi közleményeiben a tagállamok statisztikai szolgálatainak számait használja fel; mindenesetre a konkrét mutatóhoz és annak nemzetközi összehasonlításához fűzhetők értelmező megjegyzések. Most viszont újabb meglepetéssel szolgált az Eurostat a legismertebb gazdasági teljesítménymutató, a bruttó hazai termék (GDP) közzétételével. Az egy főre jutó reál-GDP 2022-es, előzetes számai szerint uniós mércén (EU átlag=100) a magyar és a román adat egyaránt 77 százalék. Eszerint a román gazdasági fejlettségi szint 2022-ben utolérte a magyart.

Tekintettel gazdaságunk recessziós vagy ahhoz közeli állapotára, 2023-ban bizonyára le is előzi a miénket.

A nemzeti jövedelmi, fogyasztási adatok nemzetközi összehasonlítása nem könnyű feladat a nemzeti ár-és árfolyamrendszerek, a társadalmi szerkezet eltérései miatt. Mégis komolyan kell venni az EU statisztikai szolgálatának rangsorát, amely vásárlóerőparitáson, a helyi árszintek figyelembevételével készült.

Ezek szerint a közvetlen térségünkben, a balti országokat most itt kihagyva, tavaly ez volt a gazdasági fejlettségi sorrend: Szlovénia 92%, Csehország 91%, Lengyelország 79%, Magyarország, Románia 77%, Horvátország 73%, Szlovákia 67%, Bulgária 59%. (Nekünk érdekes lehet a szerb adat is; az Eurostat olyat csak 2021-ről közölt: Szerbia GDP/fő-je az EU-átlag 55 %-át érte el.)

A román adaton kívül furcsának, sőt tévesnek látszik a szlovák reál-GDP adat, más gazdasági mutatók és egyéb ismereteink alapján, különösen pedig a lakossági fogyasztás relatív szintjéről közölt Eurostat-számokat nézve. Az uniós átlaghoz képest ez a térségi sorrend (2021): Szlovénia 89%, Csehország 85%, Lengyelország, Románia (!) 84%, Horvátország 72%, Szlovákia 71%, Magyarország 70%, Bulgária 65%. A nem EU-tagország Szerbia adata 53%.

A közvéleményt a gazdaságot illetően az anyagi jólét, a reálbér, a tényleges fogyasztás nívója érdekli, és kevésbé a GDP, amely viszont uralja a politikusi megszólalásokat. Holott a gazdasági jólétet a GDP-nél jobban mérné a bruttó nemzeti jövedelem (GNI), különösen olyan ország esetében, amelyben nagy a külföldi tőke aránya, legyen az közvetlen beruházás (FDI) vagy külföldi kölcsön. Ugyanis a külső tulajdonú termelési tényező megnöveli a befogadó gazdaság exportját, GDP-jét, ám a külföldieket illető tőkejövedelem értelemszerűen nem emeli a hazaiak (rezidensek) jövedelmét, hiszen az nem az övék.

Ez a mi esetünk. Magyarország külkereskedelmileg nagyon nyitott, külföldi tőkétől roppant mód függő ország.

A tőkeimport segített a gazdasági fejlődésben, így jutottunk fel a figyelemre méltó 77 százalékos szintre a GDP/fő mutatóban. A GDP azonban felülbecsüli a nemzeti jövedelmünket. Nem meglepő, hogy a lakossági fogyasztási szintet tekintve csak 70 százalékos a pozíciónk az EU-ban. Az exportorientált külföldi tőkéknek hála, sok mutató szép előrehaladást jelez, így impozáns az export/GDP hányad (meg persze az import/GDP hányad is) – ezekben verjük a térség sok országát, különösen a lengyeleket, románokat. Ám éppen ezért lehet zavarba ejtő, hogy a térség valaha meglehetősen lemaradt országai már nincsenek mögöttünk az egy főre jutó GDP-ben, és mindkettő jelentősen elénk került a lakossági fogyasztást tekintve.

Márpedig a gazdasági fejlődéstől azt várják el, hogy növelje az anyagi jólétet, a lakossági fogyasztást. Nem mehetünk hát el csendben amellett, hogy a fogyasztást illetően a magyar felzárkózás, amely a hivatalos gazdaságpolitika legfőbb célja, nemcsak az ígéreteihez meg a lakosság elvárásaihoz képest („érjük utol az osztrák szintet”) alakul csalódást keltően, de most Románia is elénk került, sokkal nehezebb helyzetből indulva, hasonló külső feltételek mellett.

A lengyel sikertörténetet, a rendszerváltozás nagy válságot követő három évtizedes növekedési rekordjukat már volt időnk megemészteni. Más azonban a román ügy. Hogyan történt délkeleti szomszédunk felzárkózása? Valóban megtörtént-e, s ha igen, van-e valami nyitja („titka”) a fejlődésüknek? Lehet-e valami tanulságot levonni az ügyből?

A magyar szinthez való felzárkózásuk hosszú dinamikus időszak következménye. A román országos statisztikai intézet adatai szerint a következőképpen alakult a reál GDP az utóbbi években.

Ilyen növekedési dinamika mellett nem meglepő, hogy a rendszerváltozás első évtizedében még fennálló látványos elmaradottságuk mostanra eltűnt: az ezredforduló utáni 23 évből csak három volt recessziós, és kilencszer haladta meg az évi 5 százalékos mértéket a román reál-GDP növekedése. Ami az egy főre jutó mutató alakulását illeti, abba már középtávon is beleszól a demográfia. A természetes fogyást egyik ország sem tudta elkerülni, ám a román eset a vándorlási vonatkozásban sajátos: már az EU-tagságuk (2007-es) elnyerésre előtt erőteljes volt Románia polgárainak nyugati migrációja. Annak aránya jóval meghaladta a magyart, az összetételben is volt különbség. A romániai kivándorlók között nagyobb arányt tettek ki a kevésbé képzettek, mint a magyar esetben: a tőlünk nyugatra migrálók között viszonylag sok volt a képzett, a nemzetgazdasági átlagnál termelékenyebb. E körülmény is kihatott arra, hogy az utóbbi években térségi viszonylatban gyengén alakult a magyar munkatermelékenység.

Az viszont hasonló, hogy migrációs célállomásként egyik ország sem számított jelentősnek az elmúlt időszakban. E vonatkozásban hozhatna változást az orosz–ukrán háború, ám nyelvi, bérszínvonalbeli és egyéb okok miatt sem Románia, sem Magyarország ez ideig nem vált olyan mértékben céljává a munkaképes ukrajnai menekülteknek, mint Németország vagy különösen Lengyelország. A lengyel gazdaság gazdasági növekedési ütemét már eddig is erőteljesen befolyásolta, hogy régóta rengeteg legális munkaerőt fogad az EU-n kívüli országokból (Ukrajnából, Belaruszból):

Lengyelország évente egymilliós (!) nagyságrendben ad ki munkavállalási engedélyt.

A térségi migrációs mozgások immár makrogazdasági jelentőségre tettek szert. Sokan vállalnak munkát az EU más országaiban (és utalják haza megtakarított jövedelmüket), a keleti tagországok viszont eléggé eltérő mértékben vonzanak vendégmunkásokat, akik munkájukkal hozzájárulnak az adott gazdaság GDP-jéhez, hazautalásukkal viszont az otthoni elkölthető jövedelmet növelik. A Világbank összehasonlító becslései jól mutatják a térség migrációs arányainak jelentős különbségeit.

Vendégmunkások hazautalásai térségünk néhány országában
2021, millió USD 2022, millió USD * a GDP százalékában**
Bulgária bejövő 786 850 1
kimenő 157 0,2
Csehország bejövő 4387 4539 1,5
kimenő 4069 1,4
Horvátország bejövő 5045 3701 5,3
kimenő 632 0,9
Lengyelország bejövő 7131 8000 1,1
kimenő 9419 1,4
Magyarország bejövő 3497 2404 1,3
kimenő 1623 0,9
Románia bejövő 9160 11064 3,7
kimenő 642 0,2
Szerbia bejövő 4598 5400 8,7
kimenő 471 0,4
Szlovákia bejövő 2235 2300 2
kimenő 441 0,4
*A 2022-es kimenő utalásokról még nincs adat.
**A befolyó utalások a 2022-es becsült GDP százalékában, a kimenő utalások a 2021-es GDP százalékában szerepelnek.
Forrás: Világbank

A vendégmunkás-hazautalás eddig főleg néhány fejlődő országban számítottak sokat, de jobb tudomásul vennünk, hogy az ilyen már nálunk is alakítja a lakossági megtakarítási, fogyasztási volument, erősíti a fizetési mérleget. A Magyarországra vonatkozó világbanki becslés a 2022-es évre vonatkozóan meglepően csekély; egyéb adatok, így a nemzeti számlák alapján némileg más a hazautalások mértéke és egyenlege. Egyébként is nehéz jó becslést adni az ingázók, alkalmi munkavállalók jövedelemszerzése miatt erre a tételre, de nagyjából a GDP másfél százalékára tehető a magyar gazdaságot gyarapító többlet. Ez egyfelől már nagyságrendileg hozzámérhető az uniós transzfer-egyenlegünkhöz, viszont lényegesen kisebb, mint a román (vagy a szerb, montenegrói, ukrán) esetben, így ezekkel a különbségekkel számolni kell a vásárlóerő, fogyasztás összemérésénél.

A román eset azonban más: az évi tíz milliárd eurónyi nettó hazautalás sokat megmagyaráz a romániai lakossági fogyasztás szintet illetően.

Románia gyors gazdasági növekedési üteméről elhangzik itthoni elemzői körökben, hogy azt a folyó fizetési mérleg és az államháztartás súlyos hiánya kíséri, így nem lesz fenntartható. Ez jogos érv, bár a 2022-es rekordméretű ikerdeficittel a hátunk mögött, az EU-csúcsot hozó inflációnkkal különös lenne pont nekünk dramatizálni a román egyensúlytalanságot. Ám tény, hogy az elmúlt két évben széles pozitív output-rés érvényesült Romániában (is), aminek zárulnia kell idén. Így a közeljövőben némileg mérsékeltebb növekedés várható: a Nemzetközi Valutalap 4. cikkely szerinti romániai konzultációs dokumentuma a 2022-es 4,8% után „csupán” 3 és 4 százalék körüli éves reál-GDP növekedést vetít ki.

A folyó fizetési mérleg hiánya valóban foglalkoztatja a hitelminősítőket is, de a konszolidációs kormányintézkedéseket honorálva a Fitch nemrég negatívról stabilra módosította az ország szuverén besorolását, megtartva a BBB- ratinget. A román államháztartási hiány jóval alatta van a BBB-csoport 56 százalékos GDP-arányos átlagának (a magyar 70% feletti).

A külső finanszírozási helyzetet és egyben a tartós növekedési képességet javítja az, hogy Romániának elfogadott újjáépítési programja van. Az IMF a hétéves uniós költségvetésből és az RRF-ből együttesen a GDP 1,7%-ára rúgó idei felhasználását valószínűsít, az összeg 2024-ben 2,3%, 2025-ben pedig 3 %-ra nő.

A makro-pénzügyi feltételek tehát megfelelőnek látszanak Románia további erőteljes növekedéséhez.

Sok persze az ismeretlen, miként a határainknál zajló háború rizikói. A román politika a NATO melletti erős kiállásával, az orosz agresszióra adott világos válaszával partnerként felértékelődött az euro-atlanti szövetségen belül. A térségben is; ezt jelzi a március 28-i közös román–lengyel kormányülés, amelyet Nicolae Ciucă és Mateusz Morawiecki vezetésével tartottak Bukarestben, erős hadiipari együttműködési hangsúllyal. Ukrajna újjáépítésében ennek a két országnak földrajzi helyzete, az ukrán ügyhöz való viszonyulása alapján bizonyosan komoly szerepe lehet – olyan, amelyre a magyar gazdaság nem aspirálhat.

Még néhány belső tényezőt érdemes megemlíteni. A korrupciós környezet gyakran szóba jön a gazdasági szereplők részéről: a helyzet javul, de Románia így is csak a 66. helyen szerepel a Transparency International CPI-világlistáján. Ez rosszabb a lengyel vagy a szlovák helyzetnél, a megítéléséhez azonban érdemes utalni a bolgár (72.) és a magyar (77.) helyezésre. Ami a makrogazdasági adatokból látványosan kiderül: a román állam a hazai össztermék sokkal kisebb hányadát centralizálja és osztja újra, mint a magyar. Az adóteher emiatt jóval kisebb, igaz persze, hogy így az állam által juttatott javak és szolgáltatások aránya (közösségi fogyasztás) is alacsonyabb.

A mienknél jóval kisebb állami beavatkozás nyomán az üzleti verseny a mértékadó megfigyelők szerint sokkal erősebb Romániában.

A gazdasági verseny tényezői között megemlítendő az is, hogy a fővároson kívül más erős gazdasági, ipari, innovációs központok is kifejlődtek: Kolozsvár, Temesvár, Nagyvárad, Szeben, Brassó három évtized alatt tekintélyes fejlődésen ment át. E városok nemzetközi tőkevonzó képessége erős, az oktatási-kutatói hátterük sokat fejlődött.

Egészében a román növekedési pálya az export/GDP, import/GDP típusú nyitottsági mutatókon mérve láthatóan erősebben támaszkodik a belső piacra, mint a magyar vagy a szlovák. Ebből adódóan kevésbé van kitéve a nemzetközi piaci hullámzásoknak, és kellő makrogazdasági politika mellett ki tudja használni a nagyobb belső piac lehetőségeit, csakúgy, mint Lengyelország. Romániában az euró-átvétel szabályai közül sok még nem teljesül, így főként az infláció okoz gondot, bár annak mértéke jóval kisebb a mienknél. A jegybank 6 százalékon fogad betétet és 8 százalékon nyújt fedezett (lombard-) hitelt; ilyen kamatkörnyezet mellett is stabil a lej árfolyama.

A nemzetközi összehasonlító mutatók bizonytalanságaitól tehát eltekinthetünk, ha kételyeink lennének a korábban mögöttünk haladó sorstársnemzetek utolérési sikereit illetően. Láttuk a lengyel eseten is, és látjuk most déli szomszédunknál, hogy a közepes fejlettségi viszonyokból való kiemelkedésnek, a társadalmi modernizációnak a pályái láthatóan különböznek. Kisebb állam, decentralizáltabb fejlődés, erős euro-atlanti elkötelezettség, a korrupció elleni fellépés komolyan vétele, oktatási reform, az uniós transzferek javuló felhasználása: figyelemre méltó elemei egy gyors felzárkózáshoz vezető útnak. (Portfolio)