h i r d e t é s

Göncz Árpádra emlékezünk Debrecenben

Olvasási idő
4perc
Eddig olvastam

Göncz Árpádra emlékezünk Debrecenben

2015. november 03. - 08:11
0 komment

 

A facebookon  létrejött Göncz Árpád debreceni tisztelőinek a csoportja. A csoport csendes, pártsemleges megemlékezésre, tisztelgésre hívja mindazon debrecenieket, akik tisztelték, szerették Göncz Árpád Elnök Urat. 

"Kedves Debreceniek! Göncz Árpád elnök úr, mindannyiunk Árpi bácsija ,életének 94. évében elhunyt. Göncz Árpád tisztelői csoport itt 

Debrecenben, az ELNÖK Úr temetése előtti este , NOVEMBER 5-én , 17.00-19.00 óra között a Kossuth térre ,  PÁRTSEMLEGES,  CIVIL, CSENDES megemlékezésre hívja mindazokat akit tisztelték, szerették elnök urat. Tisztelegjünk gyertyagyújtással, egy szál virággal, néma főhajtással egy nagy ember, egy igazi magyar hazafi emléke előtt. Köszönjük Elnök úr! Emléke szívünkben örökké él."

A megemlékezésre hívjuk és várjuk a debrecenieket, a megyében élőket. Várjuk azokat, akiket Elnök úr egész életében szolgált, ahogyan 1990-es beiktatási beszédében fogalmazott:

"Ha szolgálni kívánok valakit, azokat kívánom szolgálni, kiknek szolgájuk nincsen: a védteleneket. Akiknek sem a darutollas úri világban, sem az egyenlők közt egyenlőbbek világában nem jutott jó szó.”

A megemlékezésre várunk mindenkit, pártállástól függetlenül, kérjük mindenki civilként, magánemberként vegyen részt. Tartsuk tiszteletben Elnök Úr végakaratát,  hiszen ahogyan szintén 1990-ben - is -fogalmazott: 

„Nem vagyok, nem lehetek pártok, pártérdekek szolgája – világéletemben, pártban és párton kívül, a nemzet függetlenségét, a szabad gondolatot, szabad szót, a szabad hazában szabad hit gondolatát, a társadalmi igazság emberi jogokban kiteljesedő, megkülönböztetést és kirekesztést el nem ismerő védelmét szolgáltam és fogom szolgálni.”

A csendes megemlékezésre a facebookon várjuk a jelentkezéseket, de természetesen mindenkit nagy tisztelettel és örömmel várunk aki fejet kíván hajtani Göncz Árpád emlékére.

A közösségi oldalon  a  megemlékezés elérhetősége:

https://www.facebook.com/events/1516039662047714/

Nevezzenek el egy debreceni utcát Göncz Árpádról

Göncz Árpád tisztelőinek debreceni csoportja kezdeményezte, Dr. Papp László polgármester úrnak írt levelében, hogy a " Magyar Szabadság Őrvárosában" utcát, vagy közteret nevezzenek el Göncz elnök úrról.

Levél a debreceni polgármesternek

Debrecen Megyei Jogú Város
Dr. Papp László polgármester úr részére

 

D e b r e c e n

 

Tisztelt Polgármester Úr!

 

Göncz Árpád elnök úr életének 94. évében elhunyt. Mivel az október 29-ei közgyűlés napirendjei között nem láttuk, ezért ezúton kezdeményezzük, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő novemberi ülésén döntsön arról, hogy a városban utcát vagy közteret nevezzenek el Göncz Árpádról. Az Elnök úr tisztelőinek debreceni csoportja úgy gondolja, hogy ezzel a ,,Magyar Szabadság Őrvárosa" méltóképpen tisztelegne Göncz Árpád munkássága, életútja előtt. Úgy hisszük, Elnök úr szabadságszeretete, hite, a demokrácia iránti elkötelezettsége, tisztessége, embersége olyan érték, amely mintául szolgálhat mindannyiunk számára.
Véleményünk szerint embersége az utókor számára példaértékű, tiszteletreméltó. Életútjából csak néhány fontos állomást emelnénk ki. 
Elnök úr aktív részese volt az 1956-os forradalomnak, ezért letartóztatták, és a Bibó-per másodrendű vádlottjaként életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték. Az 1963-ban meghirdetett általános amnesztia következtében öt év után kiszabadult. Először szakfordítóként dolgozott, majd 1965-től szabadfoglalkozású író és műfordító lett. A rendszerváltás aktív résztvevője, 1990-től két cikluson át a Magyar Köztársaság elnöke volt.
Államfői, emberi hitvallását 1990-es beiktatási beszédében így fogalmazta meg:
 „Nem vagyok, nem lehetek pártok, pártérdekek szolgája – világéletemben, pártban és párton kívül, a nemzet függetlenségét, a szabad gondolatot, szabad szót, a szabad hazában szabad hit gondolatát, a társadalmi igazság emberi jogokban kiteljesedő, megkülönböztetést és kirekesztést el nem ismerő védelmét szolgáltam és fogom szolgálni.”
Természetesen, mint minden politikusnak, Elnök Úrnak is lehettek megkérdőjelezhető döntései, de esküjéhez híven mindig az ország, a nemzet érdekében dolgozott. Nagy ember, igazi magyar hazafi volt. Neve összeforrt a korszakkal, azzal a hittel, amellyel az ország a rendszerváltást várta. Göncz Árpád egész lényéből sugárzott a szeretet, a humánum, a kisemberek tisztelete. Így lett az ország többségének tisztelt, megbecsült Árpi bácsija.
Göncz Árpád már életében legenda volt. Halála napján politikai pártok, politikusok emlékeztek az államférfira, az emberre.

Orbán Viktor miniszterelnök úr ezt írta:
,,Tisztelettel őrizzük emlékezetünkben Göncz Árpád volt államfőt, aki aktív és fontos politikai szereplője volt azoknak az éveknek, melyekben Magyarország a diktatúrából a demokráciába való átmenet útjára lépett. "

Áder János államfő azt nyilatkozta:
,,Államfői krédójaként már első beszédében elmondta, hogy nem fél a vitáktól, és nem fogja véka alá rejteni a véleményét, mert bízik az igazság erejében.
Göncz Árpád történelmi időkben lett államfővé, és illő, hogy emléke történelmi személyiségként maradjon meg emlékezetünkben."

Kósa Lajos,a Fidesz frakcióvezetője az Országgyűlés 2015. október 12-ei ülésén, napirend előtt úgy fogalmazott, hogy a ,,rendszerváltás sikere, alakulása az egykori köztársasági elnök munkásságának is köszönhető. Göncz Árpád őszinteségében és hitében a demokrácia, a szólásszabadság, az emberi jogok kapcsán nem lehet kételkedni.”

A parlament valamennyi pártja tisztelettel, emberi, politikusi nagyságát méltatva emlékezett meg Göncz Árpádról.
A facebookon megalakult Göncz Árpád tisztelőinek debreceni csoportja, amely november 5-én este megemlékezésre hívta mindazokat, akik tisztelték, szerették Elnök urat. A néma főhajtásra Polgármester urat, korábbi levelünkben már tisztelettel meghívtuk.

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérjük, támogassa kezdeményezésünket, s Debrecen városa méltóképpen őrizze meg az utókornak Göncz Árpád elnök úr emlékét.

 

D e b r e c e n, 2015. november 2.

 

Tisztelettel a Göncz Árpád debreceni tisztelői csoportja nevében: 
Dr. Budácsik Lajos


 

h i r d e t é s