h i r d e t é s

Grimm legszebb meséje: Az ideális képviselő

Olvasási idő
7perc
Eddig olvastam

Grimm legszebb meséje: Az ideális képviselő

2022. június 16. - 13:26

Festett selyem – kis hibával

Tekintve, hogy az önkormányzatiság alapvetően az állampolgárok joga, és azért választunk képviselőt, hogy ezen jogunkat helyettünk, közvetve ő érvényesítse a testületben, a képviselőnek folyamatosan kapcsolatot kell tartania a választóival, rendszeresen be kell számolnia a saját munkájáról, ki kell kérnie választói véleményét bizonyos kérdésekben, és rendszeresen informálódnia kell a közösség életét érintő ügyekről. Bár a testületi jegyzőkönyvek beszámolnak arról, hogy hogyan szavazott és mit mondott, amikor felszólalt, fontos, hogy ezen döntéseiről és szerepléséről ő is beszámoljon és indokolja azokat. Az ideális képviselő munkájához elengedhetetlen, hogy folyamatos, kétirányú kommunikációt biztosítson a választók számára. Tájékoztasson, fogadja a kérdéseket, észrevételeket és reagáljon azokra. Ennek következtében elvárás egy képviselő felé, hogy:

Legyen elérhető, rendelkezzen nyilvános email címmel és telefonszámmal, ezeken keresztül könnyen el lehessen érni, Válaszoljon a megkeresésekre, tartsa a kapcsolatot a választókkal. A közösségi médián keresztül érkező megkeresésekre is reagáljon.

Havonta legalább egy fogadóórát tartson, amelyen személyesen lehet vele beszélni. A fogadóórák ne munkaidőben legyenek, úgy jelölje ki őket, hogy a lehető legtöbb lakos számára alkalmas legyen az időpont. A fogadóórák ne nagy nyilvánosság előtt történjenek. Ha egy lakos valamilyen kényes üggyel keresi fel képviselőjét, lehetősége legyen azt nyugodt körülmények között elmondania.

Tartson lakossági fórumot évente legalább egyszer, amelyen beszámol a munkájáról. Nagyobb horderejű döntések előtt, soron kívül is szervezzen lakossági fórumot, amelyen információval látja el a választókat, úgy a konkrét esetekkel kapcsolatban, mint általános érvényűen (pl. városi szabályozás).

Kommunikáljon, számoljon be a munkájáról a saját honlapján, közösségi oldalán, a helyi újságban rendszeresen adjon hírt arról, hogy milyen problémákat lát, milyen ügyekkel foglalkozik, milyen javaslatokkal élt és fog élni a testületben, hogyan szavazott az egyes fontosabb kérdésekben, mi az álláspontja, mik a javaslatai és mit szeretne elérni a jövőben. Készítsen évente egy átfogó és nyilvánosságra hozott beszámolót a munkájáról.

Kövesse nyomon az ügyeket. A választókerületét közvetve és közvetlenül érintő ügyekről folyamatosan számoljon be, kövesse az alakulásukat, és segítse az állampolgárokat is abban, hogy számukra is nyomon követhetőek legyenek.

Segítse a választókat abban, hogy eligazodjanak az önkormányzat működésében:

 • Tegye átláthatóvá az önkormányzat működését: mutassa be az önkormányzat döntési szerkezetét és tegye elérhetővé a város szabályozására vonatkozó dokumentumokat, mint pl. költségvetés, házirend, településfejlesztési tervek stb.
 • Tegye átláthatóvá az önkormányzati ügyintézési folyamatokat: tájékoztassa a választóit arról, hogy milyen ügyekkel kapcsolatban, mikor, hol és hogyan lehet felkeresni az önkormányzatot. Tegye közzé az ehhez szükséges elérhetőségeket, nyomtatványokat és rövid ügyintézési folyamatleírásokat.
 • Ösztönözze a külsős fejlesztési források igénybevételét: tájékoztassa választóit a településen elérhető, illetve az önkormányzati erőforrásokon túl is igénybe vehető támogatási, pályázati programokról.

Legyen közérthető, használjon olyan nyelvezetet, megfogalmazást, hogy az bárki számára érthető legyen. Tegye érthetővé a képviselő-testületi döntéseket. Mutassa be, magyarázza el a különböző ügyek jogi, gazdasági kereteit, a döntések hátterét.

Ismerje a települését, választókörzetét. Ideális esetben a képviselő a saját választó- kerületében vagy legalább a településen lakik, és ő is annak a közösségnek egyik tagja, amely megválasztja őt. Ismernie kell a körzetét földrajzi és társadalmi, szociális szempontból egyaránt. Legyen a helyi értékekhez személyes kötődése.

Rendszeresen keresse a kapcsolatot a lakossággal, ne csak kampányidőszakban keresse fel a választókat, teremtse meg a rendszeres kapcsolattartás lehetőségét. Sétáljon, beszélgessen, járjon el közéleti eseményekre. Ne csak kampányoljon, mutassa be a munkáját. Legyen látható, hogy milyen ügyekkel foglalkozik, és az is, hogy hogyan. Fogadja be a lakossági kérdéseket, észrevételeket és panaszokat, és érdemben reagáljon azokra, nyújtson tájékoztatást azokkal kapcsolatban. Segítse a lakosság és a kisközösségek kezdeményezéseit. Legyen a választói szócsöve a közgyűlésben, képviselő-testületben. Ha gazdasági vagy jogi akadályok vannak, azokról nyilvánosan és érthetően adjon tájékoztatást.

Válaszoljon az újságírói kérdésekre, megkeresésekre!

Rendelkezzen kellő helyismerettel:

 • Ismerje körzete házait, utcáit, a település szerkezetét, illetve a település/településrész történetét, múltját és jelenét is.
 • Legyen tisztában körzete lehetőségeivel és hátrányaival.
 • Ismerje a lakóit, a lakosság összetételét, a körzetében felmerülő igényeket és problémákat.
 • Ismerje és segítse a körzetében szociálisan rászoruló családokat, és kösse össze őket a helyi és országos adománygyűjtő közösségekkel, segítő szervezetekkel.
 • Sétái, munkája és leginkább a lakókkal folytatott beszélgetések során tárja fel a helyi problémákat és a megoldásra váró ügyeket.
 • Rendszeresen tájékozódjon a településén működő intézmények működéséről, a lakók és az intézmények vezetőinek, munkatársainak megkérdezésével (bölcsi, ovi, családsegítő, művelődési ház, sőt még az iskolák is, mert az épületek tulajdonosa az önkormányzat). Lássa át azok működését és tegyen javaslatokat, ha valamin javítani, változtatni érdemes.

Vonja be az embereket a munkájába. Lakók, helyi civil szervezetek, szakértők bevonásával aktívan tegyen az ügyek megoldásáért:

 • Dolgozzon együtt a lakossággal, ismerje a helyi civil szerveződéseket.
 • Legyen nyilvános felülete a problémák és megoldások, javaslatok közvetítésére.

Állítson fel maga számára célokat, priorizálja a helyi ügyeket sürgősség, fontosság szerint:

 • Mérje fel a lakosság igényei/körzete igénye szerinti legfontosabb ügyeket.
 • Tudjon mérlegelni, mely probléma vár leghamarabb megoldásra.
 • A választók számára legyen ismeretes a koncepciója, a megoldásra váró ügyek fontossági sorrendje.
 • Ne csak a választások előtt cselekedjen/tegyen látványos lépéseket.

Bánjon felelősen a megbízatással, amit a választóktól kap:

 • Legelsősorban a választói érdekeit képviselje, vegyen részt a helyi közakarat kifejezésben, és

mindezekért vállalja a felelősséget.

 • Vállajon társadalmi, politikai felelősséget: lépéseivel/tevékenységével a környezete érdekeit, fejlődését szolgálja.
 • Vállaja a személyes felelősséget céljai megvalósításában (hogyan, mit, miként ért el), és legyen számonkérhető .
 • Lássa be a tévedéseit, hibáit és törekedjen a kijavításukra.
 • Ha valamilyen okból nem képes ellátni a feladatait, vonuljon vissza.

Segítse az esélyegyenlőséget:

 • Álljon ki azokért, akik nehezebb helyzetben vannak.
 • Törekedjen arra, hogy jobb esélyeket kapjanak azok, akik hátrányos helyzetben vannak: gyermekek, nemzetiségi és nemi kisebbségek tagjai, fogyatékkal élők, alacsony jövedelműek.
 • Vallja, hogy az esélyegyenlőség megteremtése nélkül nem fejlődhet a települése.

Törekedjen a fenntarthatóságra:

 • Tegyen aktívan a települése környezeti fenntarthatóságáért is, és ne csak pár szimbolikus nö- vényültetéssel.
 • Szorgalmazza és segítse elő a zöldfelületek növelését, szenteljen figyelmet a közlekedésre és energiagazdálkodásra is.
 • Figyeljen oda arra, hogy se a cégek, se a lakók ne szennyezhessék a talajt, a levegőt, a vizeket.

A települési önkormányzatok gazdálkodásuk révén biztosítják a számukra kötelező és az általuk vállalt ellátásokat. Az egészséges ivóvíz, az óvodai ellátás, az egészségügyi és a szociális alapellátás, a közvilágítás, a helyi közutak és a köztemető fenntartása, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesülésének a biztosítása is kötelező feladat. Az önként vállalt feladatok (pl. kulturális intézmények működtetése, helyi egészségügyi és szociális szolgáltatások) ellátása nem veszélyeztetheti az alapellátásokat. Az önkormányzat egyik alapvető feladata, hogy fenntartsa és fejlessze a települését. Az ideális képviselő ennek szellemében viszonyul az önkormányzat gazdálkodásához.

Lássa át a települése és intézményei gazdálkodását. Kalkuláljon az egyes javaslatainak, döntéseinek költségvetési következményeivel. Védje az önkormányzat költségvetésének és költségeinek átláthatóságát, hatékonyságát, tisztaságát. Mint a közösségi tulajdon felett állampolgári felhatalmazással döntést hozó képviselő vagy polgármester, legyen jó gazdája a közvagyonnak. Törekedjen annak racionális, gazdaságos felhasználására. Hozzon előrelátó döntéseket. Olyan kiadásokat támogasson, amelyek a település és lakói számára hosszú távon is indokoltak, fenntartható gazdálkodást és működési módot biztosítanak. Tegye a lakosok számára is érthetővé, hogy mire mennyi pénz kell és miért, tegye közérthetővé az önkormányzati döntések költségvetési vonzatát. Legyen szolidáris: támogasson olyan infrastrukturális és szociális kiadásokat, amelyek csökkentik a szegényebb társadalmi rétegek leszakadását. Járuljon hozzá ahhoz, hogy települése bevételei növekedjenek, állami támogatás, adóbevétel, pályázati források révén. (Szentendrei Közügyek)


 

Kommentelne? Kattinson ide!

h i r d e t é s