h i r d e t é s

Hogy válassz párt magadnak és egyáltalán kell-e pár?

Olvasási idő
3perc
Eddig olvastam

Hogy válassz párt magadnak és egyáltalán kell-e pár?

2020. május 04. - 18:50

 

Lássuk mit ír a Hadisz

Alqamah bin Qas tudósítása nyomán: „Abdulla bin Masuddal voltam Minában, amikor Uthman mellé telepedett. Közel ültem hozzá. Uthman így szólt: Megházasítsalak-e téged egy fiatal szűzzel, aki felidézi benned milyen voltál a múltban? Amikor Abdullah látta, hogy ezen ezen kívül nincs több mondanivalója, intett nekem, én odajöttem és ezt mondta. Allah prófétája (béke reá) így szólt: Ó fiatalok! Aki köztetek megengedheti magának, az házasodjon, mert azzal lecsillapodnak a tekintetek és megőrződnek az erények. Aki nem engedheti meg magának, az böjtöljön, mert az visszafogja a vágyakat.”

A fentieken túl számos ajánlás szerepel a vallásosságra, hasonló társadalmi szintre, jó természetre, erényre, jó családból való származásra és még sorolhatnám. A fenti Hadisz a fiataloknak szól és támogatja a mielőbbi házasságot számukra, hogy természetes biológiai elrendeltségüket abban éljék ki, törvényes keretek között.

Boncolgassuk tovább ezt a témát.
Amikor egy ember, legyen az férfi, vagy nő elérkezik egy életet meghatározó döntés kapujába, akkor saját elvárásait, igényeit tűzi ki szempontként. Igen, csak a saját szempontjaink szerepelnek és nem a másiké. Aki másképp gondolja, az nem mond igazat. Vannak fizikai, pszichológiai, emocionális, társadalmi és valljuk be, finansziális igények, elvárások. Aki nem így nyilatkozik, az hazudik, mert ez a normális program. Sokan azt hiszik, hogy egy párválasztással mind az öt igényt kielégíti és boldog lesz. Itt a tévedés. Örülni kell annak az egy vagy két teljesülésnek, amit a másiktól kaphatunk, illetve mi adhatunk. Ez is csodálatos! Ahol egy feltétel sem teljesül, ott a kapcsolat nem működik. Jobb, ha létre sem jön.
Sokféle társadalomban élünk és sokfélék vagyunk. Van, ahol elvárás, családi kötelezettség a házasság, van, ahol ösztönszerű és e kettő ezerféle átmenete adja a környezetét egy ilyen döntés meghozatalának. Nagyon ritka, hogy ez az életet eldöntő elhatározás tudatos. Pedig annak kellene lennie. Mit kell egy tudatos döntés meghozatala előtt mérlegelni? A mai világ más, mint 1400 évvel ezelőtt volt. Kell-e nekem egyáltalán házassági kapcsolatban élnem, vagy nem? Egy afrikai mondás így szól: ha gyorsan akarsz haladni, menj egyedül, de ha messzire akarsz eljutni, akkor legyen társad. De ha társad egy ilyen úton bolond és visszatart, akkor jobb, ha magad vagy.
Az emberek hajlamosak azt hinni magukról, hogy halhatatlanok és ez a hamis tudat hatja át terveiket, jövőbeli elképzeléseiket. Nagyon kevésnek van az a tudatában, hogy bármelyik pillanatban meghalhatunk. A halhatatlanság tudata viszont torz terveket sugall. Tehát, ha az afrikai mondás értelmében az út végét nagyon messze tüzöd ki és nem tudatosítod, hogy akivel mész változik, öregszik, csúnyul, beteg lesz, esetleg neki is vannak tervei, melyek nincsenek összhangban a tieddel, akkor ne számíts tartós társkapcsolatra. Ha meg túl rövidre tüzöd ki az út végét, rövidtávú céljaid vannak, minden pillanatban számítasz halálra, tovább állásra, akkor ebbe ne vonj be mást. Ezt a balhét vállald fel egyedül.
E két út közt van egy sáv, aminek tartalmát ésszerű vagy tudatos döntéssekkel lehet kitölteni. E döntéseknél pedig tudni illik, hogy a másik félnek is vannak fizikai, pszichológiai, társadalmi, emocionális és finansziális elvárásai. És ha te ebből párat hozni tudsz, az legyen elég.
Ha mindezt összeteszed az Iszlám klasszikus ajánlásaival, egyeztetési megbeszéléseivel, akkor biztos jó döntést fogsz hozni. Hangsúlyozom: ajánlásaival! És nem kötelezvényeivel!
Ha nem fogadod meg, akkor Iszlám ide vagy oda, azok számát növeled, akik a modern élet áldozatai lesznek és gyarapítod az elváltak statisztikáját.
Eddig nem jöttem ki a tanítások és a racionalitás keretei közül. De most ki kell jönnöm. Hát mi újság a szerelemmel? Ez az a pillanat, amikor felállok és nem válaszolok. Ha válaszolok, akkor egy irracionális dolgot próbálnék racionális érvekkel egy dobozba betuszkolni. Ez idiotizmus lenne. A szerelem nem abban a térben van, amit logikával, érvekkel, tanítással el lehetne érni. A szerelem minden előző magyarázatomat és tanítást fel tudja borítani, vagy abba bele tud simulni. Nem tudhatom. Ez minden esetben más. De ahogy a szerelem az irracionális térben van, úgy a hit is. Ha a hitet magyarázni kell, az már nem hit. És e kettő, tehát a szerelem és hit az életünkben arra jó, hogy erőt merítsünk, feltöltődjünk, lelki táplálékaink legyenek. Talán a szerelem példájával tudom a nem-hívő embereket gondolkodásra bírni, hiszen ők is lehetnek szerelmesek, hogy szerelmesben és hívőben óriási energiák vannak, melyek minden racionális gátat képesek áthágni, ledönteni. Ezért ezekkel az energiákkal ne éljen vissza senki. Ha ez robban, akkor arra nincs egyenlet, hogy meddig robban és mekkora a krátert hagy maga után. Ez üzenet a gyűlöletkeltőknek.

Címkék: 

 

h i r d e t é s