h i r d e t é s

Kásler Miklós nem mondta, hanem írta

Olvasási idő
3perc
Eddig olvastam

Kásler Miklós nem mondta, hanem írta

2020. május 21. - 09:17

 

Kásler bukása

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere - Forrás: MTI

Kásler Miklós 2020. április 7-én levelet küldött valamennyi egészségügyi fekvőbeteg-ellátó egészségügyi szolgáltató vezetőjének, amelyben elrendelte, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott teljes ágykapacitás minimum 60%-át, 2020. április 15-ig tegyék alkalmassá a koronavírusos betegek ellátásra.

Ez az én olvasatomban azt jelenti, hogy az ágyakat fel kell szabadítani és ez csak úgy lehetséges, ha az ágyakon nem fekszik senki. Nem egy beszámoló jutott el lapunkhoz, melyben szinte teljesen kiürült kórházakról, kezelésekre- és műtétekre váró betegek tanácstalanságáról írtak. De ugyanígy eljutott hozzánk információ orvosi oldalról is.

És mindezek után, 2020. május 20-án Kásler miniszter baráti iterjút ad a Demokratának, amelyben megpróbálja saját felelősségét rátolni a gyógyító-társadalomra?

Szél Bernadett osztotta meg a legutóbb a hivatkozott miniszteri levelet:

Az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről rendelkezik és 26 paragrafusból áll. Nyilván elírás történt a miniszteri levélben, mert hogy az 1997. évi CLIV. törvény szól az egészségügyről, amelynek van 150-es paragrafusa.

A törvény ezen bekezdései a miniszter feladatait írják le és bizony minden döntés a miniszter felelőssége:

150. § (1) *  A miniszter az e törvényben foglaltaknak, valamint a Kormány egészségpolitikai döntéseinek megfelelően ellátja az egészségügy ágazati irányítását. Így különösen * 
a) * 
b) *  ellátja az egészségügyi képzéssel, szakképzéssel, szakirányú szakképzéssel és továbbképzéssel összefüggő, jogszabályban meghatározott szakmai feladatokat,
c) meghatározza az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelmény rendszerét,
d) támogatja és összehangolja az egészségügyi ágazat feladatkörét érintő tudományos kutatótevékenységet,
e) irányítja az egészségügyi tevékenység ágazati irányításához és egységes működéséhez szükséges nyilvántartási és információs rendszert,
f) *  egészségügyi szakmai felügyelet gyakorlása körében módszertani és szakmai irányítási feladatokat lát el, kapcsolatot tart a nem állami fenntartású egészségügyi szolgáltatók fenntartóival, figyelemmel kíséri és véleményezi azok szakmai fejlesztési programját, továbbá egységes szempontok kidolgozásával irányítja az intézményfelügyeleti tevékenység végzését,
g) *  irányítja az egészségügy területén működő - a miniszter által rendeletben meghatározott - országos gyógyintézeteket (a továbbiakban: országos gyógyintézetek), valamint az állam tulajdonába, illetve fenntartásába tartozó fekvőbeteg-szakellátást vagy fekvőbeteg- és hozzá kapcsolódó járóbeteg-szakellátást végző egészségügyi szolgáltatókat,
h) *  meghatározza és összehangolja a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, orvostechnikai eszközök előállításával, forgalmazásával és rendelésével kapcsolatos tevékenységeket,
i) *  meghatározza az egészségügyi rendszer teljesítményértékelésére vonatkozó részletes szabályokat, a teljesítményértékelés intézményrendszerét, az egyes indikátorok meghatározásának és gyűjtésének, valamint az egészségpolitikai döntéshozatal során az értékelések felhasználásának szabályait.
(2) A miniszter ágazati irányító jogköre kiterjed minden egészségügyi tevékenységre, illetőleg - jogállásától függetlenül - minden egészségügyi szolgáltatóra.

De Káslernek nem kell lemondania, mert Orbán Viktor vélhetően már elkezdte őt kitenni a tányér szélére. A legaljasabb dolog az egészben az, hogy ez a tízparancsolatra hivatkozó "reneszánszember" tízezrek életével játszott és annyi vér nincs a pucájában, hogy tetteiért vállalja a felelősséget.


 

h i r d e t é s