h i r d e t é s

Lesz háború Európában?

Olvasási idő
4perc
Eddig olvastam
a- a+

Lesz háború Európában?

2019. január 30. - 13:27

A Terv

 1. Végig képzett "ügynökökön" keresztül, a háttérből kell irányítani.
 2. Ki kell választani kelet Európában a szocialista blokk összedőlése esetén a megfelelő mohósággal és politikai ambícióval megáldott fiatalokat, ha lehet baráti csoportokat a volt keleti blokk országaiban.
 3. Ki kell választani a vezetőket közülük országonként, tovább képezni, megadni számukra minden eszközt ahhoz, hogy az adott országban kiépítsék törzsbázisukat és átvehessék a hatalmat.
 4. Azonnal meg kell kezdeni a végleges hatalomátvételt azokban az országokban, ahol az "ügynökök" kétharmados többséget tudtak szerezni, jogi, társadalmi és ha kell fizikai úton.
 5. Az "ügynököket" végig meg kell hagyni abban a tudatban, hogy a folyamatos háttérsegítség kizárólag az ő hatalmon maradásukat és gazdagodásukat szolgálja.
 6. Az adott országban le kell csökkenteni az életszínvonalat, növelni a kiszolgáltatottságot, mert az az embereket a szélsőségek felé sodorja, továbbá
  1. Ellenségképet és veszélyhelyzet képét kell kreálni, segítve ezzel az adott országban hatalomra jutott "ügynökök" megerősödését egy diktatórikus államforma kiépítése érdekében. Az ellenségkép lehet személy, vagy népcsoport is.
  2. A jogrendet úgy kell átalakítani az adott országokban, hogy bujtatva, de biztosítva legyen az "ügynököknek" a hatalom végleges megtartása akár fegyveres erővel is.
  3. A tömegkommunikációt be kell kebelezni a legalsóbb szintekig.
 7. Amikor megerősödnek az "ügynökök" szét kell bomlasztani az európai kapitalista országok együttműködését, feszültséget, bizalmatlanságot kell kelteni és időszakos egységet kell képezni az "ügynökök" által vezetett országok között.
 8. A bizalmatlanságra és az ellenségképre támaszkodva az "ügynökök" által vezetett országokban fegyverkezésbe kell kezdeni. Az adott népcsoport ellen kialakított ellenségképet felhasználva helyi villongásokkal, médiakampánnyal, kormányzati megszorító intézkedésekkel elő kell állítani a békétlenség, elkeseredettség és félelem végleges állapotát.
 9. Az "ügynök" országokban, vagy azok közreműködésével az autokrácia, vagy diktatúra végleges megerősödése után fegyveres konfliktust, vagy konfliktusokat kell kirobbantani, mely csökkenti a lakosságok létszámát, felemészti az erőforrásokat, félelmet kelt és félelemben tart és megteremti a feltételt az európai gazdasági hatalom átvételére.

A Terv működik, melyre a legjobb példa Magyarország.

A Fidesz megalakulása után Soros azonnal elindította a folyamatot. Az alapítókat besegítette az általa finanszírozott alapítvány egyetemeibe, a vezetőt pedig pár hónap külföldi képzésben részesítette, ám a rendszerváltás után először a szocialistáknak lett kétharmaduk. Az akkori miniszterelnök (Horn Gyula) nem rejtette véka alá véleményét Sorosról, mely nagyban segített a kiképzett "ügynököknek" abban, hogy az akkori fiatalságot maguk mellé állítsák. Horn Gyula ennek ellenére a Terv legnagyobb ellensége lett a magyarországi játszótéren, mert Horn bevitte Magyarországot az EU-ba, így ahelyett, hogy gyengült volna, erősödött az országok gazdasági együttműködése. Így sem lett rossz, mert könnyebb lesz belülről bomlasztani és feszültséget szítani a tagok között, mint kívülről manipulálni. Mikor végre a Fidesz először kormányra került még éretlenek voltak a fiúk, ezért először az anyagi igényeik kerültek kielégítésre. Következő hatalomra jutásuk már meghozta az elvárt kétharmadot, így a terv a megfelelő mederbe került ismét. Az első négy évben átalakították a jogrendszert, melynek eredményeképp a következő választás már az elvárt eredményt hozta. Hamar felállításra került a magánhadsereg TEK néven (hiszen rövid úton beindításra kerül a Terv ellenségkép része), hamar elfoglalták az ügyészséget, bíróságot és minden olyan intézményt, melyeken keresztül a tervben előírt életszínvonal csökkenés, kiszolgáltatottság teljesíthető. Más "Soros" országok "ügynökeivel" kialakítottak egy külön érdekcsoportot az EU-n belül. Az ellenségkép kialakítása kapcsán a leg célra vezetőbbnek tűnt a migráció. Soros intézte a migráns áradatot ezért egyszemélyes ellenségképként a szervezett migránsáradat mellé Soros arcát tették, ezzel maximálisan biztosítva a valódi terv homályban maradását. Az Európa ellen szervezett migránsáradat teret nyitott a Fidesznek és más "ügynökök" által vezetett országoknak a megfelelő félelem keltéshez, a szélsőséges gondolkodás megerősödéséhez. A Terv ezen része olyan jól bevált, hogy el kezdték alkalmazni Európán kívüli országokban is. A Tervből hátra van még a fegyveres konfliktusok kirobbantása, mely nem várat sokára, hiszen a Fidesz kormány egyik napról a másikra sűrű fegyvervásárlásba kezdett.

Vajon mindez igaz?

Tegye fel magának az alábbi kérdéseket és alkossa meg rá saját válaszait:

 • Miért volt fontos a Fidesznek a jogrend teljes átalakítása?
 • Miért kellett létrehozni a TEK-et, hiszen akkor még szó sem volt migráns áradatról?
 • Miért utaztatták tömegesen az országban a migránsokat ahelyett, hogy visszaküldték, vagy tovább engedték volna őket?
 • Békehelyzetben miért kezdett fegyverkezésbe a kormány?
 • Miért adtak letelepedési engedélyt, vagy menedéket bűnözőknek?

És a legfontosabb!

Soros miért nem perelte be egyetlen olyan ország kormányát sem, akik a személyiségi jogait a Sorosozással, plakátokkal, nyilatkozatokkal rendszerszintűen megsértik évek óta?