h i r d e t é s

Magyarország bűnös kirablása, alkotmányos államiságának felszámolása, Orbán magánvállalkozásává züllesztése, Gyurcsány kormányának asszisztenciájával!

Olvasási idő
13perc
Eddig olvastam

Magyarország bűnös kirablása, alkotmányos államiságának felszámolása, Orbán magánvállalkozásává züllesztése, Gyurcsány kormányának asszisztenciájával!

2017. november 05. - 09:14

 

Elnézem a facebook közösséget, és elerednek a könnyeim. Ez a közösség akár reprezentatív mintaként is szolgálhatna, hogy milyen megosztottá tettek minket tudatosan, mennyire átmosták az emberek agyát. 

Azt mindig tudtam, hogy pesszimista a magyar, de ilyen fásultságot, nem törődést, még nem érzékeltem soha és nem tudom az embereket hibáztatni.

1989 óta tart egy folyamat, ami a legjobb jóindulattal sem nevezhető pozitív fordulatnak, bár sokaknak megvalósult az álma, rendszerváltás. De vajh történt-e rendszerváltás, vagy inkább nevezzük gengszeterváltásnak. Elhibázott privatizációs folyamat eredményeként a politikai elit megerősödött, és évek óta semmi más nem történik, mint a politikai prostituáltak váltják egymást.

Aki ma Magyarországon kormányváltás után kiállt, a politikai elit cserélését akarja.

2000-ben, akkor még nem voltunk EU tagállam, Járaiék rájöttek, hogy üres az államkassza.

Nem tudom, hogy mikor, kinek a fejéből pattan ki a szikra, amivel a magyar társadalom mondhatom 41%-át tették tönkre a devizalufival, / ezt már tudjuk, ne beszéljük túl /melyet 2001-ben bevezettek. Saját tapasztalatomból tudom, hogy a lakosságnak esélye sem volt forintos hitelhez jutni, mivel nem adtak. Ki az a marha, aki ha lehetősége van, egy kétes kimenetelű hitelbe belemegy.

Nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy a tudatosságot más sem bizonyítja jobban, minthogy 2-3 hét alatt létrehozták az. ún. nevezett „ hitel-ügyintézői „ szakmát, amely arra volt hivatott, hogy a hitelt felvevők ne is találkozzanak a bankkal közvetlenül, az ügyfelek 99%-a bankkal csak akkor találkozott, amikor aláírni bement a bankba.

Súlyos províziókért ezek a hitelügyintézők mindent elintéztek, még annak is, akinek nem volt meg minden feltétele a hitelhez. Külön maffia-csoportok jöttek létre, akik munkáltatói kereseti kimutatást kreáltak, a banknak pedig érdeke volt, hogy ne nézzen utána, adták a hitelt boldog-boldogtalannak.

A következő kormány, Gyurcsány irányításával, ha hitelesek akartak volna maradni, simán leállíthatták volna!

 De nem tették, mivel ez búsás hasznot hozott…tehát  senki  ne mutogasson a másikra, hogy te voltál. Jelzem, itt ebben az időszakban, államcsíny nem történt még.

Az államcsíny!

2011. április 18-án Schmitt Pál aláírja az Alaptörvényt, ami már önmagában is elgondolkodásra készteti azokat, akik a dolgok mögé szeretnek látni. Tudjuk, hogy Schmitt Pál pályafutása kérész életű volt, vajon miért Ő volt kinevezve abban az időszakban az ország első emberének. Most itt lefogadom, hogy halvány segédfogalma sem volt, hogy mit ír alá. Aláírása után kitört a plágium botrány és nem egészen 5 hónap után leköszönt.

2011-ben többen próbálták rávenni a képviselőket, hogy ne kövessenek el olyan dolgot, ami egyértelműen alkotmányos válságot fog előidézni.

Nézzük miért alakult ki az alkotmányos válság és miért hallgat róla mindenki. Most ki kell jelenteni, hogy az Alaptörvény nem létezik!

Dr. Kolláth György szavaival élve: megszületett az, ami eleve halva született.

Miért érvénytelen az alaptörvény?

Amikor az átlag magyar ember, bíróság előtt, közjegyző előtt áll, minden egyes esetben száraz, szószerinti jogszabályokat, hivatkozásokat említenek, odafigyelve arra, hogy még az a betűk is a helyén legyenek.

Nem az alkotta meg, akinek joga lett volna rá:

„A Magyar Köztársaságban MINDEN hatalom a népé,..”

AZ ALKOTMÁNYOZÓ HATALOM IS! LEGELSŐSORBAN ÉS LEGFŐKÉPPEN AZ! MINT A NÉP ÖNRENDELKEZÉSI JOGÁNAK AZ ALAPJA, MELY ABBAN JUT ALKOTÓ KIFEJEZÉSRE!

2§ (2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.

A valamint szónak nagy jelentősége van, hiszen a nép nélkül ezt nem alkothatták meg. 262 országgyűlési képviselő új államot nem hozhat létre és alkotmányt nem helyezheti hatályon kívül.

Mit jelent, hogy nem azt alkotta meg?

A Magyar Köztársaság Alkotmánya / 1949.évi.XX.törvény /

19. § /3/ E jogkörében az országgyűlés

a/ megalkotja a Magyar köztársaság Alkotmányát.

A hivatkozott pont szerint az országgyűlésnek kizárólag a Magyar Köztársaság Alkotmánya megalkotásához volt joga, csak ehhez, és csak ilyen névvel, ezért érvénytelen az Alaptörvény.

Az országgyűlési képviselők ezt figyelmen kívül hagyták, megsértették az Alkotmányt, melyre 2010-ben felesküdtek.

2010-ben az országgyűlési képviselők felesküdtek a Magyar Köztársaságra és annak alkotmányára, 2012-ben megszegték országgyűlési esküjüket.

Egyet nem szabad elfelejteni, hogy a nép a bizalom elvén delegálta őket, és nem azért, hogy a népet megfosszák és kirabolják mindenéből.

Az Alaptörvény érvényességét az Alkotmány Bíróság soha nem vizsgálta, mivel csak felkérésre vizsgálnak és soha senki nem kérte fel őket!

Az Alaptörvényt elfogadó országgyűlési képviselők államcsínyt hajtottak végre, 2012. január 1-jével létrehoztak maguknak egy új, de jogilag valójában nem létező államot!

Az ország földrajzi nevével azonos nevű, Magyarország nevű fiktív jogi képződményt, amihez ellopták a Magyar Köztársaság teljes intézményrendszerét, javait, bevételeit sőt, az állampolgárait is, az ellenzéki képviselők és az alkotmányjogászok pedig az államcsíny tényének elhallgatásával asszisztáltak ehhez!

Fiktív számlapénz hitelezése!

A devizahitelezés csak a jéghegy csúcsa, mert az egész pénzrendszerünk egy orbitális csalásra épül! A számlapénz formájában megjelenő forintot már nem az állam bocsátja ki, hanem azt a bankok maguk állítják elő, akkor, amikor hitelt nyújtanak.

Ez azt jelenti, hogy az országban egy, a magánbankok által üzemeltetett, piramisjáték szerű magánpénzrendszer működik, és ezt a tényt elhallgatták előlünk.

Nem csak a devizahitel-szerződések esetében történtek gigantikus csalások, hanem a forinthitel-szerződések megkötésére is csalással vették és veszik rá az ügyfeleiket!

A banki forinthitel-szerződések is érvénytelenek, nem csak a devizahitel-szerződések!

Mivel a bankok mind a deviza-, mind a forinthitel-szerződések esetén is csak elektronikus (forint) jeleket adtak az ügyfeleiknek, és a saját vagyonukból nem szolgáltattak semmit, ezért ebből logikusan az következik, hogy nem az ügyfelek tartoznak a bankoknak, hanem a bankoknak kell visszafizetniük az ügyfelek által befizetett törlesztő részleteket, azoknak a jogalap nélküli gazdagodás szerinti kamatait, kártérítést és sérelemdíjat!   

A bűncselekmény elkövetői?

A magyar lakosságnak - a bankok javára történő - kifosztását egy jogilag nem létező állam ál-tisztségviselői (közjegyzők, végrehajtók) hajtják végre, és egy jogi értelemben nem létező hatalom, csaló országgyűlési képviselői, kormánya, közjogi méltóságai, valamint az általuk irányított intézményrendszer és tisztviselők nyomorítják meg az ország népét minden más tekintetben is.

Mivel érvénytelen az a jogszabály, amellyel 2012-ben létre akarták hozni az új államot, és meg akarták szüntetni a régit, ezért a Magyar Köztársaság nevű állam továbbra is fennáll, mi továbbra is a Magyar Köztársaság állampolgárai vagyunk, ingatlanjaink pedig a Magyar Köztársaság területén állnak.

Tekintettel arra, hogy nekünk nem csak jogunk, hanem egyenesen jogszabályban előírt kötelességünk az alkotmányos rend helyreállítása, ezért az állami közhatalmat törvénytelenül gyakorlókat a Magyar Köztársaság jogával, jogszerűen és erőszak alkalmazása nélkül is el lehet távolítani a hatalomból, a végrehajtási eljárásoknak is véget lehet vetni, csak annyit kell tennünk, hogy megszervezzük magunkat.

Mi az Alaptörvény érvénytelenségének jogi következménye?

Az Alaptörvény közjogi érvénytelensége miatt joghatás kiváltására nem alkalmas dokumentum, ami azt jelenti, hogy ami benne le van írva, annak joghatása nincs, tehát a „Magyarország” nevű állam nem jött létre! Az érvényes és hatályos alkotmány továbbra is a Magyar Köztársaság Alkotmánya, és a törvényes magyar állam továbbra is a Magyar Köztársaság (a továbbiakban: magyar állam).

Mivel azt hazudva, hogy hatályba léptették az Alaptörvényt, 2012. január 1.-től elkezdtek működtetni egy törvénytelen szervezett magánhatalmat „Magyarország” néven, a magyar állam látszatát keltve, és megszállva a törvényes magyar állam intézményrendszerét. 

Ezzel államcsínyt követtek el!

Mi az Alaptörvény érvénytelenségének következménye az állam működésére?

2012. január 1.-től alkotmányos válság van. Minden új jogszabály, szerződés, és más jogi aktus érvénytelen, beleértve a korábbi jogszabályok, szerződések, és más jogügyletek módosítását is. Ezek joghatás kiváltására alkalmatlan dokumentumok.

A jelenleg érvényes és hatályos jogrend a Magyar Köztársaság 2011. december 31.-én hatályos jogrendje, beleértve a szerződéseket, és más jogi dokumentumokat is.

A 2014-es választási csalás!

2014. április 6.-án a magyar államban minden mandátum lejárt, míg a 2014.-ben megtartott „választások” (és a „választási törvény”, ami alapján tartották) érvénytelenek, joghatás kiváltására nem alkalmasak, ezért azóta a magyar államban nincs törvényesen működő köztársasági elnök, miniszterelnök, kormány, országgyűlés, polgármesterek, önkormányzatok, EP képviselők, 2és minden hivatal törvénytelenül, a szervezett magánhatalom irányítása szerint működik!

A fentiek értelmében hivatalok minden intézkedése törvénytelen, még az érvényes jogszabályokra való hivatkozással is!

Milyen következményei vannak az alkotmányos válságnak ránk nézve?

A magukat a magyar államban választott vagy kinevezett tisztségviselőknek hazudó személyek, és a magukat a magyar állam hivatalának hazudó intézmények jogalap nélkül, törvénytelenül működnek, ezért a magyar állampolgárok felett a magyar állam területén nincs joghatóságuk. Intézkedéseiket figyelmen kívül hagyhatjuk, és visszautasíthatjuk.

Az érvénytelen „jogszabályokat” senki sem köteles betartani az érvényes jogra hivatkozva.

Ezek az egyéni megoldások csak az egyéni problémák tüneti kezelésére alkalmasak. A valódi megoldás a közös fellépésben van.

Az alkotmányos válság megoldása

A közjogi helyzet a magyar népnek egyben nagy lehetőséget is nyújt egy valódi rendszerváltás megvalósítására, melynek során új alkotmánnyal új jogfolytonos magyar államot hozhatunk létre, amely tiszta lappal indulhat, így eleve olyan lehet, hogy minket szolgáljon, és nem mi őt!

Az Alkotmány 2.§ (3) bekezdése minderre alkotmányos jogot biztosít, de egyben súlyos kötelességévé is teszi minden magyar állampolgárnak az alkotmány elleni puccs elkövetőivel, és a hatalom bitorlóival szemben, az alkotmányos rend helyreállítása érdekében való törvényes fellépést. Ez egyben a békés megoldás lehetőségét is biztosítja.

A „magánosított” hatalom!

2014.-től megszűntek az országgyűlési mandátumok, a magánhatalom birtokolja a Magyar Köztársaság Intézményeit, megszűntek az országgyűlési mandátumok, törvénytelenül működnek az Önkormányzatok, Bíróságok, Végrehajtók… sorolhatnám napestig a törvénytelenül, megszállás alatt lévő intézményeink nevét.

Minden esetben elmondom, hogy nem értek egyet sem a tüntetésekkel, sem a petíciókkal, mert ezekkel elismerem, hogy a magánhatalom, amely nem tökéletesen csinálja a törvényesség látszatának a fenntartását. Ez a rendszer nem arra van kódolva, hogy segítsen neked, hanem arra, hogy a diktatúrát fenntartsa, amely már ki merem jelenteni, hogy az önkényuralom felé tart.

Kérdezik sokat tőlem, hogy miért nevezem az álellenzéket hazaárulónak?

Elmondom, miért!

Kötelességük lett volna, hogy bármilyen módon tiltakozzanak, akár az utcára hívják az embereket.

Venezuelában az alkotmányt 1 ponton megsértették és az ellenzék maga szólította utcára az embereket. Itt inkább hallgatnak, immár 7 éve és nem vallják be, a húsos fazék ereje erősebb, ezért mondom, hogy aktív és passzív hazaárulók. Szégyen egy országra nézve, hogy civileknek kell felismerni és belekezdeni a diktatúra lebontásába, mert csak ez az opció maradt.

Az embereket különböző mozgalmak tartják a kezükben, az ego nem süllyed le a közügy szintjére, pedig ez a NÉP érdeke, hogy az önrendelkezésünk, amelytől megfosztottak minket, visszavegyük.

Az Alkotmányos Ellenállás Mozgalom szükségessége!

Az Alkotmányos Ellenállás nem párt, itt senki nem akar politizálni, de meg kell érteni mindenkinek, hogy ez az egy opció maradt.

A nemzetközi szervezetek már tudnak az államcsínyről. az alkotmányos puccsról.

Az EU nem olyan ütemben küldi a pénzt, amilyen ütemben eddig küldte! Akik büszkék a „Nolimpiára” bizonyítékok vannak a kezünkben, hogy miért mondtak nemet, most még nincs itt az ideje, hogy nyilvánosságra hozzuk.

Orwell fogalmazta meg jól, ha egy NÉP ezekről tud, akkor nem elnyomott, hanem bűntárs, tökéletesen egyetértek vele.

Elítélem azokat a mozgalmakat, akik a devizások hátán akarnak felállni és a nem létező törvények csűrésével, csavarásával hitegetik nap, mint nap az embereket.

Egyetlen pert mutassatok, amiben a teljes kártalanítás megillette a devizahitelest, illetve a kilakoltatott kártalanítva lett. Emberek vannak utcán, gyermekkönnyek letörölhetetlenek éheznek.

A „Magyarország” nevű, jogellenes, kizárólagos hatalmat ELFOGADJA TÖRVÉNYES HATALOMNAK, ekképp azt másokkal („követőivel”) is ELFOGADTATJA, LEGITIMÁLTATJA, ezzel a viselkedésével a magyar államnak és annak népének SZÁNDÉKOSAN folyamatos és súlyos KÁRT OKOZ.

Az ellenzéki pártok, mutáns Orbán pártok!

Miért?

Igen, a 2014-es választás, minden felhívásink ellenére átcsúszott, de remélem, hogy most már mindenki számara világos, hogy az álellenzék nem akarja a 2018-as választást az magánhatalomnak pedig egy önpuccs lenne jó. Nem!

Amíg a népünk létezik, egyik sem fog bekövetkezni, felállunk és kihirdetjük a saját törvényjavaslatunkat, minden készen áll, a cselevési tervünk másnaptól működik.

Nem lehet a diktatúrát a saját eszközeivel megszűntetni, drasztikusan kell lépni, de békésen, hogy megszüntessük az alkotmányos puccsot.

Ne nyalogass bankablaküveget, ne várj csodát vitanapoktól!

Rendszerkárosultak vannak, akiknek kárpótlás jár!

Itt ragadom meg az alkalmat, hogy bár nagyon jók és demonstrációnak fergeteges, hogy bankokat kerestek fel, nem létező bíróságokkal leveleztek, de elmondom, soha nem fogjak már, főleg ennyi idő után bevallani, azt, hogy hazaárulást követtek el

Btk 144 §, hazaárulás

Az ún. Országgyűlési Képviselők, személyesen külön-külön MINDEGYIKÜK (párthovatartozástól függetlenül!!!) BIZONYÍTHATÓAN FELELŐS ÉS BÜNTETŐJOGI ÉRTELEMBEN IS BŰNÖS HAZAÁRULÁSBAN

Az Önrendelkezés jogáról soha nem mondok le, a törvénytelen rendszer ellen nem tűntetek, nem érdekel, mi folyik odaát, a mi életünk a fontos, nem győzhetsz a saját eszközeikkel, erre mondom mindig, ha azt mondod, nem létezik a télapó, de minden évben levelet írsz neki, mit csinálsz? Elismered, pedig tudod, hogy nincs.

Másik egyszerű példa: Magyarország név helyett azt is adhatták volna, hogy rántott hús, de akkor a nép hamar rájött volna, hogy valami itt nem stimmel, hülyén hangzana a tévében, készült rántott hús kormánya megbízásából.

Másik példa: van Jóskának egy háza, kiadja gondozás fejében Bélának, Béla elhiteti mindenkivel, hogy az ő háza, mindenki bólogat neki, kinek a tulajdona tulajdonképpen?

Millió egyszerű példa van, kérlek, értsd meg, a nem létezővel ne menj szembe, kötelességünk felszámolni. A Magyarország Alaptörvénye nevű törvény alkotmánynak érvénytelen, törvénynek alkotmányellenes.

A Magyarország Alaptörvénye nevű törvény alkotmánynak érvénytelen, alaptörvénynek pedig alkotmányellenes.

A „Magyarország Alaptörvénye” nevezetű dokumentum KÖZJOGILAG ÉRVÉNYTELEN (ILLEGÁLIS!), EZÉRT (jogtalanság) JOGOT NEM ALAPÍT, tehát joghatás kiváltására alkalmatlan (mindemellett, hogy illegitim is, azaz nem erősítette meg népszavazás

Elítélem azokat, akik meg akarják mondani, hogy nekünk mi a jó, mikor mit cselekedjünk, gondolok Itt a KOM-ra, nem is ismerjük a vezetőt maximum. a sportszelet reklámból. Az a fontos, ami neked jó, és nem az, amit neked megmondanak, hogy mi lesz a jó.

Nem kell több megélhetési politikus, 27 évük volt, és semmi….az ország morálisan, gazdaságilag csúszik szépen lefelé.

A cirkuszt bírjuk, csak nem szeretjük. inkább bordélyházat mondok, hiszen politikai prostituáltakkal van tele a színpad.

Állajtok le az emberek butításával, már sokan tudunk mindent. 100 000 öntudatos ember ki tudja nyilvánítani az akaratát, nemzetközi szervezetek előtt, vagy 4 200 000 aláírás. ez is halad, csináljuk, soha nem adjuk fel. Ha hiszel abban, hogy bárki segítségedre lesz, tedd azt is, fizess érte, de ez ingyen van, mert ez a JOG, amit felismertek nálam nagyobbak. Nem szégyen tőlük tanulni, odafigyelni és utána nézni.

A te érdeked.

Szégyellem magam helyettetek, amikor erre csak legyintetek, hogy nem értünk mi az alkotmányhoz, fogd fel….ebben élsz.

Jog alapít jogot, törvénytelenség soha!

A jogfolytonos államot vissza kell állítani, érvénytelen alaptörvény helyett végre Alkotmányos Rendet! A HATÁLYOS ALKOTMÁNY 2.§(3.) pontja alapján ez nem csak mindenkinek joga, hanem egyben KÖTELESSÉGE is. A Rendőrség feladata pedig nem lehet más, mint az alkotmányos rendet helyreállítani szándékozók tevékenységeinek védelme és segítése, biztosítása. Esküjükhez híven.

A Magyarország nevű fantomállam, mint magánvállalkozás kapta és vitte is az EU támogatásokat. Sok ezermilliárd forintot loptak el!

Sajnos, az EU-s pénzek nem a Magyar Köztársaságnak jönnek, mivel a nemzetközi szervezeteket is megtévesztik, hanem a Magyarország nevű fantomállamnak.

Tudod mekkora blamázs ez az EU-nak? Ugye már érthető a pökhendiségük? Összeáll itt minden! Van egy ritka rossz szokásunk, az Alkotmányos Ellenállásban……mindent rögzítünk….. lassan jön a leleplezés!

Iszonyatos hitelt vettek fel a tudtunk nélkül, ellenőrizhető!

Csak egyszer kell megértenünk, utána soha többet!

https://alkotmanyos-ellenallas.hu

A mai magyar állam, a Magyar Köztársaság, alkotmánya az 1989-es ideiglenes Alkotmány!

„Ébredj hazám, nincs több időnk”!                


 

h i r d e t é s