h i r d e t é s

Még a prófétának (béke reá) sem volt joga téríteni

Olvasási idő
2perc
Eddig olvastam

Még a prófétának (béke reá) sem volt joga téríteni

2020. május 16. - 18:20

 

Itt a szavakkal tisztában kell lennünk. Ha térítés alatt erőszakos terjesztést, vagy feltételhez kötött vallás felvételt értünk, akkor erre valóban, még a Prófétának (béke reá) sem volt joga.

Mert ő csak figyelmeztető, vagy az üzenet továbbítója lehetett, aki nem gyakorolhatott hatalmat mások szabad akarata felett:

Hát figyelmeztess, mert te egy figyelmeztető vagy, (Korán 88:21)

És nincs fölöttük hatalmad. (Korán 88:22)

A Próféta tanítani, hirdetni jött és azért, hogy az embereknek utat mutasson. Küldetése nem arról szólt, hogy akaratát bárkire is ráerőltesse, vagy büntessen, csak ha erre felhatalmazása van. A büntetés Allah dolga.

Íme az erőszak, vagy kényszer tilalma:

Nincs kényszer a vallásban. Megnyilvánul a helyes a helytelentől. Ki tagadja a gonoszt és hisz Allahban, az megragadja a szilárd kapaszkodót, ami sohasem szakad el. Allah a Meghallgató, a Mindentudó. (Korán 2:256)

Akik erőszakot követnek el és az Iszlámot a terror és emberellenes elvek vallásának mutatják be, azok nem ismerik ezt az áyát. Nincs kényszer a vallásban, mondja Koránunk. Ne feledjük: ez az aya Medinában nyilatkoztatott ki, a nem-Muszlimok külső és belső támadásainak kellős közepén. A Keresztények Jézust helyezik a szeretet és tolerancia központjába. Minden tiszteletet megadva Keresztény testvéreinknek és Jézus szolgálatának, fel kell hívnunk a világ figyelmét erre az áyára, ami maximális toleranciát és szeretetet ír elő minden körülmények között.

Ha vitába szállnak veled (ó Mohammed), mondd: „Alávetem magam Allahnak és mind (így tesz), akik követ.” Mondd azoknak, kiknek már eljött a Könyv, s kik írástudatlanok: „Alávetitek-e magatokat?” Ha alávetik magukat, jó útra térnek, de ha visszafordulnak, hát rád csak az üzenet hárul. Allah Látója szolgálóinak. (Korán 3:20)

Engedelmeskedjetek Allahnak, engedelmeskedjetek a Prófétának és óvakodjatok! Ha visszafordultok, tudjátok, hogy Prófétánk kötelessége a világosságot (gyújtó) Üzenet továbbítása. (Korán 5:92)

Ugyanez az üzenet itt: 3:20, 5:67, 16:35

Az Iszlám térítést ma a „Da’wa’ szóval fejezik ki, amivel kerülik a térítés lényegét, ami alatt terjesztést értenek, inkább felszólítást jelent. Viszont a „Da’wa” szót a Koránban fohász, vagy az Isten közvetlen megszólítása értelemben találjuk:

Ha szolgám Rólam kérdez, Én közel vagyok! Felelek a Hozzám fohászkodó fohászára, ha Engem szólít. Hát (ők is) hallják meg hívásomat és higgyenek Bennem, hátha tán jó útra térnek. (Korán 2:186)

„Ha szolgám Rólam kérdez, Én közel vagyok!” A „Mondd” szó itt nem szerepel. Nem így: „Ha szolgám Rólam kérdez, mondd (ó Mohammed), Én közel vagyok.” Ez egy kivételes hely a Koránban, ahol Allah közvetlenül a hívőkhöz fordul. Majd így folytatja: „Felelek a Hozzám fohászkodó fohászára, ha Engem szólít.” Ez is egy közvetlen felhívás minden ember számára, aki hisz.

Ez az elmélet az erőszak tilalmáról és térítésről. Arra a kérdésre, hogy a történelem és a jelen időszak esetenként miért mutat más gyakorlatot, nem tudok válaszolni.

Címkék: 

 

h i r d e t é s