h i r d e t é s

Még több helyen lehet fizetni a parkolásért

Olvasási idő
7perc
Eddig olvastam

Még több helyen lehet fizetni a parkolásért

2019. január 25. - 09:36

 

A Dobogókői út – Petőfi Sándor utca kereszteződésébe elnyújtott, piskóta formájú körforgalom épülhet, az ott élők kérésére fizetős parkolást vezetnek be az Árok utca és Eszperantó utca között, a következő ülésen tovább tárgyalják az idei költségvetés-tervezetet, idén is ügyeleti rendszert biztosítva, felváltva lesznek zárva az esztergomi óvodák – többek között erről döntött a Képviselő-testület a január 24-i ülésen. A képviselők közül ezúttal egyéb elfoglaltsága miatt dr. Szerencsés Gergely István nem tudott részt venni az ülésen.

Piskóta-formájú körforgalom épülhet a Petőfi utca-Dobogókői út találkozásánál

Első napirendi pontként arról döntött a Képviselő-testület, hogy a Terézia-Dobogókői-Petőfi Sándor-Kálvária út/utcák találkozásánál egy „piskóta” alakú körforgalom építését szorgalmazza a Magyar Közút Zrt.-nél. A tervezést – a Magyar Közút Zrt.-vel egyeztetve - az önkormányzat vállalta magára.

A tervező a korábbi egyeztetések alapján megrendelte a csomópont szimulációs vizsgálatát, annak eldöntésére, hogy milyen csomóponti kialakítás a legmegfelelőbb az adott csomópontban jelentkező forgalom levezetésére. A vizsgálatok egy hagyományos jelzőlámpás csomópontra, egy szabályos kör alakú körforgalomra, valamint egy elnyújtott, piskóta formájú körforgalomra terjedtek ki.
Közlekedésbiztonsági szempontból mindkét körforgalom geometriájából adódóan a konfliktuspontok kisebb száma miatt a jobb megoldás. Ugyancsak mindkét fajta forgalmi kialakítás esetén a jelenleg elsőbbséggel rendelkező Dobogókői úti irány forgalomáramlása a jelenlegi állapothoz képest kis mértékben romlik, a Terézia út nem változik, a Petőfi utca nagyságrendekkel javul. Az egész csomópontot tekintve egyenletesebb, nyugodtabb forgalomlebonyolódás várható.
Gyalogosközlekedés szempontjából a mind a négy ágban középszigetes átvezetés található, ahol a gyalogosoknak egyszerre csak egy forgalmi sávot kell keresztezni. A megfelelő változat kiválasztásánál további szempont, hogy mind a Dobogókői úton, mind a Terézia úton a következő jelentősebb csomópontok is körforgalmú kialakításúak. A „piskóta” alakú körforgalomnak előnye a hagyományos körforgalommal szemben, hogy a csomóponti ágak kialakításához nincs szükség idegen ingatlan megszerzésére, ami a költségeket emelné, a körforgalom megvalósítható az önkormányzati és állami tulajdonú közterületen, nagyjából a jelenlegi csomópont helyén.

Napirenden az idei költségvetés

A Képviselő-testület tárgyalta az idei évi költségvetés tervezetét. Romanek Etelka polgármester az előterjesztést ismertetve hangsúlyozta, hogy megbízható, dokumentált bevételi adatokra épülő, takarékos költségvetés tervezet készítése az elsődleges cél, mivel a 2018. évi gazdálkodás során olyan folyamatok bontakoztak ki, amelyek kezelése indokolt. Az előterjesztés szerint a bevételi előirányzatok túltervezése ahhoz vezetett, hogy a kiadási oldalon olyan kötelezettségvállalások keletkeztek, amelyek teljesítése már nehezen kezelhető, a 2019. évi likviditás folyamatos biztosítása is komoly kihívás az Önkormányzat számára.  A 2019. évre áthúzódó élő-beruházás, felújítás - szerződésállomány 1,688 milliárd forint, melyből 900 millió forint került betervezésre a 2019. évi költségvetésbe a beruházási tartalékok között úgy, hogy ne veszélyeztesse a működést. További 788 millió forint szerződésállomány sorsa rendezésre szorul, a jóval alacsonyabb várható adóbevételek miatt 2019-ben sem áll rendelkezésre ehhez bevételi forrás. További megoldandó probléma a pályázatokhoz kapcsolódó 400 millió forint önerő biztosítása.

Az előterjesztésben szerepelt, hogy "idén sem támogatjuk olyan költségvetési rendelettervezet elkészítését, amely bizonytalan bevételekre épül, és az Önkormányzat működését veszélyezteti. Az ülésen tárgyalt rendelettervezet biztosítja a működést, az intézményfinanszírozást, az önkormányzat számára kötelezően ellátandó feladatokat, minimális mértékben biztosítja néhány önként vállalt feladat ellátását, támogatásokat, saját erős beruházásokat és felújításokat”.

A Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke elmondta, a szakbizottság egyelőre csak az átmeneti költségvetésről szóló határozati javaslat elfogadását támogatta.
A Képviselő-testület hosszú vitát követően csak az átmeneti költségvetésről szóló határozati javaslatot fogadta el, a 2019. évi költségvetési-rendeletről pedig a következő ülésen tárgyalnak a képviselők.

Az ott lakók kérésére fizetős lesz az Árok utcai parkolás

A testület ezt követően ismét tárgyalta az Árok utca esetében a fizetős parkolási rend visszaállítását. Korábban levélben keresték meg az Árok utca lakói a körzet képviselőjét, Meszes Balázst azzal, hogy a jelenleg a fizetési zónába nem tartozó utcában áldatlan állapotok alakultak ki, az itt lakók nem tudnak parkolóhelyet találni nemcsak a házuk közelében, hanem az egész Árok utcai pakolóban sem. A lakók kérelmükben elmondták, hogy a környékbeli településekről munkába érkezők kora reggel elfoglalják a parkolóhelyeket az utcában, és késő délutánig megtelítik a szervízutat. A Képviselő-testület egyszer már tárgyalta a kérdést, akkor a minősített többség hiányában nem került elfogadásra a fizetős parkolási rend visszaállítása, most azonban végül – ismételt előterjesztésre – a testület úgy döntött, hogy az Eszperantó utca és az Árok utca közötti Mikszáth Kálmán, Jókai Mór és Deák Ferenc utcai szakaszon fizetős parkolást vezet be.

Igazgatási szünet az önkormányzati hivatalban

Az igazgatási szünet 2019-ban a nyári pihenéshez és az év végi feltöltődéshez kötődik a következők szerint:
2019. augusztus 5. - augusztus 16. és 2019. december 20.-31.

Az ügyfélfogadás rendje az alábbiak szerint alakulna a nyári szabadság alatt:
2019. augusztus 5-én, hétfőn 9-16 óra között ügyeleti rendszerben.
2019. augusztus 7-én, szerdán 9-17 óra között ügyeleti rendszerben.
2019. augusztus 9-én, pénteken 8-12 óra között ügyeleti rendszerben.
2019. augusztus 1 2-én, hétfőn 9-16 óra között ügyeleti rendszerben.
2019. augusztus 14-én, szerdán 9-17 óra között ügyeleti rendszerben.
2019. augusztus 1 6-án, pénteken 8-12 óra között ügyeleti rendszerben.

A karácsonyi időszak alatt — a 2018. évhez hasonlóan — a hivatal zárva tartása mellett a sürgős, halaszthatatlan ügyekben ügyeleti telefonszám elérhetőséget biztosít az önkormányzati hivatal.

A testület ezt követően döntött az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2018. II. félévi tevékenységéről, valamint arról, hogy a Féja Géza Közösségi Ház intézményvezetői posztját továbbra is – 2024. februárjáig - az eddigi intézményvezető, Tóth Tamás látja el, aki egyedüliként pályázott az intézmény vezetésére.

Óvodákkal kapcsolatos döntések

A képviselők döntöttek arról, hogy pályázatot írnak ki a Honvéd utcai Óvoda intézményvezetői pozíciójára, valamint döntöttek az óvodák és az Apófalva Bölcsőde nyári nyitva tartási rendjéről.

Az óvodák nyári leállása (a leállások ideje alatt az adott időpontban nyitva tartó óvoda biztosít ügyeletet):
1. turnus: 2019.június17- június 28. között ZÁRVA
Esztergomi Honvéd Utcai Óvoda:

2.turnus: 2019. július 1-től 2019. július 26-ig ZÁRVA:
Esztergomi Bánomi Óvoda
Esztergomi Belvárosi Óvoda (Pilisszentlélek: 2019. július 1-től 2019. augusztus 9-ig.)
Esztergomi Erzsébet Királyné Óvoda
Esztergomi Zöld Óvoda

3. turnus: 2019. augusztus 12-től 2019. augusztus 23-ig ZÁRVA:
Esztergomi Honvéd Utcai Ovoda

4. turnus: 2019. július 29 -től 2019. augusztus 23-ig ZÁRVA:

Esztergomi Angyalkert Óvoda (Suzuki csoportok: 2019. augusztus 5-16.)
Esztergomi Aranyhegyi Óvoda
Esztergomi Kertvárosi Óvoda
Esztergomi Szentgyörgymezei Óvoda

Az Aprófalva Bölcsőde 2019. július 29. napjától 2019. augusztus 23. napjáig tart zárva, ez idő alatt két csoportszoba ügyeletet biztosít

A képviselők emellett döntöttek a Regionális Szociális Intézményfenntartó Központtal kötendő (házi segítségnyújtás ellátása) feladatellátási szerződésről, Esztergom-kertvárosban az egészségügyi feladatellátás biztosítása érdekében védőnői helyiség, és házi gyermekorvosi rendelő kialakításáról, valamint a Bottyán J. u. 3. szám alatt található ingatlanrész bérbeadásáról az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány részére.
Szintén döntöttek arról, hogy a pilisszentléleki Kultúrházat jótékonysági farsangi bál, a Városháza Nagytermét pedig a Jegyzők Országos Szövetsége és Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége számára szakmai nap céljára egy-egy napig ingyenesen használatra bocsátják.
A testületi mindemellett döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az Innovációs és Technológiai Minisztérium „Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázati kiírására a maximális 3.000.000 Ft támogatási összegben.

Ütemterv a Csenkei út építésére

A nyílt ülés végén Sasvári Viktor településrészi képviselő kérésére szóbeli tájékoztatást kaptak a képviselők a Csenkei út építésével kapcsolatban. E szerint a 11-es út – Meggyfás utca között január 31-én befejeződik a szennyvízvezeték építése, március 15-ig pedig az ivóvízvezeték építése, április 30-ig pedig az útszakasz aszfaltozás, majd a műszaki átadás-átvétele.
A Meggyfás utca-Völgy utca közötti szakaszon február 1-én kezdődnek meg a tereprendezési munkák, amelyek durván 2 hónapot vesznek igénybe. Március 2-től megkezdődik az ivóvíz- és szennyvízvezetékek építése, majd április 1-től a 20 Kv-os kábel kiváltási- és közvilágítási hálózat kiépítése. A tervek szerint június 2-án történik meg az útépítési-munkák számára az a munkaterület átadása, szeptember 30-án pedig az építkezés műszaki átadás-átvétele.


 

h i r d e t é s