h i r d e t é s

Ne arra légy büszke, ami elválaszt, hanem arra, ami összeköt!

Olvasási idő
5perc
Eddig olvastam

Ne arra légy büszke, ami elválaszt, hanem arra, ami összeköt!

2020. november 17. - 17:34

 

Ó, kik hisznek! Őrizkedjetek Allahtól és beszéljetek célratörően,- (Korán 33:70)

Beszédkor nem elég igazat mondani, hanem célratörően, egyenesen kell fogalmazni. Nem lehetünk kétértelműek, félreérthetők, nem térhetünk el felesleges mellékvágányra, hanem az elmondani célzott tárgyat a legrövidebb, legérthetőbb módon kell elérni. Ugyanez áll tettekre is. Ha hozzáállásunk egyenes, Allah segít elkerülni az intrikát, esetleges támadási felületet. Ha ezt tesszük, elnézik hibáinkat és múltbéli bűneinket.

Ezért hát célratörő leszek és kimondom.
Elöljáróban annyit, hogy ezt a cikket nem posztjaim kommentelői ihlették, tehát ne keressen senki célzásra utaló jeleket. Sőt, megköszönöm az eddigi normális hangnemet, vitát, hozzáfűzéseket akkor is, ha más véleményeket képviselünk. De néha kapok kioktatást pár hete megtért konvertektől, akik hirtelen megvilágosodással nyilatkoztatnak ki eszméket és jelölnek ki utakat. Ez nem új dolog. Az elmúlt évtizedek hozzászoktattak ehhez. De azért megírom. Az általam megélt gyakorlatot írom meg.

Sokszor elképedek, amikor okoskodó és magukban tök bizonyos iránymutatásokat kapok. Bocsika, de én egy 65 éves öregember vagyok és tökéletesen tudom, hogy mennyire nem tudok semmit. Ti pedig, ugye mindent tudtok azért, mert Ali, vagy Juszuf (a neveket ne próbáljátok személyekkel azonosítani) elmagyarázza a teljes Igazságot. Én is valaha felültem hosszú éveken át Aliknak és Juszufoknak, de rájöttem: ezeknek az embereknek kevés közük van ahhoz, ami 1400 éve történt Mohamed (béke reá) és Allah között. És ez nem az egyszerű Alik és Juszufok hibája! A nép lelke tiszta! Csupán manipulált.

Közlök két ábrát. Az egyik az Iszlám gondolkodási iskolákat, azaz doktrínák irányzatait (Aqida) mutatja be, a másik a Sharia iskolákat. Azt ugye tudjuk, hogy a Korán két fő eleméről beszélünk. Ez a két táblázat több éves tananyagot ölel fel és minden irányzat mögött tudósok és könyvtárak vannak.
Persze ez nem vonatkozik a modern irányzatokra, ahol a fejlevágáshoz és néphülyítéshez nem kell szakirodalom. Oda elég a CIA elektrosokkos műhelye is.
Tehát a történelemben kialakultak a doktrína és sharia iskolák mindenféle kombinációi és akkor még csak arról a számtalan útról beszélek, amikre büszkék lehetünk. Mert vannak olyanok is, melyekre nem. Láthatjátok, hogy a szúfi iskolák egy külön csoportot alkotnak, mert ezek nem illeszkednek be az Iszlám Doktrína és Sharia felosztási rendjébe. Ők olyan szereteten alapuló közösségeket hoztak létre, ahol nem az írott rendtartás, hanem a szív belső látása és ennek erősítése a cél. Most nagyon leegyszerűsítettem. Ennél azért bonyolultabb. Mint ahogy bonyolultabbak a mellékelt táblázatok is.
Sokkal több leágazás, aliskola létezik. Ezek közül vannak, melyek tolerálják egymást és vannak ellenségesek.
Nos, ezek mindegyike magát a tiszta Iszlám képviselőjének tartja és lélekvezetőket, imámokat követ.
Ugyanarra a kérdésre az egyik nemet, a másik igent mond és ebben a külső kérdező nem igazodik el.
Alik és Juszufok olyan helyekről származnak, ahol egy ilyen irányzat van érvényben és ahogy a parasztnénik nálunk falun odavannak a plébánosért, de fingjuk nincs miről beszél a misén, Ali és Juszuf is így van a lélekvezetővel. Ali és Juszuf teátrális és verbális képességei ne győzzenek meg senkit! De Alit és Juszufot ne érje vád. Ők lehet, hogy tiszta szándékbók teszik, amit tesznek. A vád azokat érje, akik ezt tették és teszik az Iszlámmal! Széttépték darabokra és ellentmondásos tanításokkal teszik azt átláthatatlanná. Belemagyaráznak minden szart, ami nincs benne. Viszont azt nem mondják el soha, hogy a Korán az ő főügyészük, fő vádlójuk! Ne egy csoport igazságát erősítsék, hanem a Koránét!
A mellékelt ábrák alapján határozzátok meg, hogy ti melyik rubrikában vagytok és akkor látjátok, hogy egy pár száz, max. pár millió fős bandában vagytok tagok. Ki meri ezek után magát az Iszlám ismerőjének beállítani, legyen az Muszlim, vagy nem-Muszlim? Azzal semmi gond, ha véleményt mondotok, vagy taníttok, de hogy mertek elítélni másokat azért, mert nem a ti utatokon jár? Hogy mertek minősíteni, nagyképűsködni, fellengzősködni! Ítélni egyedül Allahnak van joga. Neked csak egyhez van jogod. Szeretni, mosolyogni, harmóniát sugározni és tenni a dolgod. Ha megkérdeznek, mi ez a kisugárzás, akkor pedig mondd: Allah tette ezt velem. De sose cseréld fel a sorrendet.
Vagy egyben van az egész csapat és mindenki testvér a Korán égisze alatt, vagy folytatódik a bandaháború és teljesen elvesztjük hitelünket.

Ragadjátok meg Allah kötelét mind és ne különbözzetek!... (Korán 3:103)

Ne imámokra hivatkozzatok, hanem a Koránra. Az imámok széttéptek minket darabokra, a Korán pedig összekapcsol. Elnézést kérek, de nekem a Muszlimok nem testvéreim, ne szólítsatok így. Nekem a hívők a testvéreim. A hit az más, mint a vallás.
Nekem az Iszlám nem a vallásom, hanem a hitem, ami teljesen más fogalom. Ha az Iszlám nektek is hitetek, akkor testvér vagyok.

Imám Ahmed jegyezte fel jelentésébe, aki Abu Ya’ali Ibn Abu Shaibára utalt, aki Anast említette. A Próféta (béke reá) így szólt:
„Az Iszlám bejelentés kérdése, a hit a szívben van. Majd kezét mellkasára helyezte és ezt mondta: az erény helye pedig ez!”

Hogy mertek egyes szektákba úgy beléptetni embereket, hogy a többi Muszlimtól el kell határolódnia a belépőnek! Még más Egyisten hitűeket is testvérnek kell tekinteni, hiszen ugyanaz a hit köt bennünket össze! Megint nem vallásokról beszélek! A vallások többnyire pozitív jelenségként indultak, mert közösségeket formáltak, tanítottak, de túllépve egy határt, más hasonló vallási közösségekkel szemben konkurenciaként léptek fel. Elitet formáltak és mindenki mást ellenségnek kezeltek. A szeretet helyére gyűlölet került. Ahol ez kialakult, a vallás az emberiség bűne lett, amivel feldarabol egy hitet és kisajátítja azt egy csoport számára.
Én nem követek imámokat. Olvastam, tanultam gondolataikat. De sajnos az imámok nem adnak támpontot arra, miért van Jemenben, Szíriában, Irakban, Afganisztánban ilyen mocskos helyzet. Nem adnak útmutatást arra, hogy a 21-ik század apokaliptikus jelenségei közt mi a teendő. Arra bizonyos, hogy találunk próféciákat, hogy ebben az időben mindenkire hallgathatunk, csak hittudósainkra nem.

“Majd eljön az idő, amikor az Iszlámból nem marad más, mint annak neve, a Koránból csak annak betűi, a mecseteket építenek, de azok útmutatást nem adnak, a hittudósaik a legromlottabbak lesznek az ég alatt. Fitna (zavarkeltés, ármány, kísértés) tör elő belőlük és tér vissza beléjük.
(Bayhaqi)”

Nekem a sok tanulás, ill. 30 év bolyongás után az Iszlám világban és Afrikában, marad a Korán. Lábamat nem teszem be se mecsetbe, se templomba, Istenemmel jól megférek egy kis kuckóban, minek keressem a Sátánt? Hányinger fog el a sok erőszak, vérengzés emlékétől, pszichopata elmék meggyőzhetetlen merevségétől. De kellemes emlékeim közt idézem fel az egyszerű Muszlimokat, a szegényeket, bárhol is éltek, akik szívüket, lelküket odaadták mások életben tartására, szolgálatára. A mai trendek közül jó pár az Iszamofóbia tárgyaivá teszik őket.
De ez megint csak az én utam. Én ezt járom és ti is járjátok a magatokét. Allah fogadja el tőlünk.
Amen

Címkék: 

 

Kommentek

h i r d e t é s