h i r d e t é s

Nem lett főállású alpolgármestere Esztergomnak

Olvasási idő
4perc
Eddig olvastam

Nem lett főállású alpolgármestere Esztergomnak

2018. szeptember 21. - 07:43

 

Könyvtárként és közösségi térként épülhet újjá a Bástya, tábla őrzi majd a Magvető szobor emlékét, – többek között erről döntött a képviselő-testület a szeptember 20-i ülésén. 

Az ülésen Meszes Balázs, Sasvári Viktor, Sztojka Lajos, Tordainé Vida Katalin nem tudott részt venni, illetve több képviselőnek a több órás ülés alatt el kellett mennie. 

Bánhidy László eddig társadalmi megbízatású alpolgármesterként látta el feladatait. A képviselő-testület elé került előterjesztés szerint október 1-ől Bánhidy László főállású alpolgármesterként folytatta volna munkáját, de a jelenlévő képviselők nem biztosították az előterjesztés elfogadásához szükséges minősített többségi támogató szavazatot. 

Ingyenesen utazhatnak a Pilisszentléleki és Búbánatvölgyi diákok

Esztergom Város Önkormányzata úgy döntött, hogy a Pilisszentléleken, a Búbánatvölgyben valamint a Szamárhegyen lakó diákok részére Esztergom Város Önkormányzata átvállalja az éves helyközi tanulóbérlet – maximum 3,8 millió forintban megszabott – többletköltségét. Az intézkedés Pilisszentléleken 52, Szamárhegyen és Búbánatvölgyben pedig 284 fő, 6-18 év közötti diákot érint. A kedvezményes bérlet csak a KNYKK által üzemeltetett helyközi járatokra érvényes. 

Könyvtárként és közösségi térként épülhet újjá a Bástya

A képviselő-testület döntése értelmében négy helyszín esetében készültek tervek a városi könyvtár elhelyezésére. Az esztergomi építészek által készített tervek elsősorban a helyszínek kihasználásának lehetőségeit vizsgálták meg, nagyon részletes, mindenre kiterjedő koncepciókat készítve a volt Balassa iskola, a Déli kanonoksor, a Bástya épülete, illetve egy, a Prímás-szigeten építendő új könyvtár lehetőségére. Romanek Etelka polgármester-asszony a napirend tárgyalása során továbbra is hangsúlyozta, hogy a könyvtár új helyszínének ahogy eddig, úgy most is az évek óta üresen álló, Kispréposti palotát, volt Balassa iskolát tartja a legmegfelelőbbnek. A testületi döntést megelőzően a bizottságokban elsősorban a belvárosi helyszínek, a Prímás szigeti, illetve a Bástya áruház talált támogatottságra. 

A képviselő-testület végül úgy döntött, hogy a könyvtár helyszínéül a Bástya áruházat jelöli ki, képviselői módosítással pontosabban "lehetőség szerint annak önkormányzati tulajdonú részét, kisajátítások nélkül".

A beruházás koncepcióterve szerint a Bástya áruház ezzel teljesen átalakulna, a tervekben lehetőségként mozi, konferenciaterem, közösségi terek is szerepeltek, miközben a meglévő kereskedelmi egységek számára is alakítanának ki új területeket az épületben. A képviselő-testület ezúttal csak a helyszínről döntött, a végleges funkciókról a részletes tervek elkészültét követően dönt a testület. 

Emléktáblát állítanak a Magvető szobornak

A testület úgy döntött, hogy a szobor eredeti helyén, vagy annak környezetében - a 2019. évi költségvetés terhére - emléktáblát vagy emlékoszlopot készíttet. Az újonnan kialakult köztéren több lehetséges hely is felmerült az emléktábla, emlékoszlop számára, erről, valamint a tábla, oszlop pontos megjelenéséről a tervek elkészültét követően döntenek a képviselők. 

Elfogadott beszámolók, döntés támogatásokról

A képviselő-testület elfogadta az esztergomi köznevelési intézmények 2017/2018-as nevelési év beszámolóit, valamint a Szent István Strandfürdő beszámolóját a karszalag bevezetésének tapasztalatairól, egyben és elrendelte a karszalagok 2018. október 1-től történő bevezetését.

A képviselők döntöttek a 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról, az Esztergom Város Önkormányzata és a Tatabányai Szakképzési Centrum közötti megállapodásról, továbbá a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért számára megítélt, 500.000 forintos önkormányzati támogatás koraszülött mentőszolgálat működtetésére fordításáról. 

A képviselők mindemellett döntöttek az Esztergom Járás Helyi Védelmi Bizottságának térítésmentes teremhasználati kérelmének elfogadásáról, valamint a Strigonium Zrt. és a tulajdonában álló társaságok 2018. évi könyvvizsgálójának megválasztásáról. 

Tilos lesz az életvitelszerű tartózkodás a város teljes területén

Az önkormányzatok 2018. október 15-ig hatályon kívül helyezik azokat az önkormányzati rendeleteiket, amelyek a közterületek azon részének kijelölésére vonatkoznak, ahol a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek védelme érdekében az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodást jogellenessé minősítik."
A fenti rendelkezések okán 2018. október 16-tól megszűnik a helyi önkormányzatok azon rendeletalkotási felhatalmazása, hogy a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek védelme érdekében, a közterület meghatározott részére vonatkozóan helyi rendeletben jogellenessé minősíthették az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodást.

Emiatt legkésőbb 2018. október 15-ig szükséges a közterületek használatáról szóló 25/2014. (XII.3.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezése.
A változtatásra Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása miatt van szükség, amely az ország egész területére érvényesen kimondja, hogy tilos az életvitelszerű közterületen tartózkodás. A hajléktalan kérdés Esztergomban is komoly problémákat okozott, október 16-tól az eljárási rend is változik, amelynek következtében megoldódhat a helyben is jelentős lakossági felháborodást kiváltó hajléktalan-helyzet. 

A módosítást a szeptember 20-ig ülésen végül nem tudta elfogadni a képviselő-testület, a napirend tárgyalásakor jelen lévő 8 képviselő egyhangú döntése lett volna szükséges, de Nyíri Attila és Vigh László képviselők a megismételt szavazás során sem támogatták az előterjesztés elfogadását. (Városházi információ)


 

h i r d e t é s