h i r d e t é s

Nincs megkülönböztetés

Olvasási idő
kevesebb, mint
1 perc
Eddig olvastam

Nincs megkülönböztetés

2018. november 07. - 10:32

 

A második emberi jog

Forrás: fiatalokazemberijogokert.hu

Mindenki, bármely megkülönböztetésre, nevezetesen fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, politikai vagy bármely más véleményre, nemzeti vagy társadalmi eredetre, vagyonra, születésre vagy bármely más körülményre való tekintet nélkül, hivatkozhat a jelen Nyilatkozatban kinyilvánított összes jogokra és szabadságokra.

Ezenfelül nem lehet semmiféle megkülönböztetést tenni annak az országnak vagy területnek politikai, jogi vagy nemzetközi helyzete alapján sem, amelynek a személy állampolgára, aszerint, hogy az illető ország vagy terület független, gyámság alatt áll, nem autonóm, vagy szuverenitása bármely vonatkozásban korlátozott.

(fiatalokazemberijogokert.hu)


 

h i r d e t é s