fbpx Pénzhiány miatt épült körforgalom helyett jelzőlámpás kereszteződés és most egy STOP-táblán vitatkoznak | CIVILHETES

h i r d e t é s

Pénzhiány miatt épült körforgalom helyett jelzőlámpás kereszteződés és most egy STOP-táblán vitatkoznak

Olvasási idő
8perc
Eddig olvastam

Pénzhiány miatt épült körforgalom helyett jelzőlámpás kereszteződés és most egy STOP-táblán vitatkoznak

2021. szeptember 18. - 10:09

 

Állampolgár kontra állami cég

Aki egyenesen vagy balra kanyarodna, a jelzőlámpát figyelje, aki pedig jobbra, az a STOP-táblát, de jobbra kanyarodó sáv az nincs, mert nem volt rá pénz.

Vágó Gyula 2021. augusztus 26-án  azzal a javaslattal/kérelemmel fordult a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Komárom - Esztergom Megyei Igazgatóságához, hogy nemrég Esztergom-Kertvárosban lámpás kereszteződést alakítottak ki és véleménye szerint Esztergomból Kertváros felé kanyarodásnál felesleges a STOP, mert csak megtéveszti a jobbra, kisívben kikanyarodókat.
Ezért kérte a céget, hogy fontolják meg kérését és szereljenek fel egy állandó zöld fénnyel világító jelzőlámpát, amely a jobbra fordulni szándékozóknak ad információt, valamint a kanyarodó sáv későbbi szakaszán helyezzenek el egy elsőbbségadás-jelző táblát.

Augusztus 27-én a megyei forgalomtechnikai és kezelői osztályvezető válaszolt olvasónk levelére.

"Köszönjük észrevételét, de az ön javaslatának megvalósítása lehetséges."

A válasz érkezésének napján Vágó úr újabb kérdést intézett a megyei igazgatóság felé:

"Mikorra várható a módosítás?"

A kérdést hamarosan válasz követte:

"Bocsánat a téves gépelésért. A helyes válasz a következő:
Köszönjük észrevételét, de az ön javaslatának megvalósítása NEM lehetséges."

Nyilván az üzenet tömörsége és a korábbi tévesztés okán kimerítőbb választ remélt javaslatára/kérelmére Vágó úr. Ennek nyomatékot is adott szeptember 13-án írott levelében.

Be is indult az adok kapok, csak éppen a probléma egyértelműsítése nem oldódott meg

"Ha egy zártosztály közepesen súlyos ápoltját megkérik, hogy egyébként normál ésszel felfoghatatlan cselekedetére adjon magyarázatot, a maga egyszerűségében az képes arra, ahelyett, hogy egyszerűen azt válaszolja, hogy "csak".
Nem szeretném feltételezni, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (azon belül annak Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága) egy zártosztály lenne, valamint azt sem, hogy ez a szervezet középsúlyos ápoltakat foglalkoztat, de Geszler Attila osztályvezető (!) eljárása sajnos ezt engedi sejtetni.
Kérem Önöket, hogy keressenek a szervezeten belül egy "írástudót", aki logikus módon – észérvekkel alátámasztva – el tudja magyarázni számomra, hogy az adott kereszteződésben – a forgalomirányító berendezések felszerelését követően – miért van szükség a mellékelt kép jobb oldalán látható STOP táblára, hogyan szolgálja az a közlekedés biztonságát, annak rugalmasságát (1974 óta vezetek, de még most is él bennem a tudásvágy).
A kérelemmel kapcsolatos részleteket az alábbi ímélekben olvashatják."

Ezen a ponton sértődött meg a megyei forgalomtechnikai és kezelői osztályvezető és kapcsolt kioktató üzemmódba szeptember 13-i válaszlevelében.

"Sok beszédnek sok az alja" – mondja a népi bölcselet, amelynek igazságát az ön levele látványos módon támasztja alá, hiszen levelének csak alja van. – írta Vágó úr

"Ön nem egy közösségi oldalon kommunikál jelenleg – ahol bármilyen otromba stílusban lehet levelezni -, hanem egy állami cég levelezési címére ír levelet, melyet beiktatnak és az ügyek beérkezési  és fontossági sorrendjében intézik. – írta az osztályvezető

Az idézet szerint ön egy állami cég képviseletében láttatta (vagy nem csak láttatta?) magát – és az ön által képviselt állami céget – otrombának (zártosztály/középsúlyos állapot), így csak azt kapta (az ön által képviselt állami céggel egyetemben), amit megérdemelt. Amennyiben az iktatás egy valós eljárás lenne – amiben már nemigen hiszek – úgy arról kellett volna tájékoztatnia, hogy levelem x időn belül kerül megválaszolásra, de ön nem ezt tette, hanem egyszerűen csak kijelentette, hogy "nyet". Mindezek után kérdezném a tisztelet majdhogynem teljes hiánya mellett, hogy próbálta már a versenyszférában? Mert ha nem, úgy előre figyelmeztetem, hogy felmutatott teljesítménye ott nem lesz elegendő, de szerintem még egy állami cégnél is elfogadhatatlannak kellene lennie (persze ehhez megfelelő felettes is kellene). Mindezeket követően kérdezem, hogy vajon milyen otrombaságot vélt felfedezni 2021. augusztus 26-án kelt levelemben, amelyre otrombasággal válaszolt? Arra már gondolni sem merek, hogy az ön által képviselt állami cégnél ez a stílus a sztenderd.   

"Önnek a gyors, és elgépelt válasz nem volt elfogadható, ezt megértem. Mint fent írtam a levele beiktatásra került és beérkezési és fontossági sorrendjét tekintve a hét vége felé került volna sorra a válasz megírása a kért indoklással. 
A mai levele elgondolkodtatott, hogy egyáltalán megválaszoljunk-e egy ilyen levelet."

"Dicséretes, ha ön gondolkodni is tud, de ha csak baromságok jutnak az eszébe, úgy nem kellene erőltetnie azt! Ha én lennék az ön felettese, fenti mondatáért azonnal hozzásegíteném ahhoz, hogy a nemzeti közmunkások boldog táborát erősíthesse." – válaszolta Vágó úr

Tekintettel arra, hogy nincs lehetőségem érdemben minősíteni a levele stílusát (mert ezt csak ügyfél teheti meg velünk szemben büntetlenül) a következő választ adom:"

"A nemzeti alaptákolmány (a nemzeti nemzet nemzeti hívei szerint alaptörvény) I. cikke szerint:
(1) AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége.
(2) Magyarország elismeri az ember alapvető egyéni és közösségi jogait.
(3) Az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg. Alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható.
(4) A törvény alapján létrehozott jogalanyok számára is biztosítottak azok az alapvető jogok, valamint őket is terhelik azok a kötelezettségek, amelyek természetüknél fogva nem csak az emberre vonatkoznak.
Való igaz, hogy állami cég alkalmazottjaként nincs felhatalmazása arra, hogy levelem stílusát minősítse (ennek ellenére mégis megtette), ugyanakkor a nemzeti alaptákolmány megadja önnek és az állami cégnek a lehetőséget arra, hogy velem szemben fellépjenek, ha úgy érzik, hogy egyes elidegeníthetetlen alapvető jogaikat megsértettem. A nemzeti alaptákolmány ugyanakkor számomra is megadja annak a lehetőségét, hogy önnel – az ön által képviselt állami céggel – szemben fellépjek, azért, mert mindenféle alap nélkül "stílusomat" otromba módon otrombának nyilvánították. Ha lesz egy szabad percem, majd elgondolkodom ezen a lehetőségen!" – idézte az Alaptörvényt Vágó úr

Nem fért bele a kanyarodósáv a költségvetésbe

A 117 sz. főút és a Látóhegyi út csomópontjában a megnövekedett személyi sérüléses balesetek miatt szükség volt olyan beavatkozásra, melyet követően a balesetek száma csökken.
Körforgalom építése és jelzőlámpás forgalomirányítás kialakítása közül kellett választanunk. A szűkös anyagi források miatt jelzőlámpás forgalomirányítás kialakítása került megterveztetésre külső szaktervező céggel. A budapesti jelzőlámpákat is ők tervezik, eddig nem volt velük probléma.
A Látóhegyi út felől külön jobbra kanyarodó sáv építése nem fért bele a költségvetésünkbe.

Sajnálatos megállapítás, főleg annak fényében, hogy az esztergomi szálloda befejezésére gyorsan adódott pár milliárd, amikor kiderült, hogy arra a nemzeti haveri kör szemet vetett. Az ön megállapításai ugyanakkor a pénzen túl egyéb kérdéseket is felvetnek, nevezetesen például, hogy amennyiben külön jobbra kanyarodó sáv építése nem fért bele a költségvetésbe, akkor az adott kereszteződésben hogyan kanyarodnak a közlekedők jobbra, vagy, minek nevezeti azt az útszakaszt, amelyiken a gyakorlatban jobbra kanyarodnak? – írta Vágó úr

Azután következik egy kis jogszabályértelmezés-hivatkozás

A 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet (az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről); II. RÉSZ A forgalomszabályozás általános szabályai IV. fejezet; Egyes forgalomszabályozási előírások fejezet 7. § előírja a következőket: Az útkereszteződések forgalmi rendjét úgy kell kialakítani, hogy az útkereszteződéshez közeledő jármű vezetője elsőbbségadási kötelezettségét és a továbbhaladás lehetőségeit egyértelműen felismerhesse. Közúti jelzőtáblákkal, forgalomirányító fényjelző készülékkel, illetve útépítési eszközökkel kell szabályozni azoknak az útkereszteződéseknek a forgalmát, ahol a forgalom nagysága miatt az útkereszteződésben a különböző irányú jármű- vagy gyalogosforgalom biztonságos áthaladásához szükséges időköz rendszeresen nem áll rendelkezésre, vagy ahol a forgalom biztonsága azt megköveteli.
41/2003. (VI. 20.) GKM rendelet (a forgalomirányító jelzőlámpák követelményeiről, tervezési, telepítési és üzemeltetési előírásairól) ; A Jelzőlámpás Forgalomirányítás Szabályzata (FISZ); 5. Forgalombiztonsági alapkövetelmények; 5.4. pontja előírja; A forgalomirányító jelzőlámpával irányított útkereszteződéseket úgy kell kialakítani, és forgalmukat úgy kell szabályozni, hogy a forgalmi rend a fényjelző készülék működése nélkül is egyértelmű legyen.
Fentieket összefoglalva, a közlekedők számára a jelzőlámpás forgalomirányítással ellátott csomópontokban mindig szükséges biztosítani, hogy a forgalmi rend (alá és fölé rendeltségi viszony) kikapcsolt jelzőtáblánál is egyértelmű legyen.

A Látóhegyi út felől jobbra kanyarodók részére a STOP tábla nem véletlenül maradt kint. Ahogy Ön is írja sok olyan autós közlekedik, akik nem ismerik a KRESZ-t és nem tudják értelmezni a forgalomszabályozás elemeit.

  1. A Látóhegyi út felől egyenesen és balra közlekedőkre vonatkozik csak a jelzőlámpa, de a KRESZ-t nem ismerők várnak a pirosnál jobbra kanyarodás esetén is. Kezdeményeztük Esztergom Város Önkormányzatánál, hogy a helyi médiákon keresztül a KRESZ-t nem ismerők részére tegyenek ki figyelemfelhívást a csomópontba történő helyes közlekedésre.
  2. A lámpa előtti egymáshoz közeli felállási szakaszon a lámpához kihelyezett STOP tábla vonalába a jobb oldalon direkt nem Elsőbbségadás kötelező jelzőtáblát tettünk, mert a tapasztalatunk szerint a gépjárművezetőket ez is megzavarja, nem tudják jól kezelni a helyzetet.
  3. A jobbra kanyarodóknak nem szerelünk fel lámpát, mert nem szükséges. Ha lenne külön jobbra kanyarodó sáv, akkor a jobb oldali STOP tábla helyett Elsőbbségadás kötelező jelzőtáblát tennénk ki.

"Talán elnézi nekem, hogy ezt az idézetet már tényleg nem kommentálom, mert ez oly mértékben súlyos, hogy az "értékelés" stílusa biztosan áttörné az elfogadhatóság kereteit. De hogy értse, hogy miről van szó: sok olyan autós közlekedik, akik nem ismerik a KRESZ-t és nem tudják értelmezni a forgalomszabályozás elemeit – ennek, és a hivatkozott rendeletek előírásai ellenére önök nem tudták feloldani a helyzetet (tehát alkalmatlanok a feladatra), a "lámpa előtti egymáshoz közeli felállási szakaszon a lámpához kihelyezett STOP tábla vonalába a jobb oldalon direkt nem Elsőbbségadás kötelező jelzőtáblát tettünk, mert a tapasztalatunk szerint a gépjárművezetőket ez is megzavarja, nem tudják jól kezelni a helyzetet" – ha a gépjárművezetőket ön szerint zavarják a táblák, akkor mi a fenének raktak ki táblákat, miért nem hagyták, hogy a közlekedők csináljanak amit akarnak (talán jobban feloldanák a helyzetet, mint önök), a "jobbra kanyarodóknak nem szerelünk fel lámpát, mert nem szükséges", de bizony szükséges, hiszen a helyzet is azt mutatja, hogy az is hozzájárulhatna az egyértelműséghez, csak az a baj, hogy a nemzeti szálloda-buli elvitte a lét.

Összefoglalóan tehát megállapítom, hogy az ön levele magyarázatként elfogadhatatlan, az inkább felettébb üres magyarázkodás!" – zárul a levelezés

Figyeljenek ebben a kerezteződésben is, értelmezzék a forgalomszabályozás elemeit, ne írjanak a Magyar Közútnak és vezessenek óvatosan! Mindenkit hazavárnak!


 

Kommentek

h i r d e t é s