h i r d e t é s

Rabszolgák felszabadítása, emancipáció

Olvasási idő
4perc
Eddig olvastam

Rabszolgák felszabadítása, emancipáció

2020. november 28. - 18:13

 

Az Iszlám gazdaságról és adózásról írt cikkemben megemlítettem azt a nyolc kategóriát, melyre a Zakah adóból származó bevételeket fordítani kell.

A nyolcból van két tétel, ami további magyarázatra szorul. Ők a „kik fogságba kényszeredettek, adósságcsapdában vannak ( َ اِّرِّمين َ اْلغ َ ا ِّب و َ ِّق الر ( 9:60”.

Az Iszlám kezdetén a világ minden részén gyakorlat volt a rabszolgaság intézménye. A rabszolgaság forrásai különfélék voltak. Rabszolga lehetett valaki túszejtés, emberrablás háborúk és adósságok révén. A hadifoglyok rabszolga státusza kivételével az Iszlám minden előző lehetőséget felszámolt.
Ahogyan az megszokott, az Iszlám nem hirtelen törölte el a rabszolgaságot, hanem fokozatosan tiltotta be azt a társadalmi stabilitás fenntartása miatt. A rabszolgaság jelensége a világ összes közösségében létezett, a rabszolgák az ókor társadalmi és gazdasági életének alapvető erőforrásai voltak.
Az Iszlám egy enyhítő folyamatot indított meg. Korlátozta forrásait, lehetőséget adott a rabszolgáknak a szabadság felé, ill. arra buzdította a muszlimokat, hogy emberi bánásmódban részesítsék és emancipálják őket. Ez különbözik attól, amely akkoriban világszerte uralkodott és attól a gyakorlattól is, amit a rabszolgakereskedők vittek véghez az Újvilág felfedezése utáni, későbbi évszázadokban.
Mert erről sem szabad megfeledkezni. Az újkori rabszolgakereskedelemről beszélek, amiben a muszlimok nyakig benne voltak. Mert az ugye nem úgy történt, hogy afrikai emberek dalolva és önszántukból rabláncot vertek kezeikre, nyakaikra és elhajóztak Amerikába. Az igazság az, hogy részben saját törzsfőnökük árulta el őket, vagy más fekete törzs hadizsákmányaiként kerültek piacra, de javarészt muszlim rabszolga kereskedők brutális tettei árán virágzott ez a tevékenység, papírforma szerint 1833-ig, de valójában ma is tart. Igen, fizikai értelemben is vannak földrészek, országok, ahol van emberkereskedelem. Ettől Európa, sőt Magyarország sem mentes. Vagy tán nem tudtok lányok eladásáról németországi, holland és más nyilvánosházakba? Működik ez még szép hazánkon belül is.

A rabszolgaság Iszlám szerinti értelmezésébe más is beletartozik. Minden kényszer, ami eltávolít normális életutadtól és egy általad nem kívánt esemény áldozata vagy, az rabszolgaság. Tehát az is rabszolgaság, ha belekerülsz a bankok adósság, vagy kamatcsapdájába és eladósodsz. Az is rabszolgaság, ha egy négy gyerekes nő, semmi más eszköze nem lévén, utcán keresi meg családja bevételét úgy, hogy ezt nem kedvtelésből teszi. Ez rabszolgaság, mivel a helyzetet nem ő alakította, hogy így legyen. Mert ha egy titkárnő csak azért létesít kapcsolatot a főnökével, hogy befolyást szerezzen nála, az nem rabszolgaság, hanem valós prostitúció.

Mivel mi, muszlimok is éppolyan romlott lelkületűek vagyunk, mint bárki más és részt veszünk a kitettség és függés állapotának létrehozásában, ezért kérem, hogy a Korán szavaihoz, lelkületéhez forduljunk támaszért, ne emberhez.

Tartsák tisztán erényüket azok, kik nem találnak hozományra valót, míg Allah nem gazdagítja őket az Ő kiváltságából. Kik szabadságlevélre vágynak azok közül, kiket jobbotok bír, hát írjatok nekik, ha bármi jót is láttok bennük. Adjatok nekik Allah vagyonából, mit nektek adott. Ne kényszerítsétek szolganőiteket bujálkodásra, ha meg akarják őrizni erényüket, hogy vágyjátok az Evilág kínálatát. Ha kényszerítitek őket, hát Allah ezután nekik Megbocsájtó, Könyörületes. (Korán 24:33)

Az Iszlám házassági szabályok előírják a hozományt. Ha a férfinek ez nem áll rendelkezésére, várnia kell, míg össze nem gyűlik, és ezalatt tisztán kell tartania erkölcsét. Nem lehet kifogás számára, hogy ki akarja elégíteni természetes vágyait a házasságon kívül. Ezt csak a házasság kötelékén belül lehet. A rabszolgaság intézménye mára elavult. Amíg létezett, az Iszlám megadta a legnagyobb könnyítést, amit csak lehetett. A rabszolga, férfi, vagy nő, jogában állt írásos okiratba foglalni azokat a feltételeket, melyek felszabadulásához kellettek. Megkereshette az erre szolgáló összeget és megválthatta magát. Ha az illető jóravaló volt, gazdájának segítenie és támogatnia illett őt. Nő „kényszerítése”, azaz akaratának semmibe vétele, vagy helyzetének, kitettségének figyelmen kívül hagyása. Ez azt jelenti, hogy szexuális kapcsolat nem jöhet létre kényszerből. Ha a hölgy rabszolga, még beleegyezése sem ad okot szexuális kapcsolat lehetőségére, mert státuszánál fogva nem rendelkezik szabad akarattal. Ezt ma gazdasági rabszolgaságnak, kitettségnek hívják és a tilalom ma is él.

Szahih Muszlim 1505 (20. Könyv, 18. Hadisz) Abu Hureira (Allah legyen megelégedve vele) következő tudósítása szerepel: Aisha egy rabszolgalányt akart vásárolni azzal a szándékkal, hogy felszabadítsa, de a tulajdonosok csak azzal a feltétellel adták volna el, ha a lány feletti walayat, azaz rendelkezési jog náluk marad. Ezt megemlítette Allah prófétájának (béke reá), mire ő így szólt: „Ez ebben a formában nem megengedhető, mivel a walayat (rendelkezési jog) azé, aki felszabadít.”

Az áyák és hadisz egy olyan korban születtek, amikor a rabszolgaság intézménye természetes volt. Ennek ellenére Isten törvénye előírta a felszabadítást és a függőségi helyzetek megszüntetését. Isten nem lenne igazságos, ha olyan tetteket kérne számon a Végítélet Napján, amit kényszer hatása alatt követünk el. De Ő igazságos és csak a szabad akarattal meghozott döntéseink felett hoz ítéletet. Ezért minden muszlimnak kötelessége az olyan állapotok megszüntetése, ahol embertársaink nem rendelkezhetnek szabad akarattal. Tehát rabszolgaság ma is van, a legfejlettebb országokban is működik, ezért jócskán hárul ránk feladat.


 

Kommentek

h i r d e t é s