h i r d e t é s

Sok sikert Houdini

Olvasási idő
4perc
Eddig olvastam

Sok sikert Houdini

2020. június 03. - 15:37

 

Mindenben geometria van. A geometriának pedig szabályai vannak.

Ezeket nem az ember alakítja, hanem ha intelligenciája van, akkor felismeri és alkalmazkodik azokhoz. Ha saját geometriát hoz létre, amivel nem illeszkedik a teremtés rendszerébe, akkor elpusztul. Mi ezt a szabályszerűséget nevezzük Iszlámnak. Más kultúrák másnak hívják. Nálunk ez a neve.

Ezt a bevezetőt, vagy ezzel hasonlót sokszor mondtam. Azért teszem, mert minden témához illik.
Másrészt azért, nehogy valakinek eszébe jusson Mohamedet (béke reá) vallásalapítónak tartani. Ő csupán visszatért az útra, amit előtte hirdettek azok, aki a bevezetőben ismertetett gondolatot tanították.
Tehát, visszatérve az alapgondolathoz: az emberen kívüli világ teljes kontrol alatt áll. Az univerzális illeszkedés, geometria, Iszlám vagy nevezd akárhogy akarod, kontrolja alatt. Ezen belül az ember az a lény, aki saját illeszkedési pontokat hoz létre önhatalmúlag, azaz szabad akaratából. Az ember az a lény, aki szereti börtönbe, sőt, börtönökbe zárni magát. Ahelyett, hogy ezekből kiszabadulna, egyre másra keresi börtöneit, hogy azokban élhessen és a börtön szabályait követhesse. Normális?
Minden börtön. Akár bevalljuk, akár nem, börtön a házasság, munkavállalás, viszonyulásunk alakítása másokkal, időbe zártság, fizikai létünk egy térben, bennünket irányító adminisztráció, gondolkodásunk szűkre szabott határai és ezer más. Ezekből egy is sok, ha nem illeszkedik harmonikusan a tőlünk kívül eső geometriába. Márpedig rengeteg nem illeszkedik.
Ha ösztönszerű lényként vetjük bele magunkat e börtönökbe, biztonságot remélve, csalódni fogunk.
Az egyetlen kiút ezekből a börtönökből, a tudatosság. Egy börtön falait csak tudatosan lehet lebontani. Csak akkor sikeres egy szabadulás, ha tudatosul bennünk az, hogy ahova kijutunk börtönünkből, az ténylegesen a szabadság és nem egy másik börtön.
Allah Mózes népét szabaddá tette a fáraó börtönétől. Az nem csak fizikai, hanem spirituális börtön is volt. Olyan, amelybe ma is be akarnak téged vezetni sokan.

Megszabadítottunk titeket a Fáraó nemzetségétől, kik rettegett szenvedéssel sújtottak le rátok, lemészárolták fiaitokat, megszégyenítették asszonyaitokat. S ebben bizony, a hatalmas próbatétel Uratoktól. (Korán 2:49)

Ez korszak a Zsidók számára a gyötrelmek ideje, melyet a Fáraó zsarnoksága alatt szenvedtek el. Itt a Zsidók az állhatatosság szimbólumai, míg a Fáraó képviseli az elnyomást, amint az a későbbiekben minden korban és időben bekövetkezik. A mának szóló üzenet megértése érdekében fontos, hogy azonosítsuk a szerepeket és a szimbólumok jelentését. Ma is van zsarnokság, elnyomás, de aki követi az Útmutatást és állhatatossággal tűri a megpróbáltatást, annak az Úr eljön!
Van egy másik következménye is az elnyomásnak, ami nagyon érdekes. A Fáraó megöli a férfiakat és a nőket rabszolgaként használja. Hova vezet mindez?

  • A Zsidók számára az anyai Zsidó leszármazás bizonyítja az eredetet.
  • A Fáraó számára, pedig, hogy Zsidó vér jön be az egyiptomi genetikai összetételbe. Tudományosan szólva, ez az aya bizonyítja, hogy igen különös a Közel keleti rasszok eltéréseiről vitatkozni, miután az erőszakos, vagy önkéntes kereszteződések elmosták a falat közöttük. A kulturális és vallási hovatartozás attól függ, hogy egy személy hova sorolja magát és semmi köze a „tiszta vér” elmélethez. Minél inkább növekszik az emberek tudása és merülünk el a tudományokban, annál inkább a személyes meggyőződés dönt hovatartozás kérdésében, míg a helyi tradíciók elveszítik befolyásukat. És ez az, amit a Korán is akar: Nem atyák és törzsek hagyományait, hanem szívből jövő meggyőződést!

Allah szabadságot ad neked, de minden szabadságnak szabálya van.
Szükséges, hogy az univerzális geometria magyarázatát ne manipulálva kapjuk, mert ha olyan törvényekkel, illeszkedési szabályokkal próbálunk beleépülni a rendszerbe, melyekkel papjaink, sejkjein jó része ellát, akkor elveszünk.
Houdini egy híres szabadulóművész volt. Igaz, kiszabadult bilincsekből, víz alatti zárt konténerekből, de talán ott rontotta el, hogy az emberek mesterséges világától sosem tudta magát függetleníteni.

Az élet felfedezés. Kolumbusz ugyan felfedezte Amerikát, de nincs olyan része a kontinensnek, melyről saját felfedezésed árán, további ismereteket ne szerezhetnél. Az élet is ilyen. Hiába voltak bölcs előd tanítóink, ha nem viszed tovább tanításaikat, alakítod azokat saját viszonyaidra, nem bölcsességet művelsz, hanem visszamész egy korba, ami már elmúlt.
A tudatos döntés akkor hozza meg gyümölcsét, ha az az égi geometriához, Iszlámhoz, vagy akármihez, ami ezt tanítja, a legközelebb áll.
És eljutottunk időnk legnagyobb problémájához. A tudatos döntéshez működő agy kell. Olyan agy, amely ismeretekkel rendelkezik, befogadó, kevés befolyást enged külső emberi ráhatásoknak, próbál objektív lenni, képes adatok szűrésére, osztályozására, szintetizálására. Nos, ezt az agyat pusztítja mindenki, aki saját börtönébe akar zárni. Még házastársad is! Szabadulásod első lépcsője a felismerés, hogy börtönben vagy. Mert sokan ezt sem tudják. A második, hogy egyáltalán igényed legyen a szabadulásra. És a harmadik, tudatosságod kialakítása, mert az a kulcs a zárhoz. Sok sikert Houdini!

Címkék: 

 

h i r d e t é s