h i r d e t é s

Utolsó pillanatban döntött úgy Palkovics László, hogy nem megy el az Akadémia közgyűlésére

Olvasási idő
4perc
Eddig olvastam

Utolsó pillanatban döntött úgy Palkovics László, hogy nem megy el az Akadémia közgyűlésére

2018. december 10. - 06:26

 

Palkovics László az utolsó pillanatban találta ki, hogy nem megy el az MTA rendkívüli közgyűlésére, már a beszéde is meg volt. Ebben békülékeny hangot ütött volna meg, ha elmondja – közölte a beszéd leiratát megszerző atv.hu. De végül nem ment el. - írja a 168ora.hu.

Forrás: MTI

Az elmúlt hónapok felesleges vitákkal és „cselekvésképtelenséggel" teltek, ezáltal elszalasztottuk annak a lehetőségét, hogy az új modell 2019 januárjától bevezethető legyen. Négy nappal ezelőtt – mondhatni az utolsó pillanatban – mégis megállapodás született, ennek eredménye, hogy a minisztérium 2019 első negyedévében vállalja az MTA kutatóintézetek bérköltségei finanszírozását, az MTA pedig egyéb forrásai terhére az intézetek első negyedévi finanszírozását – az atv.hu-hoz kiszivárgott információk szerint ezt mondta volna el a miniszter. 

A konfliktus akkor tört ki, amikor a jövő évi költségvetés tervezetéből kiderült: a kormány teljesen átalakítaná a tudományfinanszírozást. A pénzosztást az Innovációs és Technológiai Minisztérium venné át. Minderről az MTA vezetésével nem egyeztettek, a véleményezésre az Akadémia 54 percet kapott. A konfliktus később sem rendeződött, megmerevedtek a frontok az MTA és az innovációs miniszter közötti.

A miniszter a nyomásgyakorlás széles tárházát veti be, hogy meghátrálásra kényszerítse az Akadémiát. A minisztérium szerint a hatékonyságot kell növelni, míg az akadémikusok szerint a tudomány szabadsága a tét.

Nem tudni, Palkovics László miért döntött hirtelen úgy, hogy nem megy el az Akadémiára, pedig a beszédében meg akarta nyugtatni az akadémikusokat.

Senkinek sincs oka aggódni, a félelmet Önökben inkább a változás maga, mintsem annak valós tartalma okozza. 

Igyekezett (volna) megnyugtatni az akadémikusokat:

  • „Nagyon fontosnak tartom, hogy bízzunk egymásban. Bízzunk az egymásnak adott szavainkban."
  • „Mi bízunk Önökben, bízunk a lefektetett és kimondott szavakban. És Önök is bízhatnak bennem, akadémikusként és miniszterként is."
  • „Az MTA autonómiája nem sérül. Nem vonunk el forrásokat az alapkutatásoktól. Nem lesznek sem működési zavarok, sem finanszírozási problémák. A jó kutatók nem fognak nagyobb számban elvándorolni, mert az új rendszer egyik alappillére, hogy kiválósági alapon támogatunk. S végül: nem fog a jövőben sem marginalizálódni az MTA szerepe, mert az MTA-ra szükség volt, van és lesz is."
  • „Senkinek sincs oka aggódni, a félelmet Önökben inkább a változás maga, mintsem annak valós tartalma okozza. Egyesek azt vizionálják, hogy az alapkutatásokra jutó szerény állami ráfordításokat részben fejlesztéspolitikai célra csoportosíthatják át. Ilyen szándék nincs, a minisztérium az előirányzott 1410 milliárdos költségvetésén belül NEM az MTA keretének megcsonkítása a cél. Éppen ellenkezőleg: a tudomány és benne az alapkutatás is nagyobb figyelmet és szerepet kap a gazdaságpolitikában."

Azért oda is szúrt:

  • „Az elmúlt hónapokat értékelve úgy látom, az MTA igen sokáig félreértelmezte a helyzetet, és párbeszéd helyett a politikai nyomásgyakorlást választotta. Ezért sajnos hónapok teltek el érdemi lépések nélkül, noha egyértelmű és teljesíthető volt az az igény, amit a szabályozás és finanszírozás megújításának feltételeként – többször személyesen is konzultálva az akadémia vezetőivel – kértünk. Legyenek világosan kijelölve a priorizált kutatási területek, az MTA (és nem más) mondja meg, melyek azok a kutatási területek, amelyeket kiemelten szeretne támogatni, és hajtsa végre az intézmények átvilágítását azzal a céllal, hogy teljesítményük világosan megítélhető legyen" – tartalmazza a megírt, de el nem mondott beszéde.

Palkovics László azt is elmondta volna, „a hétfői, Lovász elnök úrral történt egyeztetésük alapján":

  • „Megállapodtunk arról, hogy az ITM fejezetbe átcsoportosított kutatási források felhasználása/elosztása 2019-ben pályázati úton kiválósági alapon, a közösen előre meghatározott kutatási prioritások mentén történik. A prioritásokra, az egyes szakmai keretek (pl. élettudományok, természettudományok) az MTA-ITM által felállított grémium tesz javaslatot, mint ahogy az eredmények elérését bemutatni hivatott teljesítményindikátorokra is. A források új típusú elosztásáig megtörténik az MTA kutatóintézetek átvilágítása/értékelése. Az átvilágítások és a helyzetértékelés valamint a prioritások kijelölése várhatóan 2019 első negyedévében történik meg, az új forráselosztási mechanizmus pedig 2019 áprilisától működtethető. Az intézményhálózat likviditásának/finanszírozásának fenntartása érdekében 2019 első három hónapjában az ITM havonta megelőlegezi az MTA kutatóintézetek személyi juttatásait és járulékait - a bérkeretet –, az MTA pedig saját forrásai terhére biztosítja az intézmények dologi (rezsi) kiadásait. 2019 áprilisától - a pályázati döntésnek megfelelően – véglegessé válik az egyes kutatóintézetek finanszírozása. Az így megállapított keret terhére az első negyedév megelőlegezett finanszírozását el kell számolni. Az ITM és az MTA vállalja, hogy saját hatáskörben – az államháztartási törvény szabályozási keretei között – biztosítja az előzőekben vázolt konstrukció szerinti finanszírozást az intézmények részére. Az MTA-intézmények ITM fejezetben tervezett támogatása a pályázati konstrukció hatályosulása (2019. április) esetén válik teljes körűen hozzáférhetővé"

– áll a beszédben

A miniszter ezek szerint úgy értelmezte a megbeszélésüket, hogy megállapodtak Lovász Lászlóval, a finanszírozási kérdésekről, aki azonban ezt egész máshogy gondolta. A közgyűlés utáni sajtótájékoztatón leszögezte:

A kutatóintézet-hálózat sorsáról az MTA dönt.

– A miniszter úr ugyanis az akadémiai kutatóhálózat első negyedévi finanszírozását – eredetileg az egészet, most már csak a dologi részét – vissza kívánja tartani arra való hivatkozással, hogy ha ez nem történne, akkor az Akadémia nem csinálna semmit. Én azt hiszem, hogy egy ilyen lépés méltatlan a kormányhoz és az MTA-hoz is – tette hozzá az elnök.

168ora.hu


 

h i r d e t é s