h i r d e t é s

Van-e a szónak ereje?

Olvasási idő
2perc
Eddig olvastam

Van-e a szónak ereje?

2020. január 14. - 16:59

 

Hogyne! Hatalmas ereje van a szónak. Több, mint azt hinnénk. Már gyermekkortól kezdve ott vannak fülünkben meséink varázsszavai, melyek ismétlésével csodák történnek, vagy dzsinneket hívhatunk segítségül.

Forrás: Mihálffy Balázs

Aki sportol, átéli azt az állapotot, hogy a szervezet feladja a további erőfeszítést, nem bírja tovább. Amikor idáig elérkezem, a következőt mondom magamban:

Nincs erő és nincs hatalom, csak a hatalmas Allahhal.

Ha ezt többször ismétlem, a test fáradsága másodlagossá válik, valahonnan tartalék energiák aktivizálódnak és megoldom a feladatot.

A szónak megsokszorozódik az ereje, ha azt közösen mondják ki. Hiszen a szó az akarat, szándék megnyilvánulása. A közösen kimondott szó közös akaratban, közös szándékban gyökerezik. Erre épül a közösségi ima, ami, ha őszinte megnyilatkozás, hatalmas spirituális hatást gyakorol a lélekre:

Nem látod-e miként vet Allah példát? Az üdvös szó, akár az üdvös fa. Gyökere szilárdan rögzült és lombja az Égig ér. (Korán 14:24)

Az „Üdvös szó” Isteni szó, az Üzenet. Általánosságban az Igazság. Ide értendő a jó szó, a kedves, igaz és egyenes beszéd. Vallásunk Allah és ember felé egyaránt kötelességet ró ránk. Ebben a jó, vagy üdvös szónak döntő szerepe van. A rossz szó, ennek az ellentéte. Hamis felfogásokból, hitekből istenkáromlásból táplálkozik, ami undor, gyűlölet formájában jelenik meg és rosszra hív.

Gyümölcsét mindenkor meghozza Ura engedelmével. Allah példákat vet az embereknek, hátha tán magukba szállnak. (Korán 14:25)

A rossz szó példázata, akár a rossz fa, mit tövestől kitéptek a földből. Nincs annak (szilárd) támasza. (Korán 14:26)

Megszilárdítja Allah azokat, kik hisznek, a szóval, mi szilárddá tesz az Evilági életben és a Túlvilágon. Allah tévelyedésben hagyja a bűnösöket. Allah azt teszi, mit Ő akar. (Korán 14:27)

Valaha volt egy szakma, amit népművelésnek hívtak. Arról szólt, hogy az elzárt településeken élők is jussanak hozzá tudáshoz, kultúrához. A népművelők rengeteget áldoztak azért, hogy létrejöjjön a társadalmi integráció. Ők a szó erejével érték el azt, amit elértek.

Ma van egy divatos kifejezés: society building, azaz társadalom építés. Ez is hasonló a népműveléshez, de ez már egy politikai cél érdekében épít társadalmat, nevezetesen a demokrácia értékeinek terjesztése a motiváció. Legalábbis ez a kimondott cél.

De gondoljuk át a szó erejét globális vonatkozásban. Hiszen a földön 7.5 milliárd ember él és nem mindegy, hogy ők miként alkotnak véleményt, mire koncentrálódjon figyelmük, mit vegyenek észre és mi maradjon előttük rejtve. Ezen a ponton világít be a Korán zseniális verse a jó és rossz szóról, azok gyökeréről és gyökértelenségéről. Mert a jó szó gyökere szilárd és hosszú távon érvényre jut, bármi is legyen az ember hátsó szándéka. A rossz szó pedig gyökértelen. Lehet, hogy rövid távon hihető, de hosszú távon megdől. Ezek a versek üzenetek mindenki felé. Üzenet azoknak, akik közös akarattal építenek egy közös jövőt és azoknak is, akik népeket megosztó hazugsággyárakat tartanak fent azért, hogy politikai szándékaikat érvényre juttassák. Ezek után nem kérdés, hogy van-e a szónak ereje.


 

Kommentek

h i r d e t é s

h i r d e t é s