h i r d e t é s

Végrendelet és a nem kívánt örökség: a lemondás vagy a visszautasítás a legjobb döntés?

Olvasási idő
2perc
Eddig olvastam
a- a+

Végrendelet és a nem kívánt örökség: a lemondás vagy a visszautasítás a legjobb döntés?

2023. augusztus 28. - 16:54

Egy szeretett személy elvesztése tragikus pontja életünknek, amelyet az örökléssel kapcsolatos bonyodalmak tovább nehezíthetnek. Talán nincs is terhesebb döntés, mint ha egy nem kívánt örökségről kell döntenünk. Ilyen helyzetekben fontos kérdés; célszerűbb lemondani az örökségről, vagy inkább utasítsuk vissza azt? Nézzük, mi a különbség!

Mikor merülhet fel a lemondás vagy a visszautasítás?

Sajnos egyre többször hallhatjuk, tapasztalhatjuk, hogy örökölni tartozásokat, adósságokat is lehet. Ilyenkor mérlegelnünk kell, hogy az örökség hozami része fedezi-e a tartozások mértékét. A törvények nem teszik kötelezővé az öröklést, így az örökösnek jogában áll lemondani az örökségről, vagy visszautasítani azt.

Lemondás

A lényegi különbség a lemondás és a visszautasítás között az, hogy a lemondás csak addig lehetséges, amíg az örökhagyó életben van.

Ki és hogyan mondhat le az örökségről?

Erre értelemszerűen az örökös jogosult, aki vagy a végrendelet, vagy az öröklési jog alapján örököl. A lemondásra az örökhagyó életében, egy írásbeli szerződés alapján kerülhet sor. Ez egy kétoldalú megállapodás, amely kinyilatkoztatja az örökös azon szándékát, hogy az örökhagyó halála esetén ne részesüljön a hagyatékból örökösként.

Mi történik, ha valaki lemond az örökségéről?

A lemondás magában foglalja a kötelesrészt is, illetve azokat a vagyonelemeket, amelyeket az örökhagyó a lemondás után szerzett.

Az örökség visszautasítása

Az örökséget visszautasítani is csak az örökös tudja, azonban csak az örökség megnyílását követően, vagyis az örökhagyó halála után kerülhet rá sor. Ebből az is logikusan következik, hogy ekkor már nem jöhet létre írásbeli szerződés a felek közt, ezért ezt más formában kell megtenni.

Hogyan utasíthatjuk vissza az örökséget?

Ha a törvényes, vagy végrendelet szerinti örökös élni szeretne a visszautasítás jogával, akkor két lehetősége van:

  1. Egyoldalú írásbeli nyilatkozatot tesz arról, hogy nem óhajt részesülni az örökségből, és ezt a hagyatéki eljárást kezelő közjegyzőnek elküldi.
  2. A hagyatéki tárgyaláson az örökös szóban nyilatkozza a szándékát.

Fontos, hogy csak kifejezett nyilatkozattal utasíthatjuk vissza az örökséget, a puszta hallgatás nem alkalmas joghatás kiváltására.

Meddig utasíthatjuk vissza az örökséget?

A visszautasítási jog gyakorlásának nincsen határideje, viszont a hagyatéki eljárás eredményes lefolytatása mindegyik fél érdekében áll. Ezért a közjegyző határidőt tűzhet a nyilatkozat megtételére.