h i r d e t é s

Visszakapta nevét Pilisszentlélek, új lendületet kaphat a zarándokturizmus

Olvasási idő
4perc
Eddig olvastam

Visszakapta nevét Pilisszentlélek, új lendületet kaphat a zarándokturizmus

2016. december 15. - 08:07
0 komment

 

Testületi ülés beszámoló – 2016. december 14.

Az ülésen Juhász István, Stámusz Andrea és Tóth Tamás képviselők nem tudtak részt venni. A korábban kiküldött napirendek közül kettőt végül nem tárgyalt a testület, de sürgősségi előterjesztésként négy további napirendben döntöttek a képviselők.

Elsőként az Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtását tárgyalta és fogadta el a képviselő-testület, a 2015-ben elfogadott stratégia végrehajtását minden évben ellenőrzi és véleményezi a testület.

Következő napirendként a képviselők elfogadták a 2017. évi átmeneti költségvetést, azaz az önkormányzat mindaddig ez alapján tud működni, míg meg nem alkotják a végleges, 2017-re szóló költségvetést.

Döntés született a 2017. évi belső ellenőrzési tervről, valamint a testület jövő évi munkatervéről, a testületi ülések tervezett időpontjairól, valamint határidőkhöz kötött napirendi pontok tárgyalásáról.

„SZER-TELEN Esztergom” címmel pályázik a város a Belügyminisztérium által meghirdetett „Bűnmegelőzési projektek megvalósítása” című kiíráshoz, 5 és 10 millió forint közötti támogatásra lehet pályázni, 5 százalék önerő biztosítása mellett. Esztergom iskolai prevenciós programok megvalósítására, gyermekvédelmi szakemberek képzésére, bűnmegelőzési kampányokra, az idősek áldozattá válását megelőző programok, kampányok szervezésére és lebonyolítására pályázik.

Együttműködés a Mária Út Egyesülettel

A testület döntött arról, hogy megállapodást köt a Mária Út Közhasznú Egyesülettel. Az Egyesület a Mária út útvonalának jelöléssel kapcsolatos feladataiban, az 1Úton Zarándoknap és a Mária Maraton szervezésében kérte fel együttműködő partnernek az önkormányzatot azt követően, hogy idén december 7-én a városban tartotta elnökségi ülését. A megállapodás 2019. szeptember 30-ig szól, az önkormányzat a város közigazgatási területén belül biztosítja a zarándokútvonal karbantartását. Az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap esztergomi rendezvényeire - Esztergom célállomásként szerepel majd - jövőre 181 610 forintot biztosít az önkormányzat. A Mária Maraton futó- és kerékpáros rendezvény esetében az önkormányzat szintén a szervezésben vállal szerepet, 2017-ben összesen 839 483 forinttal járulna hozzá Esztergom, amely egyben a maraton célállomása is lesz.

A képviselők döntöttek továbbá a Pro Minoritate Alapítvány támogatásáról, a budapesti Millenáris Parkban megrendezésre kerülő Csángó bált 100.000 forinttal támogatja Esztergom Város Önkormányzata. A rendezvény a gyimesi és moldvai csángó hagyományok őrzését állítja figyelembe az idei rendezvényen.

Visszakapja nevét Pilisszentlélek

Hosszú folyamat eredményeként minden akadály elhárult az elől, hogy Pilisszentlélek ismét önállóan használhatja nevét, az eddigi Esztergom-Pilisszentlélek elnevezés helyett. A testület ellenszavazat nélkül, egyöntetűen támogatta Pilisszentlélek új elnevezését, közel 30 év után kapta vissza nevét a Pilis talán legszebb fekvésű, de minden bizonnyal legszebb nevű települése.

A testület módosította a piac házirendjét, a módosítás a szerdai és pénteki nagypiacra érkező árusok kérést vette figyelembe. Nagypiac napokra eddig csak együttes bérletre volt lehetőség, ami a szerdai és pénteki napokra egyaránt vonatkozott, mostantól azonban mód van arra, hogy csak külön szerdára, vagy külön péntekre is területet béreljenek az árusok. Szintén döntés született arról, hogy az önkormányzat pályázatot ír ki egy megüresedett védőnői állás betöltésére, a pályázat részletei a város honlapján érhetőek el.

Bérleti szerződés-módosítások, bérleti-díj módosítások

A képviselők döntöttek a Hősök terei gyermekorvosi rendelő bérleti díjának módosításáról, és a Széchenyi tér 13. szám alatti – gyorsétteremként működő - ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbításáról. Az új bérleti szerződés 2017. január 20-tól határozott, 5 éves időtartamra szól, négyzetméterenként 1500 Ft+Áfa, mindösszesen 99.000 Ft+áfa havi bérleti díj megfizetése mellett. A bérlő a végrehajtott, leigazolt és az önkormányzat által befogadott felújítások értékét beszámíthatja a bérleti díjba.

A testület elfogadta a nem lakás célú ingatlanok jövő évi bérleti díját is, valamint jóváhagyta a Neuzer Kft. kérelmét egy általa bérelt önkormányzati tulajdonú raktárhelyiség bérleti szerződésének meghosszabbításáról. Ugyanígy döntöttek a képviselők a piacfelügyelő számára bérelt iroda bérleti szerződésének meghosszabbításáról.

Hosszú, még az előző önkormányzati ciklus óta húzódó telekvásárlási megállapodás ügyében is döntött a testület, így minden akadály elhárult az elől, hogy a Szatyina Kft. 8000 m2-nyi területet vásároljon az ipari parkban, egyben döntés született a területen a vásárló által elvégzett hulladékmentesítés költségeit levonva a vételár meghatározásáról, bruttó 62.484.000 forint értékben.

A testület döntött a kertvárosi lőtér használati szerződésének technikai módosításáról, valamint arról, hogy az Intermodális Csomóponttal kapcsolatos bizottságba további egy önkormányzati képviselőt válasszanak, Tóth Tamás személyében. (Városházi információ)


 

Kommentek

h i r d e t é s